Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2016
Số ký hiệu văn bản 409/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/10/2016
Ngày hiệu lực 13/10/2016
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2016
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Chánh VP Vương Chinh Quốc
Tài liệu đính kèm 409.pdf