Sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kèm theo Thông tư 64/2014/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số ký hiệu văn bản 25/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/10/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Trích yếu nội dung Sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kèm theo Thông tư 64/2014/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trương Quang Nghĩa
Tài liệu đính kèm 25_2016_TT-BGTVT_325259.doc