Hội nông dân Huyện Bình Lục thực hiện kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nông dân Huyện Bình Lục thực hiện kế hoạch

 tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Thực hiện kế hoạch số 37- KH/HNDH ngày 15/3/2021 của BTV Hội Nông dân huyện về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. BTV Hội Nông dân huyện Bình Lục đã chỉ đạo các cơ sở Hội trong toàn huyện tổ chức gần 30 buổi tuyên truyền ở cấp huyện, xã và các chi Hội cho toàn thể cán bộ, Ban chấp hành HND các cấp và trên 15 nghìn hội viên nông dân toàn huyện; hình thức tuyên truyền thông qua phát thanh các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt CLB để phổ biến, quán triệt, thông tin đến cán bộ, hội viên, nông dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

          Theo đó, nội dung tuyên truyền lần này tập trung vào những nội dung cơ bản như: Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri….. Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

          Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

          HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BÌNH LỤC

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 883
  • Tất cả: 100,361
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
      HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM
 
Cơ quan chủ quản: HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c: Tạ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam
Trụ sở cơ quan: đường Lý thường kiệt, phường Lê Hồng Phong, T.P Phủ Lý.
SĐT:
02263852766
Email: .........