Hội Nông dân Thanh Liêm tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở

Hội Nông dân Thanh Liêm tổ chức hội nghị

bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở

 

       Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2023 và Kế hoạch số 16-KH/HND, ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở năm 2023. Trong 02 ngày 25-26/10/2023, Hội Nông dân huyện Thanh Liêm đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 141 đồng chí là cán bộ Hội Nông dân cơ sở trong toàn huyện.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

                   Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập nội dung 4 chuyên đề về: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tổng quan về Chương trình OCOP; sự cần thiết của Chương trình OCOP; quan điểm, đối tượng, mục tiêu, nội dung của Chương trình; sản phẩm OCOP và tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm; hướng dẫn chủ thể tham gia Chương trình OCOP; hướng dẫn sử dụng phân lân Ninh Bình trong canh tác lúa.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Phương Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh truyền đạt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị

Thông qua bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm nghiệp vụ công tác nông vận, kiến thức khoa học, kỹ thuật dành cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở và cán bộ chi hội trong toàn huyện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời giúp cán bộ Hội Nông dân cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt để tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, các nhiệm vụ chính trị địa phương mà trọng tâm là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nhiệm vụ công tác Hội,…

 

Đặng Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập