Hội Nông dân xã Phú Phúc phát huy vai trò hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới
 

Hội Nông dân xã Phú Phúc phát huy vai trò hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hệ thống chính trị xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân. Xác định tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Hội Nông dân xã Phú Phúc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phú Phúc đã tích cực tuyên truyền vận động, cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện xây dựng tuyến đường cây xanh nông dân ngoài khu dân cư do Ban Chấp hành Hội Nông dân xã quản lý với chiều dài là 400m, Hội Nông dân xã đã trồng 50 cây Bàng Đài Loan và trồng cây chuỗi ngọc làm đường viền tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

anh tin bai

Tuyến đường cây xanh ngoài khu dân cư do BCH Hội Nông dân xã quản lý

Bên cạnh đó, Hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể như thành lập tổ hợp tác, chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, như mô hình “Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu”, “Xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới”  mô hình “Tổ hợp tác trồng hoa”, “Tổ hợp tác nuôi ốc nhồi”.

anh tin bai

 

anh tin bai

BCH Hội Nông dân xã làm cỏ, chăm sóc tuyến đường cây xanh ngoài khu dân cư do BCH Hội Nông dân xã quản lý

Cùng với việc chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024, ngay đầu năm Hội Nông dân xã triển khai giao chỉ tiêu và chỉ đạo các chi Hội thôn xây dựng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn và thường xuyên đôn đốc việc thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã giao năm 2024.

Từ việc phát huy tốt vai trò hội viên, nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Phú Phúc ngày càng đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân ngày càng được nâng lên. Góp phần chung tay xây dựng xã Phú Phúc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Nguyễn Đình Du – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Phúc

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập