Ban hành quy định tạm thời áp dụng đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bán tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3151/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/09/2016
Ngày hiệu lực 26/09/2016
Trích yếu nội dung Ban hành quy định tạm thời áp dụng đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bán tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3151.pdf