Hội nông dân Hà Nam - HND tỉnh Hà Nam Triển khai thực hiện chỉ thị 26/2001/CT-TTg
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1947
All 11038511
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
HND tỉnh Hà Nam Triển khai thực hiện chỉ thị 26/2001/CT-TTg
Cập nhật ngày : 7/8/2011 2:25:02 PM

 

Thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về việc “Tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân” (gọi tắt là Chỉ thị 26); Kế hoạch số 1117 ngày 10/11/2001 của Trung ương Hội nông dân Việt nam về việc “các cấp Hội tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo tinh thần Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ”; Chỉ thị số 11/CT-UV ngày 14/5/2002 của UBND tỉnh Hà Nam về việc “Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân”. Hội nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-HND ngày 25/4/2002 về việc “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng chính phủ”; 100 %  Hội nông dân các huyện, thành phố và cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

Đến hết tháng 6/2002 đã có 100% tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở thành lập ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26. Hội nông dân tỉnh ký kết các chương trình phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh như: Sở Công an, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa thông tin…; triển khai theo hệ thống ngành và phối hợp thực hiện các nội dung chỉ thị 26 một cách có hiệu quả.

          Qua thời gian triển khai, thực hiện Chỉ thị 26, công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp Hội nông dân đã được chính quyền, ban ngành chức năng quan tâm chú trọng hơn; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý của hệ thống chính trị, các ban ngành chức năng được tăng cường với nhiều hình thức. Hội nông dân các cấp đã chỉ đạo, thực hiện ra mắt thành lập trên 235 câu lạc bộ nông dân với pháp luật; các CLB nông dân với pháp luật hoạt động nề nếp, có hiệu quả, góp phần làm ổn định tình hình an ninh nông thôn; giúp hội viên, nông dân hiểu biết pháp luật nên ý thức, hành vi chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân đã được nâng lên rõ rệt: Số đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2004 Hội nông dân các cấp trong tỉnh tiếp nhận là 352 đơn thư; Năm 2010 Hội nông dân các cấp tiếp nhận là 20 đơn thư giảm 93%. Số đơn thư năm 2004 đã được giải quyết là 65%; Năm 2010 số đơn thư được gải quyết xong là 90%. Kết quả giải quyết đơn thư tăng 25% năm 2010 so với năm 2004. Về hòa giải và tham gia hòa giải: Năm 2004 hòa giải và tham gia hòa giải 1239 vụ việc, hòa giải thành đạt 63%. Năm 2010 hòa giải và tham gia hòa giải 573 vụ việc hòa giải thành đạt 82%. Kết quả hòa giải thành tăng 19%.

          Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay với xu thế phát triển và hội nhập khu vực và thế giới. Đất nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện Nghị quyết 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chỉ thị 26 vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài đòi hỏi các cấp Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phối hợp với chính quyền, ban, ngành .. nhằm phát huy dân chủ trong giai cấp nông dân góp công, sức vào xây dựng, bảo vệ thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa cho giai cấp nông dân.

 Nguyên Ngọc- Ban Tổ chức-Kiểm tra HND tỉnh

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam