Kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề cử khu Dự trữ sinh quyển Thế giời Hoàng Liên Sơn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2016
Ngày hiệu lực 13/09/2016
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề cử khu Dự trữ sinh quyển Thế giời Hoàng Liên Sơn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3008 (2).pdf