Đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Hồng Thanh đối thoại với cán bộ, hội viên hội nông dân xã, phường: Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Chuyên Ngoại và Trác Văn

Đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Hồng Thanh đối thoại với cán bộ, hội viên hội nông dân xã, phường: Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Chuyên Ngoại và Trác Văn

 

            Chiều ngày 09/11/2021, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy với cán bộ, hội viên hội nông dân các xã, phường: Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Chuyên Ngoại và Trác Văn. Đồng chí Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Văn Toản – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dự hội nghị

          Tại hội nghị, hội viên hội nông dân các xã, phường (Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Chuyên Ngoại và Trác Văn) đã phát biểu kiến nghị với đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và các ngành chuyên môn về các nhóm vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, sản xuất nông nghiệp, làng nghề, môi trường, văn hóa, giáo dục, lao động việc làm, với những nội dung cụ thể như: những giải pháp, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng trong giai đoạn hiện nay của thị xã; định hướng về sản xuất nông nghiệp của thị xã để tăng sức cạnh tranh của nông sản; những đánh giá và giải pháp trong thời gian tới của thị xã trong phát triển chăn nuôi bò sữa; định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng nội đồng, kênh mương của thị xã thời gian tới; Giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia thực hiện nếp sống mới, văn minh đô thị, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Những giải pháp cụ thể của thị xã nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực làm cơ sở lựa chọn trường đào tạo nghề có chất lượng, các hình thức liên kết đào tạo nghề, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện liên kết, đảm bảo đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn; những giải pháp trong thời gian tới của thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về lao động và UBND cấp xã có trách nhiệm gì trong phối hợp tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; giải pháp của thị xã để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu chăn nuôi, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tự phát trong khu dân cư, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra ô nhiễm môi trường thuộc địa bàn quản lý và biện pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường; mục tiêu, nội dung cụ thể thực hiện quan điểm “gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị với xây dựng NTM kiểu mẫu, phát huy vai trò động lực của đô thị với khu vực nông thôn”;  Trách nhiệm của từng cơ quan, cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc tổ chức thực hiện,....

              Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các hội viên hội nông dân, lãnh đạo các ngành liên quan đã trả lời trực tiếp chi tiết, cụ thể theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 


Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

           Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã thống nhất các ý kiến của các hội viên hội nông dân các xã, phường. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nắm bắt, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị để từng bước giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và tham mưu cho Thị ủy – HĐND – UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo tập trung giải quyết trong thời gian tới đảm bảo tính khẩn trương, hiệu quả và trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp từ thị xã tới cơ sở tăng cường theo dõi, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội và những vấn đề, những vụ việc bức xúc nổi cộm trong nhân dân, tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; việc đối thoại với nhân dân cần phải xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong việc giải quyết công việc, từ đó xây dựng tác phong “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại trực tiếp, mở rộng các hình thức đối thoại gián tiếp, tập trung giải quyết các kiến nghị, yêu cầu chính đáng của nhân dân sau đối thoại và thông báo rộng rãi kết quả giải quyết kiến nghị để nhân dân biết tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội. MTTQ và các hội đoàn thể cơ sở cần chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội cấp trên, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung, phương thức hoạt động, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

 
         Trên cơ sở kết quả hội nghị đối thoại, Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Ban Dân vận Thị ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Thị ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành thực hiện kết luận của lãnh đạo thị xã và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Thị ủy./.

 

Hội Nông dân thị xã Duy Tiên

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 904
  • Tất cả: 100,382
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
      HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM
 
Cơ quan chủ quản: HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c: Tạ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam
Trụ sở cơ quan: đường Lý thường kiệt, phường Lê Hồng Phong, T.P Phủ Lý.
SĐT:
02263852766
Email: .........