Kiểm tra, đánh giá các công trình xây dựng đối với dự án Kho Trung chuyển hành hóa của công ty TNHH Huệ MInh
Số ký hiệu văn bản 4938/UBND-TNMT
Ngày ban hành 10/10/2016
Ngày hiệu lực 10/10/2016
Trích yếu nội dung Kiểm tra, đánh giá các công trình xây dựng đối với dự án Kho Trung chuyển hành hóa của công ty TNHH Huệ MInh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 4938.pdf