Cho phép sử dụng địa danh " Bảo Yên" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể " Khoai Môn Bảo Yên"
Số ký hiệu văn bản 3277/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2016
Ngày hiệu lực 04/10/2016
Trích yếu nội dung Cho phép sử dụng địa danh " Bảo Yên" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể " Khoai Môn Bảo Yên"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Đặng Xuân Thanh
Tài liệu đính kèm 3277.pdf