Đề án tổng kết giai đoạn thí điểm thực hiện Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thánh phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa
Số ký hiệu văn bản 264/BC-BCĐ
Ngày ban hành 19/09/2016
Ngày hiệu lực 19/09/2016
Trích yếu nội dung Đề án tổng kết giai đoạn thí điểm thực hiện Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thánh phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 264.pdf