Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Số ký hiệu văn bản 141/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/10/2016
Ngày hiệu lực 20/12/2016
Trích yếu nội dung Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 141_2016_ND-CP_325310.doc