Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng chính phủ, thông báo số 268a/TB-VPCP ngày 31/8/2016 của VPCP và văn bản số 770-TB/TU ngày 12/9/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4618/UBND-TNMT
Ngày ban hành 22/09/2016
Ngày hiệu lực 22/09/2016
Trích yếu nội dung Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng chính phủ, thông báo số 268a/TB-VPCP ngày 31/8/2016 của VPCP và văn bản số 770-TB/TU ngày 12/9/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 4618.pdf