Hội Nông dân xã Thanh Hải tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ tiêu chủ yếu trong hoạt động Hội năm 2023

Hội Nông dân xã Thanh Hải tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ tiêu chủ yếu trong hoạt động Hội năm 2023

 

Căn cứ chương trình công tác trọng tâm của Hội năm 2023 và nhiệm vụ chính trị địa phương. Năm 2023 Hội Nông dân xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm  đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội, trong đó kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch được giao.

Trong năm, Hội đã làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã và đoàn đại biểu dự đại hội Hội Nông dân cấp trên. Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã được giới thiệu bầu và đã trúng cử là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028; tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã được giới thiệu bầu và đã trúng của là ủy viên ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Hà Nam khóa XI.

Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong năm 2023 Hội Nông dân xã đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã thực hiện việc cập nhật dữ liệu thông tin hội viên lên hệ thống dân cư mở rộng và là đơn vị cơ sở Hội đầu tiên của Hội Nông dân huyện Thanh Liêm hoàn thành việc cập nhật trên hệ thống dữ liệu, với 1.705 hội viên được cập nhật thành công. Đây cũng là một bước để Hội làm sạch dữ liệu hội viên, tiệm cận đến số liệu thực về hội viên trên địa bàn, thuận tiện cho quá trình quản lý và phát triển hàng năm theo quy định.

Công tác phối hợp với các ngành chức năng cũng được Hội duy trì thường xuyên và mang lại hiệu quả cao. Trong năm, Hội đã phối hợp với BHXH huyện vận động hội viên tham gia mua 552 thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, 10 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 100% chi Hội Trưởng trên địa bàn là cộng tác viên tích cực của đại lý thu, Hội Nông dân xã là một đại lý thu tiêu biểu của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện hàng năm, được biểu dương khen thưởng trong hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Có thể thấy rằng, mặc dù sau đại dịch covid-19 và tình hình biến động của thị trường, giá cả và yếu tố bất thuận của thời tiết, song, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân xã Thanh Hải vẫn được quan tâm sát sao và có bước phát triển về chất. Một số chỉ tiêu chủ yếu vừa nêu chính là những điểm nhấn làm nổi bật thêm những kết quả mà cán bộ, hội viên, Hội Nông dân xã đã nỗ lực và quyết tâm để đạt được năm 2023./.

 

Trương Thị Lụa

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Hải, Thanh Liêm

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập