Ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 95/2016/QĐ-UBNd
Ngày ban hành 12/09/2016
Ngày hiệu lực 20/09/2016
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 95 (2).pdf