Điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, tài trợ và đồng tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 1046/QĐ-HĐQL ngày 16/4/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ
Số ký hiệu văn bản 3440/QĐ-HĐQL
Ngày ban hành 13/10/2016
Ngày hiệu lực 13/10/2016
Trích yếu nội dung Điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, tài trợ và đồng tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 1046/QĐ-HĐQL ngày 16/4/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3440.pdf