Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, năm 2016
Số ký hiệu văn bản 3417/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2016
Ngày hiệu lực 12/10/2016
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, năm 2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3417.pdf