Về việc cho phép sử dụng đại danh " Bắc Hà" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Rau Bắc Hà"
Số ký hiệu văn bản 3276/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2016
Ngày hiệu lực 04/10/2016
Trích yếu nội dung Về việc cho phép sử dụng đại danh " Bắc Hà" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Rau Bắc Hà"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Đặng Xuân Thanh
Tài liệu đính kèm 3276.pdf