Hội nông dân Hà Nam - Xây dựng nông thôn mới
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 2234
All 11035876
Xây dựng nông thôn mới

Hội nông dân xã Mộc Bắc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng NTM là chủ trương lớn, có tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, nhằm quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân trong công tác xây dựng NTM, xã Mộc Bắc đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014. Xác định rõ vai trò của Hội Nông dân xã là nòng cốt trong xây dựng NTM, hàng năm HND xã luôn làm tốt công tác phối hợp với HTX DVNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng KHKT vào sản xuất; liên kết với các doanh nghiệp, các nhà khoa học xây dựng mô hình đưa các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất như: Phối hợp với Công ty giống cây trồng Nghệ An xây dựng mô hình 30ha lúa NA2, năng suất 135,6 tạ/ha/năm, đã đưa vào sản xuất đại trà; phối hợp với Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ và khuyến nông (Bộ nông nghiệp) Công ty Sygenta xây dựng 5 mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa; đã lựa chọn được 2 giống ngô đưa vào sản xuất đại trà: Ngô NK 4300 sinh khối lớn phục vụ chăn nuôi bò sữa, ngô HN 88 thương phẩm mang lại thu nhập cao. Sản xuất vụ Đông trên đất 2 lúa được chỉ đạo tích cực với nhiều giải pháp cụ thể, hằng năm gieo trồng từ 170 – 190ha ngô Đông, là nguồn thức ăn xanh quan trọng để phát triển chăn nuôi bò sữa; phối hợp với Viện ứng dựng khoa học công nghệ, Sở KHCN xây dựng mô hình trồng trầu không triết xuất tinh dầu… ; đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp như: làm đất 100% diện tích, thu hoạch lúa 95% diện tích. Vụ Đông năm 2018 thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ phun thuốc BVTV bằng động cơ máy bay không người lái trên diện tích 36 ha ngô Đông mang lại hiệu quả cao. Duy trì và phát triển các cây trồng mang hiệu quả kinh tế cao trên diện tích 170,2ha đất bãi, trong đó: chuối tây, chuối tiêu hồng 46,2 ha, cây dược liệu 12 ha, ngô 51ha, cỏ 46ha, các loại cây màu khác 15 ha.

Song song với phát triển sản xuất, chăn nuôi được duy trì và phát triển Chăn nuôi bò sữa phát triển cả về quy mô và chất lượng, đến nay tổng đàn bò sữa của xã là 1.550 con, trong đó chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sữa là 960 con; sản lượng sữa 3.300 tấn. Thu nhập sản phẩm từ sữa đạt 35 tỷ đồng, chiếm 55% tỷ trọng trong ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 là 43,87triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,46% theo tiêu chí mới (nghèo đa chiều).

Với những kết quả trên, xã Mộc Bắc được Huyện ủy chọn làm điểm về xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, ngay từ đầu năm Hội nông dân xã đã phối hợp làm tốt công tác rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, lựa chọn tiêu chí sản xuất và môi trường, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giảm hộ nghèo và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, hệ thống kênh mương. Làm tốt các mô hình tổ tự quản, ngõ xóm tự quản về môi trường; phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi ngay từ nguồn. Triển khai xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Thực hiện tốt phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, tham gia trồng, chăm sóc hoa và cây xanh các tuyến đường xã, thôn, ở mỗi gia đình hội viên; quyết tâm hoàn thành xây dựng xã Mộc Bắc đạt xã NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020; góp phần phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

 

Trần Thu Phượng – Chủ tịch HND xã Mộc Bắc

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam