Về việc nâng cấp, đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường thành Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3453/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2016
Ngày hiệu lực 13/10/2016
Trích yếu nội dung Về việc nâng cấp, đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường thành Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3453.pdf