Hội Nông dân Kim Bảng bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới năm 2023.

         Thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2023, ngày 29/5/2023, Hội Nông dân huyện Kim Bảng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính Trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân năm 2023.

Trong thời gian 1 ngày các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ hội nông dân cơ sở đã được nghe cán bộ TW Hội Nông Dân Việt Nam, Hội Nông dân Tỉnh và Ban tuyên giáo huyện ủy truyền đạt các chuyên đề như: Hội nông dân tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của hội viên nông dân; Những nội dung chủ yếu tại hội nghị TW4 khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ngoài ra các học viên còn được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ Hội Nông dân huyện Kim Bảng nắm vững được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời được bổ sung những kiến thức mới và kỹ năng, phương pháp công tác Hội; qua đó nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức cho cán bộ Hội về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, từ đó triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

                                                     Hội Nông dân huyện Kim Bảng                                                                   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 3 800
  • Tất cả: 234883
Đăng nhập