Điều chỉnh, bổ sung nội dung QĐ 1896/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3439/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2016
Ngày hiệu lực 13/10/2016
Trích yếu nội dung Điều chỉnh, bổ sung nội dung QĐ 1896/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3439.pdf