Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1581
All 10047200
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 4/24/2013 7:44:40 AM
Một số bài tham luận tại Đại hội Hội nông dân tỉnh Hà Nam khóa IX

 

ơ

THAM LUẬN

 

 

 

 

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM

 

 

 

             ĐƠN VỊ THAM LUẬN: SỞ NN&PTNT TỈNH HÀ NAM

 

Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội;

                    Các vị đại biểu khách quý;

                    Thưa Đại hội.

Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,  thay mặt tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Sở NN & PTNT  xin gửi tới các vị đại biểu về dự Đại hội sức khỏe, chúc Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Nam thành công tốt đẹp. Tôi xin tham luận nội dung: Công tác phối kết hợp giữa Ngành Nông nghiệp & PTNvới Hội Nông dân các cấp trong việc chuyển giao tiến bộ KHKT và thực hiện các Đề án phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

Kính thưa Đại hội! 

Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân có mối quan hệ mật thiết với nhau. Từ ý nghĩa thực tiễn đó, trong những năm qua ngành nông nghiệp & PTNT Hà Nam và Hội Nông dân tỉnh có nhiều hoạt động phối hợp tích cực , vận động nông dân thay đổi dần tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông Dân tỉnh - Sở NN & PTNT trong việc chuyển giao tiến bộ KHKT và thực hiện các Đề án phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Sở NN & PTNT đó phối hợp chặt chẽ với Hội Nông Dân tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương nhân rộng một số mô hình áp dụng tiến bộ KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ, theo tinh thần Nghị quyết 03 Tỉnh uỷ Hà Nam về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 gồm 10 Đề án: Đề án phát triển cây trồng hàng hóa vụ Đông; Đề án phát triển nước sạch nông thôn; Đề án đệm lót sinh học; Đề án lúa gieo thẳng; Đề án phát triển vùng sản xuất rau an toàn; Đề án phát triển sản xuất nấm  ăn; Đề án củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động HTXDVNN gắn với tiêu thụ nông sản cho nông dân...

Sản xuất nông nghiệp trong những năm gần đây phát triển tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân 4,5%/năm. Cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của ngành chăn nuôi, thuỷ sản và dịch vụ. Năng suất lúa bình quân đạt 12 tấn/ha/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2012 đạt 70 triệu đồng/ha. Tỷ lệ hộ nghèo còn 8,83%. Đến hết năm 2012 toàn tỉnh đã có 01 xã đạt 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 26 xã đạt 10 - 15 tiêu chí, 75 xã đạt từ 5 - 10 tiêu chí, còn 01 xã đạt dưới 4 tiêu chí. Có được kết quả trên là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, trong đó có Sở Nông nghiệp & PTNT và Hội nông dân tỉnh Hà Nam. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực như:

* Công tác đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất và xây dựng các mô hình theo quy mô lớn tập trung:

Hàng năm ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương, hội nông dân các cấp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kỹ thuật với hàng chục lượt người tham dự với nội dung sát thực, hình thức phong phú như: Đề án cây trồng hàng hóa quy mô lớn tập trung; Đề án sản xuất lúa gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng; Đề án sản xuất nấm ăn; Đề án chăn nuôi bằng đệm lót sinh học; mô hình chăm nuôi bò sữa; mô hình nuôi cá rô đồng, cá rô phi đơn tính... góp phần làm chuyển biến nhận thức và thay đổi dần tập quán canh tác cũ, sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn tập trung, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới làm tăng hiệu quả kinh tế từng bước làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn trên nhiều lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp. Cụ thể:

+ Vụ lúa Xuân, cơ cấu các trà lúa mở rộng gieo cấy trà lúa xuân muộn, tăng tỷ lệ lúa lai, lúa chất lượng, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.Trà Xuân muộn chiếm 97% diện tích; lúa lai 53,8% diện tích; đặc biệt các giống lúa chất lượng hàng hóa được gieo cấy mở rộng chiếm 28% diện tích với bộ giống khá phong phú, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao ổn định, chống chịu tốt và hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 lần so với lúa thường. Kết quả năng suất lúa vụ Đông Xuân các năm qua đều đạt đạt trên 66 tạ/ha.

+ Các cây màu vụ Xuân mở rộng diện tích cây ngô lai, cây công nghiệp ngắn ngày và các cây rau quả hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Nhìn chung các cây màu vụ Xuân trong những năm qua đạt năng suất và giá thu mua cao, thị trường tiêu thụ rộng nên đem lại thu nhập cao, tạo tâm lý phấn khởi cho người nông dân yên tâm đầu tư cho sản xuất (đặc biệt 01 sào dưa chuột bao tử xuất khẩu, cà chua, bí xanh thu bình quân từ 10 - 20 triệu đồng).

+ Vụ lúa Mùa tăng diện tích Mùa sớm trên 50% diện tích để phát triển cây vụ Đông sớm; diện tích lúa chất lượng cao tăng lên 28 - 30% diện tích. Năng suất lúa Mùa bình quân trong những năm qua đạt trên 55 tạ/ha. Do đó mặc dù diện tích lúa cả năm giảm từ 70.705 ha năm 2007 xuống còn 69.084 ha năm 2012, nhưng sản lượng lương thực vẫn đạt  467.684,6 tấn/ năm.

+ Vụ Đông chuyển biến theo hướng tăng diện tích những cây trồng có giá trị kinh tế lớn như: Ngô nếp, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, khoai tây. Sản lượng cây trồng hàng hóa lớn, nên khả năng đem lại giá trị kinh tế tương đối cao. Giá trị cây vụ Đông trong những năm qua đạt 190 - 201 tỷ đồng (Giá CĐ1994), chiếm 18 - 21% giá trị ngành trồng trọt góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân.

Trong thời gian tới xác định chăn nuôi thuỷ sản là mũi đột phá trong phát triển nông nghiệp, cho nên công tác quản lý chăm sóc an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng mô hình đệm lót sinh học để tăng quy mô đàn chăn nuôi trong nông hộ đồng thời giải quyết mô trường trong nông thôn, công tác giám sát, tiêm phòng, giám sát dịch, dập dịch kịp thời, hạn chế thấp nhất do dịch bệnh gây nên bảo vệ sản xuất phát triến, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Phối hợp làm tốt công tác xúc tiến thương mại, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản trong tỉnh thông qua hợp đồng thực hiện Quyết định số 80/QĐ-TTg.

Củng cố và nâng cao hoạt động của các HTXDVNN theo luật hợp tác xã. Xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX dịch vụ chuyên ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu quả cho sản xuất. Quan hệ sản xuất ở nông thôn tiếp tục được đổi mới, tiếp tục bồi dưỡng trình độ cho cán bộ HTX về nghiệp vụ và kiến thức tin học. Tiếp tục nâng cao năng lực của mạng lưới khuyến nông viên cơ sở và BVTV cơ sở đến từng xã trong tỉnh hỗ trợ nông dân áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất góp phần giảm giá thành trên đơn vị sản phẩm nông nghiệp.

Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới: Sau 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những thay đổi cơ bản về diện mạo mới ở nông thôn như làm giao thông nông thôn, triển khai đề án dồn đổi ruộng đất gắn với quy hoạch đồng ruộng, các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn.

Kính thưa đại hội.

 Để nhân rộng quy mô của các mô hình có hiệu quả trong nông nghiệp & PTNT nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho nông dân, trong giai đoạn tới thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 18, Đại hội các cấp, Đại hội Hội nông dân, đưa ngành  NN phát triển toàn diện, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản, nâng cao chất lượng nông sản, chuyển mạnh nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất với chế biến, kinh doanh, xuất khẩu nông sản. Sử dụng có hiệu quả đất đai, hình thành các vùng sản xuất tập trung, có cơ chế chính sách khuyến khích nuôi trồng các cây, con truyền thống giá trị kinh tế cao nhằm phát huy lợi thế từng vùng thâm canh và tạo vùng hàng hoá gắn với chế biến và bảo quản sau thu hoạch; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành chăn nuôi trên cơ sở phát triển mạnh chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp; Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hoá quy mô lớn, công nghiệp và dịch vụ gắn với đô thị hoá nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất,  chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ để có nhiều sản phẩm chất lượng cao tăng giá trị nông nghiệp trên đơn vị diện tích. Để đạt được chỉ tiêu của ngành nỗ lực phấn đấu, đoàn kết và đẩy mạnh công tác chuyển giao và áp dụng các tiến bộ KHKT và cơ giới hóa vào sản xuất đặc biệt tiến bộ về giống cây trồng, con vật nuôi, cơ cấu mùa vụ...góp phần xây dựng thành công công cuộc XDNTM thành hiện thực, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có kỹ thuật chuyên sâu, áp dụng vận hành công nghệ đạt kết quả cao, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

Để thực hiện được những nội dung trên cần có sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp với Hội nông dân tỉnh theo chương trình được ký kết giai đoạn 2011 – 2015 đó là:

Phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng, Nhà nước. Phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ, những mô hình sản xuất tốt để nông dân áp dụng vào sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ...

           Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi – XĐGN

           Phối hợp các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, triển khai các chương trình dự án quan trọng có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

          Trước mắt, trong năm 2013, hai ngành cần phối hợp, vận động hội viên phấn đấu tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu kinh tế tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đó là công tác dồn đổi ruộng đất gắn với quy hoạch giao thông nội đồng, kiên cố hoá kênh mương, quản lý quy hoạch cắm mốc giao thông, cắm mốc đất sản xuất lúa, quản lý môi trường nông thôn; chú ý phát triển sản xuất tăng thu nhập, hoàn thành kế hoạch phấn đấu 5 xã về đích nông thôn mới năm 2013 của các huyện, thành phố.

 

 Phát huy những kết quả đó đạt được, trong thời gian tới Ngành Nông nghiệp & PTNT rất mong có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị đặc biệt tổ chức Hội nông dân trong toàn tỉnh góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống cho nông dân.

 

Kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

 

  

 

 

 

 

THAM LUẬN

 

 

 

ĐHĐB Hội Nông dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2013-2018

 

 

 

                      Đơn vị tham luân: HND huyện Kim Bảng

 

          Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!

          Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

          Kính thưa Đại hội!

         Về dự đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh hôm nay, lời đầu tiên thay mặt Ban Chấp hành Hội nông dân huyện Kim Bảng tôi xin kính chúc Đoàn chủ tịch đại hội, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.  

           Được đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép phát biểu tham luận, trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 8 do đồng chí trình bày tại Đại hội; sau đây tôi xin tham luận với nội dung “Hội nông dân huyện Kim Bảng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc thực hiện Chương trình số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 17; Chỉ thị số 04 ngày 23/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc củng cố nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04, 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 12/2011 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội”.

 

          Kính thưa Đại hội!

          Nhận thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tỉnh uỷ về việc củng cố nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội” có vai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với tổ chức Hội, nên trong những năm qua, BTV Hội nông dân huyện Kim Bảng đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy huyện ban hành Nghị quyết số 04 ngày 10 tháng 10 năm 2006 nhằm triển khai tới đảng bộ các xã, thị trấn và các tổ chức Hội trên địa bàn huyện.

          Sau khi có Nghị quyết của BTV Huyện uỷ, BTVHND huyện đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội nông dân các cấp vững mạnh toàn diện”, Kế hoạch “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội giai đoạn 2011-2015”; triển khai đến các cơ sở hội; đồng thời chủ động phối hợp với đảng uỷ các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Chấp hành HND các xã, thi trấn thực hiện tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

 

          Thứ nhất, Các cấp hội thực sự đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm cho cán bộ, hội viên gắn bó với tổ chức hội, qua đó tập hợp, thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội.

          Để đổi mới nội dung hoạt động, yêu cầu đội ngũ cán bộ hội phải thực sự sâu sát với hội viên, nông dân; nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để hiểu được hội viên, nông dân cần gì, thiếu gì…qua đó chủ động đổi mới nội dung tổ chức sinh hoạt hội; chủ động phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp…trợ giúp hội viên, nông dân về pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật, vốn…hoặc xây dựng các mô hình cho nông dân tham gia để nông dân hướng dẫn cho nông dân làm theo.

          Đối với hoạt động của Ban chấp hành các cấp phải duy trì hoạt động theo đúng quy định điều lệ Hội, đảm bảo chất lượng với phương châm tất cả vì hội viên, nông dân.

          Đổi mới phương thức hoạt động là phải đa dạng hoá các loại hình hoạt động, trên cơ sở nhu cầu của hội viên, nông dân, cán bộ hội cần phân tích, lựa chọn theo các nhóm sở thích để tổ chức sinh hoạt hoặc lồng ghép sinh hoạt hội với các tổ chức hoạt động của thôn, xóm, đoàn thể và các câu lạc bộ như: CLBND với PL; Câu lạc bộ khuyến nông, CLB con nuôi đặc sản, CLBNDPT bền vững…các buổi tập huấn kiến thức KHKT, hoặc các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, làm cho không khí sinh hoạt sôi nổi, bổ ích cho hội viên, nông dân.

          Thứ hai, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là vai trò trách nhiệm của đồng chí chủ tịch HND, chi hội trưởng. Đây là yếu tố căn bản nhất để hoạt động của hội đáp ứng yêu cầu của hội viên, nông dân. Kịp thời tham mưu với cấp uỷ tổ chức triển khai các nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến hội viên, nông dân. Cán bộ Hội phải nhiệt tình, trách nhiệm, gần hội viên, nông dân và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của họ; đồng thời phải có năng lực vận động quần chúng, có trình độ hiểu biết về một số lĩnh vực, phải nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để tuyên truyền vận động nông dân thực hiện, có năng lực quản lý vốn để tham gia quản lý các nguồn vốn uỷ thác của NHCSXH, nguồn vốn do hội quản lý như: Quỹ HTND, quỹ hội… để giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Làm việc có kế hoạch, có chương trình, xây dựng phong trào cả về bề nổi và chiều sâu để vận động nông dân tham gia thực hiện và tuyên truyền cho các hội viên, nông dân khác thực hiện. Cán bộ phải gương mẫu và vận động gia đình đi đầu trong các phong trào của Hội cũng như những nhiệm vụ chính trị của địa phương với phương châm “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”. Trong chỉ đạo gắn chặt thi đua khen thưởng của tổ chức Hội với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu tổ chức, cụ thể: Những đơn vị hội cơ sở xếp thi đua từ thứ nhất đến thứ 5 thì khen thành tích tập thể gắn với cá nhân, các đơn vị xếp thi đua từ thứ 15 đến thứ 19 hai năm liền thì BTVHND huyện đề nghị Đảng uỷ xã xem xét đánh giá chất lượng cán bộ thuộc thẩm quyền.

          Để thực hiện tốt đề án và kế hoạch, BTVHND huyện chọn điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm chỉ đạo các cơ sở và chi hội trong toàn huyện, phân công cán bộ là BCH, BTV phụ trách các cơ sở, nhất là các cơ sở hội yếu, cán bộ chuyên trách huyện hội hàng tháng có lịch đi dự sinh hoạt đối với các chi hội thôn xóm; BCHHND huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn kịp thời đối với cơ sở và hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ BCHHND các cơ sở. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ qua các cấp hội trong huyện đã triển khai và thực hiện tốt đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội nông dân vững mạnh toàn diện. Cụ thể:

          Các cấp hội đã duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, tỷ lệ hội viên tham gia đạt từ 75% trở lên, tổ chức tốt hoạt động hỗ trợ, vay vốn cho hội viên, nông dân, đến nay tổng số dư nợ trên địa bàn huyện là 47 tỷ đồng cho 2.800 lượt hộ vay; 100% cơ sở hội có quỹ HTND, bình quân 95 triệu đồng/ quỹ cơ sở, tăng 375 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ; quỹ hội bình quân 56.000 đồng/ hội viên, cao nhất đạt 90.000 đồng/hội viên.

           Hàng năm tổ chức tập huấn chuyển giao TBKHKT cho hơn 33.000 lượt hội viên, nông dân; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 24.000 lượt hội viên, nông dân, trợ giúp pháp lý 1.200 người. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng và thành lập 12 chi nghề, 45 câu lạc bộ ND với PL, CLB nông dân phát triển bền vững, 187 CLB khuyến nông; xây dựng được mỗi cơ sở ít nhất từ 3-5 mô hình kinh tế, văn hoá, xã hội

          Hàng năm có 14.500 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 25.500 gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 89,7% so tổng số hộ hội viên,

          Do thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội cơ sở nên chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở ngày càng nâng cao, nhất là tỷ lệ tổ chức hội đạt vững mạnh và thu hút, tập hợp hội viên vào tổ chức Hội. Năm 2007 tổ chức cơ sở Hội vững mạnh mới chỉ đạt 79,9%, đến hết năm 2012 tổ chức cơ sở Hội đạt vững mạnh đã lên tới 89,5%. Năm 2007 toàn huyện mới chỉ có 27.550 hội viên, đến hết năm 2012 đã lên tới 30750 hội viên; tỷ lệ thu hút hội viên năm 2007 là 88,8% đến hết năm 2012 lên tới 97,5% so hộ nông nghiệp, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu cho đảng kết nạp được 135 đảng viên là hội viên, nông dân, có 131 hội viên, nông dân tham gia là đại biểu HĐND các cấp, 98 đồng chí BCHHND các cấp là cấp uỷ viên. Với chất lượng đội ngũ cán bộ hội và lực lượng hội viên, nông dân như vậy nên các phong trào Hội ngày càng phát triển; nhiều mô hình điểm đã được phát huy và nhân rộng trở thành phong trào rộng khắp thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tổ chức hội nông dân thực sự xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào nông dân, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã lựa chọn nội dung cụ thể đăng ký cấp uỷ, ban chỉ đạo xã để vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng và tham gia và nông dân giữ vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các xã trong huyện, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội, và là lực lượng chủ yếu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

          Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi nhận thấy còn một số tồn tại cần phải khắc phục, đó là: Chất lượng hoạt động ở một số Hội cơ sở chưa cao; nền nếp sinh hoạt ở một số chi hội chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt có chi hội còn chậm được đổi mới; tỷ lệ tập hợp thu hút nông dân vào tổ chức hội ở một số cơ sở Hội còn thấp; công tác kiểm tra, sơ tổng kết các chương trình, đề án ở một số cơ sở chưa kịp thời...

        

 Kính thưa Đại hội!

          Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04 của Tỉnh ủy và Nghị quyết của các cấp hội về nâng cao chất lượng tổ chức hội các cấp, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Kim Bảng tôi đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội các cấp đến cơ sở, hội viên, nông dân. Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, pháp luật và truyền thống cho cán bộ, hội viên, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội nông dân, nêu cao tinh thần cách mạng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Hội và khối đại đoàn kết toàn dân.

          Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân; lựa chọn xây dựng các mô hình kinh tế, văn hoá, xã hội phù hợp với từng địa bàn để vận động nông dân tham gia, nhân rộng. Đa dạng các hình thức tập hợp hội viên. Tổ chức nhiều các hoạt động thiết thực, hiệu quả ở các chi hội, các cấp hội, lấy chi, tổ hội là địa bàn hoạt động, mọi hoạt động vì lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

Ba là, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với các phong trào của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân.

Bốn là, Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội các cấp, thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nhất là kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng xây dựng mô hình, nghiệp vụ quản lý nguồn vốn….

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động, phong trào Hội; kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền để biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, hội viên, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tại diễn đàn trọng thể này, tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm chế độ phụ cấp cho cán bộ chi hội, phó chủ tịch Hội chuyên trách; có chính sách về vốn, đào tạo nghề bền vững, hỗ trợ hội viên nông dân nghèo và cận nghèo về  nhà ở, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế...

          Trước khi dừng lời, một lần nữa thay mặt đoàn đại biểu Hội Nông dân huyện Kim Bảng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

                               Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

(Đ/c Khổng Thị Thảo - Chủ tịch HND huyện Kim Bảng tham luận tại Đại hội)

 

 


  

 

 

 

 

 

THAM LUẬN

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HND TỈNH HÀ NAM

ĐƠN VỊ THAM LUẬN: HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BÌNH LỤC

 

Kính thưa:      - Đoàn chủ tịch Đại hội!

                         - Các vị đại biểu khách quí!

                         - Đại hội.

 

Về dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam khóa IX nhiệm kỳ 2013 - 2018, thay mặt cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Bình Lục xin kính chúc đoàn chủ tịch, các vị đại biểu về dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trước hết đoàn đại biểu huyện Bình Lục biểu thị sự thống nhất, nhất trí với nội dung Báo cáo tổng kết công tác hội và phong nông dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018 do đồng chí: Nguyễn Thị Bình vừa trình bày tại Đại hội. Đoàn đại biểu huyện Bình Lục xin tham luận với nội dung: Hội Nông dân làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới trọng tâm là công tác dồn điền đổi thửa; nâng cao vai trò chủ thể của nông dân góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội.

Kính thưa đại hội

  Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; trong đó xác định rõ: “ Nông dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới”.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân là tổ chức chính trị xã hội;  Tổ chức Hội phải làm gì? Làm như thế nào để định hướng cho nông dân, hướng dẫn, vận động nông dân tin tưởng, tổ chức thực hiện các nội dung của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Có làm được như vậy thì tổ chức Hội mới xứng đáng là Trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân - Nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống.

 Từ nhận thức rõ vị trí, vai trò trách nhiệm của mình nên ngay sau khi có Nghị quyết 03 của BTV tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam đến năm 2020; Chương trình số 12 của huyện ủy Bình Lục và Kế hoạch số 31 của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết của tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới. Ban thường vụ Hội Nông dân huyện thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cấp Hội và hội viên, nông dân trong toàn huyện. Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu: “Nông thôn mới là gì”? “ Ai là người xây dựng Nông thôn mới” “ Vai trò chủ thể của Nông dân tham gia xây dựng NTM là những nội dung gì?”; Vì sao nông dân là chủ thể, Hội phải là nòng cốt và nguồn vốn để xây dựng NTM gồm những nguồn vốn nào? nguồn vốn dân đóng góp làm các công trình gì vv…. Từ đó để cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu được: Phong trào xây dựng NTM mang tầm vóc của một cuộc cách mạng, nhằm đổi mới bộ mặt nông thôn, phát triển một cách toàn diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường và hệ thống chính trị cơ sở - Xây dựng nông thôn mới là xây dựng cho chính mình, người dân là lực lượng chủ yếu tham gia quá trình xây dựng nông thôn mới - Người dân có ý thức, trách nhiệm tham gia ngay từ đầu các bước như: Quy hoạch, đề án,… rồi đến sự lựa chọn làm việc gì trước, việc gì sau … thống nhất trên quan điểm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Từ việc xác định như vậy nên Hội nông dân huyện Bình Lục đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt đến 100% cán bộ hội từ huyện đến cơ sở về Nghị quyết của Đảng, chương trình của Huyện uỷ, kế hoạch của UBND các cấp và của Hội về xây dựng nông thôn mới. Trong đó xác định 5 nội dung cụ thể về công tác tuyên truyền, 21 việc để phát huy vai trò chủ thể của nông dân.

          Trong 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Cấp uỷ, Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể trong huyện; Hội Nông dân huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động và lãnh đạo nông dân triển khai và tích cực tham gia các nội dung thiết thực trong phong trào xây dựng NTM của huyện như:

          Phát động hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, kinh doanh dịch vụ…. trong hệ thống tổ chức Hội và nông dân. Phong trào đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, nông dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng lúa hàng hoá, cây vụ đông, chăn nuôi theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường. Đến năm 2012 toàn huyện có 12.700 hộ được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào nông dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Đây là nguồn lực cơ bản nhất để nông dân đóng góp tiền, tài sản, công trình để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Kính thưa đại hội

          Tuy nhiên, để đi lên sản xuất tập trung, hàng hoá đòi hỏi cần có quy hoạch vùng sản xuất, phải có những cánh đồng đủ rộng để cho nông dân đầu tư, thâm canh nhằm tăng năng suất, giá trị trên ha canh tác. Chính vì vậy khi có chủ trương của tỉnh và huyện về dồn đổi ruộng đất. Hội Nông dân xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mà Hội phải là tổ chức nòng cốt trong việc chỉ đạo, vận động nông dân thực hiện. Vì dồn đổi ruộng đất sẽ giải quyết được cơ bản tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất cho người nông dân, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn giúp giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu suất lao động, , nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Năm 2011, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở ngành tỉnh, huyện chọn xã Vũ bản đi trước một bước để từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo các xã còn lại. Hội Nông dân huyện phân công đồng chí phó chủ tịch theo dõi sát với ban chỉ đạo của huyện để phối hợp với đảng uỷ, chính quyền xã Vũ bản triển khai đến các chi hội xã Vũ bản. Chỉ đạo chọn 1 chi hội làm điểm, cán bộ, hội viên gương mẫu trong việc họp bàn chọn phương án cùng ban chỉ đạo của xã để thống nhất tuyên truyền, vận động nông dân. Vì vậy, dù thời gian không dài chưa đầy 4 tháng, việc dồn đổi ruộng đất là một việc hết sức khó khăn phức tạp, không phải là dễ thấy dễ làm vì động chạm đến quyền lợi của mọi người nông dân. Nhưng với tinh thần quyết tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo và sự vào cuộc tích cực của cán bộ, hội viên, nông dân xã Vũ bản đến vụ xuân năm 2012 nông dân đã thực sự cấy trồng trên thửa ruộng mới. Sau 1 vụ sản xuất nông dân phấn khởi vì chi phí nhân công thấp, đầu tư thâm canh thuận lợi… Từ kinh nghiệm chỉ đạo của Vũ Bản, Huyện tiếp tục triển khai đến 19 xã còn lại.

Với kinh nghiệm được rút ra trong công tác chỉ đạo, vận động của Vũ Bản; Hội Nông dân huyện đã triển khai đến các cơ sở Hội, học tập kinh nghiệm hay, lường trước những khó khăn để tuyên truyền giải thích cho nông dân hiểu về lợi ích của việc dồn đổi ruộng đất. Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng tuần các đồng chí lãnh đạo hội và cán bộ chuyên trách  xuống các xã nắm bắt tình hình để tuyên truyền vận động, tham gia dự họp với các thôn xóm để nắm bắt khó khăn trên cơ sở đó báo cáo với với các ngành chuyên môn giúp đỡ vào tháo gỡ, tổng hợp báo cáo với Thường trực Huyện ủy. Hội Nông dân các xã đã cử đại diện tham gia quản lý và giám sát, quản lý vận động hội viên gương mẫu thực hiện. Từ đề án cho đến các phương án DĐRĐ ở các xã và thôn, xóm đều được cấp ủy, chính quyền tổ chức để nhân dân họp bàn, công khai, dân chủ, làm hết sức thận trọng. Tùy từng nơi nông dân đồng tình góp từ 12 - 18m2 đất/sào; làm đường ra đồng, tổng số đất nhân dân hiến lên đến 230 ha; đóng góp hàng trăm tỷ đồng làm GTTL nội đồng với khối lượng đào đắp gần 1.500.000 m3. Đến hết năm 2012 trªn ®Þa bµn huyÖn đã có 189/242 thôn xóm, tæ chøc dån ®æi vµ chia xong ruộng ngoài thực địa. Giao thông thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh thuận lợi cho việc đi lại trong quá trình sản xuất, đảm bảo thửa ruộng nào cũng thuận tiện đường giao thông. Thửa nào cũng được tiếp giáp với bờ vùng lớn 3,5 m; thửa nào cũng có hệ thống tưới tiêu trực tiếp vào ruộng. Trước khi chia ruộng bình quân mỗi hộ  từ 5 đến 6 thửa ruộng. Sau khi chia xong mỗi hộ chỉ còn từ 1 đến 2 thửa. Có 7 xã hoàn thành 100% như xã: An Đổ, Mỹ Thọ, Tràng An, Đồng Du, Ngọc Lũ, An Ninh, Bối Cầu. Sau khi dồn đổi ruộng đất nông dân các địa phương mua máy làm đất cỡ lớn và máy gặt đập liên hoàn, máy cấy phục vụ sản xuất như ở các xã Vũ Bản, Bồ Đề, Tiêu Động, có 6 xã đã triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn thâm canh 3 vụ có diện tích từ 25 ha trở lên ngay từ vụ đông xuân như Bình Nghĩa, Đồng Du, Tràng An, An Lão, Bồ Đề, An Ninh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Cùng với việc rồn đổi ruộng đất, nông dân trong toàn huyện đã tham gia hưởng ứng rất tích cực làm đường giao thông thôn xóm, trở thành một phong trào lan toả nhanh và rộng khắp; đóng góp hàng trăm tỷ đồng, trên 6000 ngày công lao động, tự nguyện hiến trên 71.000 m2 đất, và hàng trục nghìn cây cối các loại để làm gần 300 km đường giao thông thôn xóm, liên xã, đường ra đồng bằng bê tông hoá. Khối lượng xi măng của 21 xã, thị trấn đã được hỗ trợ làm đường giao thông là 44.000 tấn. Điển hình trong phong trào hiến đất làm đương giao thông như nông dân các xã Vũ Bản, An Đổ, Bối Cầu, Bồ Đề, An Ninh, Mỹ Thọ, Đồng Du vv…..Đồng thời việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số lĩnh vực khác vẫn được trú trọng, đã nâng cấp xây mới 21 trường học với giá trị đầu tư 129 tỷ đồng; xây dựng xong 5 nhà văn hoá cấp xã, 7 nhà văn hoá thôn, nâng tổng số nhà văn hoá thôn là 201/251 thôn làng. Xây dựng mới được 2 chợ  nông thôn tại 2 xã An Đổ và Bối Cầu. Trong 2 năm việc huy động sử dụng vốn cho xây dựng NTM là 560,8 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay; cái được lớn nhất trong phong trào xây dựng NTM 2 năm qua, về giá trị không thể đo đếm được là sự đồng thuận của nhân dân, lòng tin của nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền được củng cố và tăng cường - nông dân trong toàn huyện đã thể hiện tốt, đã khẳng định được vị thế và vai trò chủ thể của mình.

*Bài học kinh nghiệm:  Từ việc làm cụ thể của Hội Nông dân huyện Bình lục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của tỉnh uỷ về xây dựng NTM, Hội đã rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

          1. Dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, nếu tổ chức tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, thì việc gì cũng thành mà gốc rễ của sự thành bại là do cán bộ, vai trò trách nhiệm vì dân của người đứng đầu các tổ chức là then chốt. Huyện Bình Lục có 134 đồng chí chi hội trưởng là trưởng thôn, xóm nên việc triển khai và chỉ đạo cũng như tuyên truyền rất thuận lợi.

          2. Quá trình triển khai thực hiện phải thực sự coi trọng phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của MTTQ và các đoàn thể, trong đó Hội Nông dân thực sự phải là nòng cốt trong phong trào - Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cở sở với phương trâm "dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi"

          3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện, coi trọng việc tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến và có cơ chế hỗ trợ cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

          *Phương hướng thời gian tới:

          Để tiếp tục tham gia hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian tới hội nông dân huyện xác định  bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chương trình công tác, các chỉ tiêu, phong trào nông dân gắn với nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giao thông thôn xóm.

- Các cấp hội tham gia thực hiện các nội dung công việc các chương trình lồng ghép, các mô hình sản xuất mới như  mô hình sản xuất nấm ăn, chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học, cánh đồng mẫu lớn.

- Cùng với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân phấn đầu hoàn thành các tiêu chí đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2013. Đồng thời tuyên truyền, thuyết phục 53 thôn còn lại dồn đổi ruộng đất xong trước 30/11/2013.

* Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị với cấp trên tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho cơ sở để làm đường giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương, có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp và các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới kịp thời.

- Tổ chức mở các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học công nghệ cho hội viên nông dân.

 Kính thưa đại hội!

Trên đây là báo cáo tham luận của Hội Nông dân huyện Bình Lục trình trước Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2013 - 2018. Cuối cùng thay mặt Hội Nông dân Bình Lục xin kính chúc đoàn chủ tịch cùng các vị đại biểu về dự Đại hội mạnh khỏe hạnh phúc, chúc Đại hội thành công rực rỡ.                                   

     Xin trân trọng cảm ơn!

  

 

 

 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN

Tại đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ IX

Nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Được đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu tham luận. Trước hết cho phép tôi thay mặt Đoàn đại biểu Hội nông dân huyện Lý Nhân về dự Đại hội gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự Đại hội lời kính chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Qua nghe báo cáo tổng kết công tác Hội và Phong trào nông dân nhiệm kỳ 2008 - 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2013 - 2018 do đồng chí Nguyễn Thị Bình thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội và các ý kiến của các đoàn tôi cơ bản nhất trí. Tôi xin phép tham luận với nội dung: Hội nông dân làm tốt công tác quản lý các nguồn vốn quỹ; tích cực phối hợp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Kính thưa  Đại hội!

Lý Nhân là huyện nông nghiệp, có diện tích đất nông nghiệp 11.359,63 ha với dân số 176.404 người. Bình quân ruộng đất thấp, phân bố không đều giữa các vùng, gần 75% dân sống và thu nhập bằng nghề nông. Hội nông dân huyện có 23 cơ sở Hội; 356 chi hội (trong đó có 12 chi nghề nghiệp); 172 tổ Hội. Tổng số hội viên đến nay là 42.405 hội viên bằng 97,25% so với hộ nông nghiệp và bằng 58% so với lao động nông nghiệp.

Nhận thức được vị trí, vai trò của tổ chức Hội nông dân trong hệ thống chính trị của Đảng và để giữ vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân. Ngay từ đầu nhiệm kỳ,  BCHHND huyện đã thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm làm gì để hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường của huyện nông nghiệp? Từ việc xác định đó, chúng tôi tiến hành khảo sát trong nông thôn đối với hội viên, nông dân để tổng hợp phân tích xem người nông dân cần gì.  Qua khảo sát đối với hội viên, nông dân thấy: Nông dân cần kiến thức KHKT, vốn để đầu tư mở rộng sản xuất; cần việc làm để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Thông qua đó chúng tôi chủ động tham mưu với cấp uỷ huyện để chỉ đạo các Đảng uỷ xã, thị trấn quan tâm tạo điều kiện để tổ chức Hội nông dân xây dựng quỹ HTND của Hội, khai thác và quản lý các nguồn vốn của NHCSXH, NHNNo và các dự án của các tổ chức, doanh nghiệp... để giúp nông dân phát triển kinh tế. Đồng thời các cấp hội còn chủ động ký kết liên tịch với NHCSXH, NHNNo về công tác quản lý nguồn vốn. Hàng năm phối hợp với các ngân hàng và hội nông dân tỉnh để tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn cho các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở, tổ trưởng tổ vay vốn; thông qua đó các đồng chí trực tiếp tham gia quản lý các nguồn vốn hiểu được nguyên tắc cơ bản trong quản lý nguồn vốn: cho vay đúng đối tượng, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo các cấp để thu hồi đúng thời hạn, đồng thời sử lý kịp thời các trường hợp rủi ro; nhằm hạn chế nợ xấu, đến nay nợ quá hạn toàn huyện còn 0.3%; trong đó QHTND không có nợ quá hạn. Hàng năm HND  huyện tổ chức 2-3 đợt kiểm tra công tác quản lý các nguồn vốn để kịp thời uốn nắn các tổ, các cơ sở trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn. Phối hợp với các ngành NN ( phòng NN, khuyến nông tỉnh và huyện, HTXDVNN, doanh nghiệp.... ) để tổ chức tập huấn kiến thức KHKT trong trồng trọt và chăn nuôi giúp hộ nông dân có kiến thức cơ bản để yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, sử dụng đồng vốn hiệu quả cao, góp phần tăng thu nhập.  Điển hình các cơ ở quản lý tốt: xã Nhân Chính, Nhân Bình, Chân Lý, Hoà Hậu; các hộ sử dụng đồng vốn có hiệu quả vươn lên khá, giàu như: Hộ ông Hà Ngọc Hạ ở chi 6 Nhân Bình vay 24 triệu đồng vốn Ngân hàng chính sách xã hội chương trình cho vay hộ nghèo đầu tư nuôi lợn, gà đến cuối năm 2012 gia đình đã thoát nghèo và vượt qua mức cận nghèo, thu nhập bình quân năm 34 triệu đồng; Hộ ông Nguyễn Văn Dũng chi 5 - Hạ Vĩ xã Nhân Chính vay vốn hộ nghèo Ngân hàng CSXH nuôi lợn nái và lợn thịt siêu nạc, thoát nghèo năm 2012, thu nhập đạt 850.000 đồng/khẩu/tháng; Hộ ông Trần Khắc Hiếu chi 5 Hoà Hậu vay vốn Ngân hàng nông nghiệp & PTNT 50 triệu đồng cùng với vốn của gia đình đầu tư dệt vải thủ công cải tiến mẫu mã, hàng năm thu lãi trên 100 triệu đồng.

Đến nay tổng dư nợ từ các nguồn là: 101.938 triệu đồng cho 5.971 hộ vay. Trong đó:

Ngân hàng CSXH huyện là 91.328 triệu đồng với 5.584 hộ vay ở 135 tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tăng 57,174 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Vốn 120 ( giải quyết việc làm) là 2.193 triệu đồng; vốn vay theo mô hình đệm lót sinh học là 1.155 triệu đồng ở 83 hộ.

 Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện: 10.610 triệu đồng ở 86 tổ vay vốn và 423 hộ vay.

Nguồn vốn Quỹ HTND là 2.402 triêụ đồng, cho 262 hộ vay, trong đó: Vốn vay từ Quỹ HTND Trung ương: 1.110 triệu đồng cho 53 hộ vay;  Vốn quỹ HTND cấp huyện: 160 triệu đồng cho 11 hộ vay; Vốn quỹ HTND cấp cơ sở: 1.137 triệu đồng cho 228 hộ vay. Riêng quỹ HTND cấp huyện và cơ sở tăng 665,864 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ, vượt bình quân 11,7 % so chỉ tiêu giao.

Năm 2012, HND huyện được sự chỉ đạo các cấp đã  Phối hợp với báo tuổi trẻ thành phố Hồ chí Minh cho 30 hộ nghèo ở 2 xã vay 360 triệu đồng không lãi; chương trình “Lục lạc vàng - kết nối những miền quê” cho 12 hộ nhận bò nuôi thoát nghèo; sau 1 năm đã có 4 hộ thoát nghèo.

      Hàng năm các cấp Hội đã chủ động nắm bắt nhu cầu học nghề của nông dân trên địa bàn xây dựng kế hoạch công tác dạy nghề và phối hợp với các ngành, doanh nghiệp và Trung tâm dạy nghề GTVL Hội nông dân tỉnh, huyện tổ chức, vận động được 1479 lao động học nghề. Khuyến khích các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các xã tạo điều kiện truyền nghề, cấy nghề cho hội viên, nông dân tại chỗ; Phối hợp với các ngành, công ty tư vấn học nghề gắn với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp, chi hội nghề. 5 năm qua đã tổ chức, vận động được 8.672 hội viên, nông dân học nghề, nâng cao tay nghề theo quyết định 1956 của Chính phủ. Thông qua đó trên 70% hội viên, nông dân sau học nghề có việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển ngành nghề trong nông thôn. Duy trì, mở rộng làng nghề, ngành nghề truyền thống hiện có. Vận động, khuyến khích đầu tư phát triển nghề mới cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng nguồn lao động. Từ đó ngành nghề trong toàn huyện đã phát triển phong phú, đa dạng, giải quyết việc làm lúc nông nhàn cho nhiều lao động, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho nông dân.

Do làm tốt công tác quản lý các nguồn vốn và giúp nông dân về việc làm thông qua dạy nghề và tư vấn nghề nên hàng năm các cấp hội đã giúp cho trên 500 hộ thoát nghèo; góp phần giảm hộ nghèo trong toàn huyện năm 2007 là 12,43% (tiêu chí cũ), trong đó số hộ nghèo là hội viên nông dân là 2.832 hộ chiếm 9,73 %. Đến năm 2012 số hộ nghèo toàn huyện =11,2%  (theo tiêu chí mới) trong đó số hộ nghèo là hội viên là 9%. Hộ- nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm đều tăng: năm 2007 là 13.562 hộ, chiếm 28% so tổng số hộ nông dân; đến năm 2012 là 20.300 hộ; đạt  41% so tổng số hộ nông dân. Đồng thời, thông qua việc hỗ trợ về vốn, KHKT, việc làm.... trong nhiệm kỳ qua Hội nông dân huyện đã thành lập được 7 chi nghề, tư vấn thành lập được 2 HTX dịch vụ chăn nuôi, làm đất. Thông qua đó đã tập hơp, thu hút 8.652 nông dân vào tổ chức Hội, nâng tổng số hội viên toàn huyện từ 31.475 hội viên = 72,2% so với hộ nông nghiệp năm 2007 lên 42.405 hội viên = 97,24% so với hộ nông nghiệp và 58,5% so với lao động nông nghiệp, nhiều xã có 100% số hộ nông nghiệp có hội viên, có 7.506 hộ nông dân có 2 hội viên.  Từ việc sinh hoạt các tổ vay vốn, các nhóm hộ có cùng sở thích, tập huấn chuyển giao TBKHKT... đã tạo điều kiện cho các cấp hội lồng ghép với sinh hoạt hội nhằm chuyển tải đến hội viên nông dân các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương thường xuyên và kịp thời hơn. Nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng; Tổ chức Hội Nông dân trong toàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia vào việc thực hiện các tiêu chí ở địa phương như: hiến: 56.893m2 đất, dịch 54.975m dậu, tường xây  và nhiều công trình của dân, góp 114.974 ngày công, gần 100 tỷ đồng để làm đường giao thông thôn, xóm; tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, bảo vệ môi trường .... Từ đó vị thế của Hội ngày một nâng lên; tổ chức Hội là chỗ dựa của nông dân, thông qua tổ chức Hội để nông dân đề đạt nguyện vọng của mình với Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp. 

Hàng năm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở hội tăng lên: Năm 2007 có 19/23  = 82,6% cơ sở Hội đạt vững mạnh, đến năm 2012 có 23/23 = 100% số cơ sở Hội vững mạnh. Chi hội: Năm 2007 là 209 chi vững mạnh = 60,4%. Năm 2012 có 271 chi đạt vững mạnh bằng 76,1% tăng 16,3% so với năm 2007. 172 tổ hội đều đạt vững mạnh và khá. Không có cơ sở Hội, chi, tổ Hội trung bình.

* Từ những kết quả và việc làm nêu trên chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

1- Các cấp Hội từ Huyện đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với NH CSXH và NH NN & PTNT huyện: về việc cho các hộ vay, theo dõi đôn đốc trong qúa trình nộp lãi hàng tháng và trả gốc khi đến kỳ hạn.  Quá trình thành lập củng cố kiện toàn các tổ TK & VV của NH CSXH và tổ tín dụng vay vốn của Ngân hàng NN & PTNT huyện phải chọn được người có uy tín với Hội viên nông dân có thời gian, có trình độ văn hóa nhất định để ghi chép, cập nhật và theo dõi vốn vay các loại vào sổ sách.

2- Làm tốt công tác liên kết, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể và trung tâm dạy nghề tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên nông dân trên cơ sở nắm bắt nhu cầu của hội viên nông dân để tổ chức lớp dạy nghề cho phù hợp. Phối hợp với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất để tư vấn và giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo.

3- Bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và Hội cấp trên từ đó xây dựng kế hoạch công tác Hội - phong trào nông dân sát thực tế. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu; chủ động  phối hợp với các ngành đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của Hội.

Kính thưa đại hội!

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, xu thế toàn cầu hoá và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế thế giới và trong nước đang trong giai đoạn khó khăn; để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới tôi xin tham gia một số giải pháp sau:

1. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ đảng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định 673 cuả Thủ tướng chính phủ về việc “ Hội Nông dân Việt Nam thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.

          2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, trong đó lấy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững làm trọng tâm để thực hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh. Vì kinh tế hộ phát triển mới có nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất tinh thần ở khu vực nông thôn, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn cả về vật chất và tinh thần.

          3. Các cấp hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, có như vậy mới trở thành trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là điểm tựa cho nông dân. Muốn vậy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội các cấp, phải có năng lực trình độ, khă năng vận động, thuyết phục quần chúng; cán bộ phải gương mẫu đi đầu để hội viên, nông dân học tập làm theo.

          Kính thưa đại hội.

 Để tạo điều kiện cho tổ chức Hội làm tốt vai trò của mình tôi xin kiến nghị đề xuất với Đảng và nhà nước, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh một số vần đề như sau:

1. Đề nghị với Nhà nước tăng cường nguồn vốn vay phục vụ sản xuất nông nghiệp; Nâng cơ chế  hỗ trợ cho các làng nghề và doanh nghiệp nhỏ ở địa phương về vốn.

2. Đề nghị với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm đến chế độ phụ cấp cho chi hội trưởng để các đồng chí yên tâm công tác.

Trên đây là ý kiến tham luận của Hội nông dân huyện Lý Nhân nhằm minh chứng cho kết quả báo cáo của BCH Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ qua. Một lần nữa thay mặt cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Lý Nhân xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018 thành công tốt đẹp.

                              Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAM LUẬN

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM

 

LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2013-2018

ĐƠN VỊ THAM LUẬN: HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

 

Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội!

                   Các vị đại biểu khách quý!

                   Kính thưa Đại hội!

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho đoàn đại biểu Hội Nông dân và giai cấp nông dân TP Phủ Lý  kính chúc các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội  thành công tốt đẹp.

Được sự nhất trí của đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin báo cáo tham luận với nội dang: Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân xây dựng đô thị văn hóa, tích cực phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường trường.

           Kính thưa Đại hội!

Thành phố Phủ Lý là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Chúng ta không thể phủ nhận, việc thực hiện các phong trào văn hóa đã góp phần tạo nên môi trường văn hóa, từ vùng nội thành tới ngoại thành, hạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Thế nhưng, sau một thời gian dài thực hiện, ở đâu đó trên địa bàn TP vẫn còn những đám cưới phô trương, lãng phí, hàng trăm mâm cỗ, vẫn còn những đám tang kéo dài vài ngày, vẫn còn hành vi viết, vẽ, dán quảng cáo rao vặt trái phép, vứt rác bừa bãi, vẫn còn những hành động thiếu văn hóa trong các lễ hội văn hóa… Thực hiện Chỉ thị số 03 của BTV Thành ủy ngày 5/5/2010 về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người thành phố Phủ Lý văn minh, thanh lịch” với phương châm: 5 xây và 5 chống.

* 5 xây :

  1 là : Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân:

  2 là : Giao tiếp, ứng xử có văn hoá:

  3 là: Có ý thức giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường:

  4 là: Văn minh thanh lịch trong sinh hoạt, nói năng, đi lại:

  5 là: Văn minh thanh lịch trong lao động sản xuất, kinh doanh:

* 5 chống :

1. Không đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động khác trên lòng đường, vỉa hè gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

2. Không lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng.

3. Không quảng cáo, rao bán hàng bằng loa đài trên đường phố, trong khu dân cư, nơi công cộng hoặc viết, dán, treo nội dung quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, tường nhà và các công trình công cộng khác.

4. Không có hành vi gây rối trật tự công cộng; gây gổ, đánh nhau, chửi tục, say rượu bia hoặc lời nói hoặc cử chỉ thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hoá, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự của người khác.....

5. Không vứt xác súc vật, rác, đổ nước hoặc các chất phế thải ra vỉa hè, lòng đường giao thông đô thị, phóng uế bừa bãi ngoài đường phố, nơi công cộng...

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và Chỉ thị của Thành uỷ; HND TP xây dựng kế hoạch chỉ đạo HND cơ sở thực hiện, coi đây là việc làm thường xuyên liên tục nhằm từng bước thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi của nông dân vốn đã có những thói quen từ lâu. Song chúng tôi xác định đây là việc làm cần có thời gian bởi vì để thay đổi một thói quen quả thật là khó vì vậy cần kiên trì bền bỉ và thường xuyên liên tục mọi lúc, mọi nơi và đa dạng hóa trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. 

 Trong nhiều năm qua HND TP đã chỉ đạo các cơ sở  tích cực tổ chức thực hiện thông qua các mô hình hoạt động CLB "văn hóa, văn nghệ", "GĐNDPTBV", "ND với PL" và việc xây dựng gia đình nông dân văn hóa …lồng ghép với các hoạt động về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Trong điều kiện cụ thể của TP hiện nay tốc độ đô thị hoá rất nhanh ở cả 8 xã, phường có đơn vị như xã Liêm chính, Lam Hạ, Quang trung thu hồi từ 80 đến 100 % đất nông nghiệp, các cơ sở còn lại cũng không còn nhiều đất sản xuất nông nghiệp, Đô thị hoá là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo đó là sự chuyển dịch sử dụng đất đai, phân công lao động  xã hội, thay đổi môi trường xã hội từ nông thôn sang đô thị. Bên cạnh những lợi ích mà đô thị hoá  mang lại là sự thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo TP. Nhưng bên cạnh đó, đô thị hóa còn nảy sinh nhiều tiêu cực trên một số  lĩnh vực. Đó là sự mai một văn hóa làng xã, thứ đã từng là chất keo kết dính con người Việt từ bao đời nay.  “Ngày xưa người ta còn nói đến tình làng nghĩa xóm nhưng nay đã lên đô thị rồi mọi thứ đã khác hẳn. Trước đây một nhà có việc thì cả làng, cả xóm xúm vào giúp nhưng nay thì không. Trước kia một nhà bị cháy, cả làng đến cứu, giờ thì không, nhiều người dửng dưng, không phải việc của mình”. Nhưng sự thay đổi này cũng không phải quá khó để lý giải. “Trước đây bố mẹ, thậm chí anh em trong nhà còn có thể cắt cho nhau mảnh vườn, mảnh đất để lấy vợ, làm nhà. Nhưng nay không hiếm chuyện bố mẹ, con cái, anh em trong nhà xô xát, từ mặt nhau vì tranh chấp đất đai”, Khi những người nông dân bỗng dưng thành triệu phú, nhiều thứ đã thay đổi. Trong nhà có nhiều tiện nghi, của cải hơn, họ cần cảnh giác hơn. Những phên giậu mồng tơi ngăn con gà, con vịt được thay bằng những bức tường gạch bê tông ngăn cách con người với con người. Con người dần xa cách nhau, tình làng nghĩa xóm cũng từ đó mà mai một. Cùng với đó là những tệ nạn của cuộc sống hiện đại, trên địa bàn đã xảy ra những vụ trộm cắp, cướp giật, đối tượng nghiện hút, vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, giá đất tăng chóng mặt đã kéo theo hàng loạt vụ kiện tụng liên quan đến đất cát, chủ yếu là giữa những người trong gia đình và lại có xu hướng càng ngày càng tăng. khi có tiền, không phải làm ruộng không ít người đã dính vào rượu chè, cờ bạc, lô đề. “Quả là khi bỗng dưng có cả đống tiền trong tay thì thật khó giữ mình”, An ninh trật tự xã hội trên địa bàn phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây. Nhiều người dân có tiền, nhưng không có kinh nghiệm quản lý, sử dụng đồng tiền, nhất là các đối tượng thanh niên mới lớn, không nghề nghiệp. Đô thị hóa là một quá trình tất yếu, nhưng để giảm thiểu những tác động tiêu cực của quá trình này rất cần sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp các ngành trong đó có trách nhiệm lớn lao của các cấp Hội nông dân TP.

Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và chương trình công tác trọng tâm. Hội Nông dân TP đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác Hội, giao chỉ tiêu cho các cơ sở làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm. Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền vận động thu hút, thành lập và kết nạp hội viên nghề nghiệp gắn với hoạt động SX KD, đây là tiềm năng lớn của TP Phủ Lý, nên hàng năm Hội Nông dân TP đều hoàn thành  và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tỉnh giao.

Đồng thời đẩy mạnh 3 phong trào hành động cách mạng lớn của Hội. Đặc biệt là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường trường do quy hoạch của các công trình đô thị. Bên cạnh đó các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình theo quy mô vừa và nhỏ trong chăn nuôi vẫn chủ yếu theo tập quán, mô hình nhỏ lẻ hộ gia đình, nhất là chăn nuôi trâu bò, lợn, tạo ra một lượng nước thải khá lớn. Nguồn thải này có chưa nhiều hợp chất hữu cơ, vius, vi trùng, trứng giun sán... và một số mầm bệnh, gây những nguy cơ và nguyên nhân trực tiếp phát sinh dịch bệnh cho đàn gia súc như dịch lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm, thậm chí là lây lan một số bệnh cho người. Vấn đề khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản đã gây ra những ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng cho nguồn nước. Các hoạt động của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề . Vì vậy, nảy sinh nhiều vấn đề môi trường nông thôn rất đáng lo ngại, tác động xấu tới chất lượng môi trường đất, nước, không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống nhân dân. Từ thực trạng đó HND TP phối hợp với các cơ quan chuyên môn có các giải pháp như: tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, pháp luật về bảo vệ môi trường… Trong đó, tập trung vào việc ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường; khuyến khích chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, quy trình công nghệ sinh học, sinh thái vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi…

Đối vơí HND cơ sở  Cùng với việc chỉ đạo các chi hội thôn, thành lập tổ thu gom rác thải tại địa phương, Hội nông dân các cơ còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức được rất nhiều lớp chuyên đề truyền thông kiến thức nước sạch - vệ sinh môi trường, tìm hiểu tác hại của rác thải...; hướng dẫn hội viên phun thuốc diệt muỗi và côn trùng gây hại tại gia đình, thôn xóm; vận động các hộ gia đình chăn nuôi xây dựng hầm ủ khí sinh học biôga chuyển hoá phân thành khí đốt, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thu gom vỏ chai, lọ thuốc trừ sâu, hưởng ứng “Tết trồng cây”, cải tạo vườn, trồng cây có giá trị kinh tế, cây bóng mát ở các khu công cộng tạo màu xanh giữ gìn môi trường…

Đẩy mạnh các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Có 8/8 cơ sở đều có sân cầu lông, bóng chuyền hơi, câu lạc bộ văn nghệ thường xuyên hoạt động. Đặc biệt là phong trào nông dân xây dựng Câu lạc bộ gia đình nông dân phát triển bền vững với 21Câu lạc bộ đã thu hút 826 thành viên tham gia ở 8/8 cơ sở xã, phường đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả. Phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hoá, làng xã văn hoá, tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh trong những năm qua cũng được các cấp Hội quan tâm đúng mức, đã gắn chặt với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"và  “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng con người thành phố Phủ Lý văn minh, thanh lịch". HND đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, từ việc đăng ký đến việc bình xét theo 5 tiêu chuẩn một cách công khai dân chủ, thông qua các hoạt động câu lạc bộ gia đình nông dân văn hoá, câu lạc bộ gia đình nông dân phát triển bền vững đã thu hút trên 90% hội viên nông dân tham gia sinh hoạt, ký cam kết không vi phạm các tai tệ  nạn xã hội, không có người sinh con thứ 3, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nhà văn hoá; các thiết chế văn hoá được trú trọng ở hầu hết các cơ sở.

Từ những kết quả trên, đời sống văn hoá tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tính đến năm 2012, toàn TP có trên 95% hộ đăng ký và 90% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 93 làng tổ phố văn hoá, trong đó có 29 làng 64 tổ phố, Đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Hàng năm Hội Nông dân TP đều giữ vững là đơn vị vững mạnh xuất sắc. Được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng bằng khen, tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua xuất sắc. Năm 2009 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng II.

Kính thưa Đại hội!

Từ những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Hội Nông dân TP rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Phải thường xuyên làm tốt công tác tham mưu và tranh thủ được sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, sự tạo điều kiện của chính quyền và tổ chức Hội cấp trên, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể.

2. Hàng năm phải chọn được những nhiệm vụ trọng tâm, mô hình điểm như mô hình "Chi hội không mắc các tệ nạn xã hội", chi hội không có HV sinh con thứ 3 trở lên …. để tập trung chỉ đạo, làm điểm, rút kinh nghiệm rồi nhân ra diện rộng.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban thường vụ, thường trực, Ban chấp  hành Hội Nông dân TP, phụ trách các cơ sở, các công việc, thường xuyên sâu sát kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện đến tận chi Hội và hội viên. quan tâm đến sinh hoạt tập thể theo chuyên đề thông qua mô hình các CLB để HVND tự giác thay đổi nhận thức và thay đổi hành vi, việc làm.

4. Thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, làm tốt công tác thi đua khen thưởng kịp thời đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời không xem xét thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm dù các nhiệm vụ khác đều hoàn thành rất cao.

* Những đề xuất kiến nghị với các cấp;

- Đề nghị với Đảng và Nhà nước cần quan tâm đến kinh phí cho các tổ chức Hội hoạt động như: ngân sách phân bổ hiện nay rất eo hẹp nhất là cấp cơ sở, không đảm bảo được những hoạt động tối thiểu của Hội nhất là về chế độ cho cán bộ Hội cơ sở và chi Hội.

Trên đây là những ý kiến tham luận của đoàn đại biểu Hội Nông dân Thành phố Phủ Lý báo cáo với Đại hội tham khảo. Trước khi ngừng lời, xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công rực rỡ./.

                                                     Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

 

 

 THAM LUẬN CỦA HND XÃ LAM HẠ- TP P HỦ LÝ

 TẠI ĐẠI HỘI HND TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013- 2018

Kính thưa: Đoàn chủ tịch!

                    Các vị đại biểu khách quý!

                                Thưa Đại hội!

          Thay mặt cho hơn 1.500 cán bộ, hội viên nông dân xã Lam Hạ- Thành phố Phủ Lý kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đại biểu về dự Đại hội luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt; chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tôi cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo chính trị Đại hội do Đoàn chủ tịch vừa trình bầy trước Đại hội; đồng tình với các tham luận của các đơn vị. Tôi xin tham luận với nội dung "HND xã Lam Hạ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác giải phóng mặt bằng”

Kính thưa Đại hội!

          Xã Lam Hạ nằm ở phía Bắc TP Phủ Lý có diện tích đất tự nhiên 622,7 ha, 6337 nhân khẩu. Là xã nằm trong diện quy hoạch của thành phố 100% diện tích đất bị thu hồi. Từ năm 2004 đến nay trên địa bàn xã đã có 15 dự án được triển khai, số diện tích bị thu hồi tổng số xấp xỉ 100 ha.

          Những năm qua, Hội Nông dân xã Lam Hạ đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn.

Ban Thường vụ Hội Nông dân xã chủ động tham mưu với Đảng uỷ và đề xuất với Uỷ Ban nhân dân củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg do đ/c PCT Uỷ ban làm trưởng ban, đ/c chủ tịch HND làm phó ban.  Tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tạo ra sự thống nhất về nhận thức, hành động ở các cấp Hội để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn. Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

 Ban chấp hành Hội Nông dân xã đã tổ chức học tập Chỉ thị đến chi, tổ Hội làm cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu quyền khiếu nại tố cáo và việc giải quyết khiếu nại tố cáo phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích chính đáng của nông dân. Mọi mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ phải được giải quyết tại cơ sở, có lý có tình. Phát huy dân chủ phải đi liền kỷ cương phép nước, giữ vững ổn định trật tự xã hội nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình nông dân văn hoá (thôn, làng văn hoá).

 Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua Báo, Tạp chí của Hội. Hàng năm Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ  thị 26 đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi của người dân như: Bộ luật dân sự, luật đất đai, luật KNTC, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở vv... Trong 5 năm qua Hội nông dân đã phối hợp với sở Tư Pháp, Thanh Tra tỉnh, thành phố tổ chức được 14 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 1600 hội viên. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép và trợ giúp pháp lý 10 buổi cho hơn 1750 lượt hội viên. Bên cạnh đó, Hội nông dân xã còn tổ chức tuyên truyền thông qua các hội thi như “Hội thi cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi”, Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật ", Hội thi CLB " Gia đình nông dân phát triển bền vững ", Hội thi "Nông dân tìm hiểu luật giao thông đường bộ",  thi tìm hiểu về luật đất đai thu hút hơn 600 bài dự thi. Tham gia các tổ hoà giải ở thôn xóm. Thông qua các hoạt động đã giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ khi khiếu nại tố cáo góp phần thực hiện hiệu quả công tác này, nhiều mâu thuẫn vướng mắc được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế đáng kể tình trạng đơn thư vượt cấp.

Tính riêng công tác tuyên truyền GPMB thu hồi đất nông nghiệp đã có tới hàng trăm buổi phối hợp tuyên truyền về chính sách bồi thường cho nông dân. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hôi, các buổi trợ giúp pháp lý. Trực tiếp đ/c chủ tịch HND xã tham gia vào hội đồng giải phóng mặt bằng ở địa phương đồng thời trực tiếp phụ trách tuyên truyền vận động các hộ là HVND. HND xã đã trực tiếp xuống tận hộ gia đình cùng với cơ sở tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền bồi thường đất giải phóng mặt bằng các dự án… như dự án “XD nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam - dự án đường 68m…”

          Xây dựng nông thôn gắn với phát triển đô thị do nằm trong vùng quy hoạch 100% thu hồi đất nông nghiệp nên nhiệm vụ hàng đầu là hội phải làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Đây là vấn đề khó khăn phức tạp trong khi cơ chế chính sách của nhà nước luôn thay đổi, công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, vì vậy HND xác định cần phải làm gì để tuyên truyền cho hội viên, nông dân hiểu, chấp hành? Trước hết cán bộ cần phải gương mẫu và hiểu chính sách đền bù của từng dự án từ đó vận động nông dân hiểu và chấp hành.Chính vì vậy mà trong những năm qua trên địa bàn xã đã triển khai thu hồi và đền bù cho 15 dự án; trong đó có những dự án điển hình như:

          Dự án “đường 68m” : Công tác thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng rất khó khăn vì nông dân không chấp nhận giá cả đền bù và vị trí đất 7%. Nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền nên đối với thôn Quỳnh Chân là nơi có nhiều diện tích thu hồi nhất chỉ sau 13 ngày tuyên truyền nông dân đã nhận tiền đền bù 99%; thôn Lương Cổ, thôn Hoàng Vân trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên vẫn còn 1 số nhân dân thôn Hòa Lạc kiến nghị với UBND tỉnh về vị trí đất 7% chưa chỉ rõ ràng mặc dù các cấp hội và các cấp chính quyền tuyên truyền vận động. Do vậy HND nói riêng và tất cả các ngành đoàn thể vẫn tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền vận động hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm để quá trình quy hoạch xây dựng thành phố được triển khai sớm và đồng bộ.

Ngoài việc tuyên truyền vận động nông dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho việc thực hiện các dự án thì Hội Nông dân xã còn vận động hội viên, nông dân  làm trên 6000 m đường bê tông ngõ xóm; các gia đình hội viên nông dân đã tự nguyện hiến đất, hiến công, hiến kế để xây dựng quy hoạch chỉnh trang nơi ở gia đình. Xây dựng tường rào ngõ xóm đẹp đẽ khang trang, xây dựng điểm cụm dân cư đô thị điển hình là chi hội thôn Đường Ấm, Đình Tràng, Quỳnh Chân, Hòa Lạc…

          Bên cạnh việc tuyên truyền vận động hội viên làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và phát triển kinh tế xã hội thì HND chú trọng công tác kết nạp hội viên mới, xây dựng quỹ hội. Đây là công tác trọng tâm và xuyên suốt do vậy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết nạp hội viên. Trong 5 năm đã kết nạp 270 hội viên mới vượt chỉ tiêu 80 hội viên, điển hình là chi hội Đình Tràng, chi hội Quỳnh Chân… Hội thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt để thu hút hội viên như lồng ghép các buổi sinh hoạt với phổ biến kiến thức khoa học kĩ thuật mới, mời cán bộ về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý… xây dựng và duy trì 5 CLB “gia đình nông dân phát triển bền vững” và 5 CLB “nông dân với pháp luật”, 7/7 thôn đều xây dựng được các CLB. Do vậy tổ chức hội ngày càng đông về số lượng, hoạt động có chiều sâu và bề rộng. Qua đánh giá xếp loại 6/7 chi hội vững mạnh, 1/7 chi hội khá, không có chi hội trung bình. Năm nào HND xã cũng được thành phố, tỉnh đánh giá cao đóng góp tích cực trong việc xây dựng, tổ chức hội vững mạnh.

          Kính thưa đại hội!

          Qua quá trình vận động nông dân thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg chúng tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau:

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho hội viên, nông dân về những chủ chương của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn như luật Đất đai, luật Khiếu nại tố cáo, luật Hôn nhân gia đình, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, luật Bảo vệ môi trường, các chính sách về xoá đói giảm nghèo; chính sách đền bù giải toả…chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân.

2.  Tích cực phối hợp với ngành Tư pháp tiến hành trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại các chi hội giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết về pháp luật, để họ ứng xử phù hợp với pháp luật và tự giải quyết những vướng mắc mâu thuẫn tại cơ sở.

3. Phải chủ động trong việc tuyên truyền, kiên trì thuyết phục.

4. Có sự thống nhất chỉ đạo của Đảng ủy UBND xã - việc công khai các chính sách, công khai quy hoạch, kiểm kê…cho  người dân biết.

Kính thưa Đại hội!

          Để thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới tôi có một số đề xuất kiến nghị như sau:

          1- Do việc thu hồi đất quy hoạch không đồng bộ nên diện tích còn lại gặp khó khăn trong sản xuất, các nhà đầu tư chỉ chú ý đến phần đất mà họ thu hồi, không chú ý đến diện tích còn lại sẽ khó khăn trong việc thoát nước, cấp nước; gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân. Vậy nên mong các nhà đầu tư phải chú ý đến xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu kịp thời để  phục vụ sản xuất cho nông dân.

          2- Các ngành chức năng xem xét chính sách ưu đãi tạo điều kiện các doanh nghiệp mở trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, tăng cường nguồn vốn vay ưu đãi, tăng cường nguồn vốn hỗ trợ nông dân cho các hộ gia đình có nhu cầu sản xuất kinh doanh, những nơi bị thu hồi đất.

          3- Đề nghị các cấp Hội mở các lớp dạy nghề cụ thể cho nông dân, có sự hỗ trợ kinh phí cho người nghèo, người mất đất để họ có nghề cơ bản.

          4- Đề nghị đẩy nhanh tiến độ nước sạch cho nhân dân càng sớm càng tốt, nhất là 2 xã làm điểm xây dựng NTM ( Lam Hạ và Phù Vân)

          5- Đề nghị các cấp chính quyền, các cấp hội mở rộng hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân nhằm động viên khích lệ kịp thời những điển hình tiên tiến.

          Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

                   Xin trân trọng cảm ơn!

 
 

 

 

 

 

                                                 THAM LUẬN

 

 

 

                          TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HND TỈNH HÀ NAM

 

 

 

           ĐƠN VỊ THAM LUẬN: CHI 6- HND XÃ NGUYỄN ÚY- KIM BẢNG

            Kính thưa: -   Đoàn chủ tịch đại hội.

-         Các vị đại biểu khách quý;

-         Thưa Đại hội.

Về  dự Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Hà nam lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2013-2018. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ, hội viên nông dân chi hội 6 xã Nguyễn Úy huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Trân trọng gửi tới đoàn chủ tịch, các vị địa biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc.Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Được đoàn chủ tịch đại hội cho phép tôi phát biểu ý kiến tham luận; trứơc tiên tôi cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân do Đoàn chủ tịch Đại hội vừa Trình bầy;  Tôi xin tham luận với nội dung (Làm tốt công tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong việc phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển cây hàng hóa, cây vụ đông nhằm góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh).

Kính thưa đại hội.

Xã Nguyễn úy nằm ở phía Bắc huyện Kim Bảng, cách trung tâm tỉnh Hà Nam 20 km có đường quốc lộ 38 chạy qua; cách Hà nội một con đường nhỏ. Là xã thuần nông diện tích đất tự nhiên là 565,73ha. Diện tích đất nông nghiệp 418 ha. Toàn xã có 7305 khẩu với 1.758 hộ. Số nông dân tham gia sinh hoạt hội là 2.395 hội viên đạt tỷ lệ thu hút 136% so với hộ nông nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, cùng với sự lỗ lực phấn đấu của người dân, kinh tế đã tăng trưởng khá đồng đều bình quân thu nhập đầu người 630 kg/người...

Đời sống của nông dân tiếp tục được cải thiện đến hết ngày 30/12/2012 hộ nghèo 205/1890 hộ =10,85%; hội nông dân cơ sở nhiều năm niền được công nhận hội vững mạnh, góp phần vào phong trào thi đua đó có sự góp sức không  nhỏ của cán bộ hội viên nông dân chi hội 6. Là một chi hội đông dân cư, địa bàn thôn xóm rộng. Diện tích đất nông nghiệp 245,8 mẫu, 421 hộ dân với 1.500 nhân khẩu. Số hội viên tham gia sinh hoạt hội 464/710 lao động. Đặc thù đồng đất Đức mộ rất cao, chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã đầy. Địa hình canh tác khá phức tạp trong thôn có 360 lao động ra ngoài làm việc hợp đồng với các doanh nghiệp, mở mang dịch vụ bán hàng có thu nhập kinh tế cao, bên cạnh đó tác động của nền kinh tế thị trường, giá cả vật tư phục vụ nông nghiệp cây trồng tăng cao thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm năng của đất rất rồi rào, nông dân không thiết tha với việc trồng cây vụ đông cây hàng hóa xuất khẩu việc tuyên truyền bà con nông dân nắm bắt cây vụ đông cây hàng hóa xuất khẩu là vấn đề hết sức khó khăn. Xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kinh tế hộ gia đình đảm bảo ổn định đi lên, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ đó luôn được các hộ nông dân chi hội 6 quan tâm.

Trong nhiệm kỳ qua Chi hội đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, xác định vụ đông là vụ thu nhập chính lên công tác tuyên truyền vận động được đặt lên hàng đầu. Công tác phối hợp với các đoàn thể trong thôn vận động hội viên, nhân dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại xã và thôn xóm, hội thảo phân bón đa yếu tố, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăm sóc và trồng cây vụ đông cây hàng hóa xuất khẩu, tổng số 13 buổi cho 1.560 lượt hội viên tham gia.

Đồng thời phối hợp với cán bộ khuyến nông về giảng theo nhu cầu của hội viên. Thông qua các buổi tập huấn hội viên đã được tiếp cận kiến thức KHKT mạnh dạn ứng dụng vào sản xuất, từ đó nhận thức của hội viên đã được chuyển biến tích cực rõ nét, thay đổi được nhận thức giá trị cây trồng, chuyển đổi 24 mẫu xướng mạ mùa từ khoai lang sang trồng cây Ngô hàng hóa( ngô nếp) năm 2009 tuyên truyền 7 hộ với diện tích 7 sào trồng cây dưa xuất khẩu bước đầu  cho thu nhập từ 3-3.5 tấn/sào. Giá trị đạt từ 6-7.5 triệu/sào.

Trước khó khăn của thời tiết, tư tưởng của hội viên không muốn làm còn băn khoăn cán bộ chi hôi đã chủ động tham mưu với chi ủy, chính quyền Thôn tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp; chủ động vận động các hộ không có khả năng trồng, dồn cho những hội viên có đủ điều kiện để trồng gọn vùng, tiện cho công tác chăm sóc bảo vệ .Thông báo rõ mức hỗ trợ của các cấp, chi hội trích quỹ hỗ trợ mỗi sào 50.000đồng. Phân công BCH chi hội chia làm 5 nhóm cùng với các ông bà trưởng thôn xóm, xóm đi vận động thuyết phục tận nhà, chia sẻ với hội viên về lợi ích, hiệu quả. Các kỹ thuật cần thiết của từng loại cây trồng. Phối hợp với HTX.DV.NN cung ứng giống, phân bón...theo phương thức trả chậm tạo điều kiện cho hội viên yên tâm sản xuất.

Kết quả chi hội 6 chúng tôi từ năm 2010- 2012 đều đạt, vượt diện tích cây trồng vụ đông. Vụ đông 2011 thành công mô hình dưa xuất khẩu với diện tích 2 mẫu = 15 hộ tham gia.Tiếp đến vụ đông năm 2012 trồng được 1,5 ha với 25 hộ tham gia đạt sản lượng 160 tấn giá trị đạt 320 triệu đồng. Đặc biệt vụ xuân hè 2013 chúng tôi phát triển được 2 ha dưa xuất khẩu ở 2 cánh đồng xướng mạ mùa, giờ đây cây dưa xuất khẩu đang cho thu hoạch.Trong phong trào trồng cây vụ đông, cây hàng hóa xuất khẩu nhiều hộ tam gia tích cực, điển hình hộ ông Khường, ông Ba, bà Mai trồng từ 2-2,5 sào dưa cho thu nhập 5 tấn /sào giá trị 18-20 triệu đồng sau mỗi vụ dưa nhiều hộ trồng từ 5-15 mẫu đỗ tương như hộ bà Khuyến trồng 12 mẫu sau vụ thu trừ chi phí còn lãi 25 triệu đồng hộ bà Lan ông Thanh trồng 6-8 mẫu .

HND xã đã phối hợp với HTX.DV.NN trực tiếp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty Hoàng Hương , nên giá cả ổn định từ đầu đến cuối vụ. Sau mỗi vụ thu hoạch công ty lại tổ chức gặp mặt trao thưởng tặng quà theo sản phẩm của nông dân .Có những hộ  tặng thưởng đến 1 triệu đồng đó là những món quà vật chất mang giá trị tinh thần rất lớn động viên khích lệ các hộ nông dân. Giúp chúng tôi tạo niềm tin hăng say hơn trong công tác tuyên truyền .

Đồng hành với sản xuất cây hàng hóa xuất khẩu. Công tác chăn nuôi của chi hội cũng được phát triển mạnh hiện nay toàn chi hội có 15 mô hình đa canh các mô hình đều hoạt động có hiệu quả .Điển hình như mô hình của ông Đặng văn An với diện tích 7800 m2 hàng năm cho thu nhập vườn quả 20-25 triệu đồng, xuất chuồng lợn hơi 8,5-9 tấn, cá 5,5-6 tấn/năm. Hộ bà mì 4,5-5 tấn cá hàng nghìn quả trứng vịt đẻ/năm. Hộ ông Dân cung ứng nguồn cá giống cho hội viên khu trang trại ...vấn đề chuyển đổi đất cốt cao sang trồng cây hàng hóa cho thu nhập cao được các cấp ủy đảng , chính quyền quan tâm đặc biệt là địa hình của xóm 6,với diện tích 3 ha cánh cao, rất khó khăn trong công tác điều tiết nước đã chuyển đổi sang trồng cây mía, trồng hoa...đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Kính thưa đại hội.

Bên cạnh công tác tuyên truyền vân động hội viên tham gia sản xuất tăng vụ, tiếp thu khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế hộ, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được chi hội quan tâm.Việc sinh hoạt hội được duy trì định kỳ theo quý trong nhiệm kỳ qua chi hội thành lập được 2 câu lạc bộ, câu lạc bộ nông dân với pháp luật 35 thành viên, câu lạc bộ nông dân bền vững với 40 thành viên.Tham gia duy trì phát huy có hiệu quả câu lạc bộ khuyến nông từ các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ nhận thức của hội viên trong việc chấp hành đường lối chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước được tốt hơn kiến thức khoa kỹ thuật của nông dân được áp dụng có hiệu quả trong việc thâm canh cải tạo chuyển đổi cây trồng vật nuôi.

Công tác phát triển gây dựng quỹ càng được hội viên ủng hộ. Cho đến thời điểm này tổng số quỹ chi hội quản lý 27 triệu đồng. Sử dụng quỹ hợp lý đúng mục đích hội còn giúp đỡ nhau trong đời thường và trong hoạn nạn. Sự quan tâm chia sẻ đã thể hiện trong việc hiếu khi có hội viên ốm đau chi hội đến tham hỏi động viên, khi hội viên qua đời có vòng hoa phúng viếng điều đó thể hiện được tình thương và trách nhiệm đối với hội viên trong tổ chức hội vì vậy hoạt động của hội được thường xuyên hơn hội viên vào tổ chức hội thấy tin tưởng và có ý nghĩa hơn do vậy chất lượng hoạt động của chi hội càng được cũng cố nâng lên.

Thưa đại hội. Trong nhiệm kỳ qua dưới tác động của mọi khó khăn xong có sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền, sự tham gia tích cực tinh thần nhiệt huyết của cán bộ chi hội. Đặc biệt sự đoàn kết ủng hộ tham gia hưởng ứng tích cực của 464 hội viên chi hội 6 đã tạo lên sức mạnh tổng hợp cùng đảng bộ nhân dân trong xã Nguyễn úy nói riêng tỉnh Hà nam nói chung họ chính là thành viên tích cực trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sác nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ qua để nhiệm vụ phát triẻn kinh tế , phát triển cây hàng hóa cây vụ đông trong những năm tới chi hội 6 xã Nguyễn Úy có những giải pháp sau

1 Tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của thôn xóm, qua các buổi sinh hoạt chi hội sinh hoạt câu lạc bộ về lợi ích hiệu quả , giá trị của cây hàng hóa xuất khẩu, cây vụ đông có những thông tin rộng rãi. Hội viên nắm bắt và phát triển.

2. Thường xuyên tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến về các hộ làm kinh tế giỏi trồng cây vụ đông, cây xuất khẩu đúng lúc, đúng thời điểm để khích lệ phong trào.

3. Tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt việc rồn đổi ô thửa trong năm 2013

4. Tiếp tục tuyên truyền mục đích ý nghĩa nội dung và tiêu chẩn và phong trào nông dân tới các tầng lớp nông dân. Xây dựng và phát triển khai thác mô hình thi đua phù hợp tới từng chi hội, nồng ghép nội dung phong trào vào các nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội.

Tại đại hội này nông dân chi hội 6 xã Nguyễn Úy xin đề nghị.

1.Đề nghị tỉnh hội có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội ngũ cán bộ chi hội (Nông dân thời kỳ hội nhập, khối lượng công việc nhiều)

2.Hội nông dân tỉnh quan tâm công tác hỗ trợ kích cầu, giống, cây trồng, con nuôi mới, có hiệu quả.

3.Kiểm tra rà soát chất lượng hoạt động các công ty, có chính sách động viên tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty luôn tâm huyết với bà con nông dân.

4. Có chính sách hỗ trợ cho nông dân đối với các trang trại lớn. Hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, đầu ra cho sản phẩm, vay vốn với lãi xuất ưu đãi với số lượng lớn để kích cầu, động viên kịp thời cho nông dân yên tâm sản xuất

Trước khi dừng lời một lần nữa kính chúc đoàn Chủ tịch đâi hội, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

                           Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

           THAM LUẬN

 

 

 

      TẠI ĐẠI HỘI  HND TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013- 2018

 

 

 

       ĐƠN VỊ THAM LUẬN: HND XÃ CÔNG LÝ- LÝ NHÂN

             Kính thưa:    Đoàn chủ tịch Đại hội!

                                   Các vị đại biểu!

                                   Thưa Đại hội!

         Về dự Đại hội đại biểu Hội nông dân Tỉnh Hà Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2013-2018,được đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu tham luận.Trước khi phát biểu cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ hội viên Hội nông dân xã Công Lý huyện Lý Nhân xin gửi tới các vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Qua nghiên cứu Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2008- 2013; phương hướng nhiệm vụ 2013- 2018 do đoàn chủ tịch vừa trình bầy; tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung của Báo cáo, đồng tình với những ý kiến đã tham luận tại Đại hội. Tôi xin tham luận với nội dung: Làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong việc hiến đất, công trình, tài sản và tích cực đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn.

           Thưa đại hội.

Xã Công Lý nằm ở phía Bắc của Huyện Lý Nhân có diện tích tự nhiên 598.58ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 416.79ha. Dân số 3003 hộ với 10.436 khẩu.Xã có 2 thôn chia thành 18 xóm. Diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người là 350m2; là một xã nông nghiệp chủ yếu là lao động thuần nông và một số ngành nghề phụ đan xen, không có ngành nghề truyền thống. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 18,5 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Hội Nông dân xã có 19 chi hội trong đó có 1 chi hội nghề nghiệp và 18 chi hội theo địa bàn xóm, tổng số hội viên là 2020 hội viên trong đó hội viên là đạo công giáo chiếm 33,4% số hội viên toàn xã.

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà Nước nhằm làm cho dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân đòi hỏi có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đó có Hội nông dân và mọi tầng lớp nhân dân. Nhận thức rõ vị trí vai trò trách nhiệm của mình trong những năm qua Hội nông dân xã Công lý đã vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM, chung tay góp sức đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân bước đầu thực hiện có kết quả một số tiêu chí rất đáng phấn khởi.

Năm 2011 Xã Công Lý được  huyện Lý Nhân chọn là xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong xã phải tích cực tham gia đóng góp về mọi mặt, trong đó người nông dân là chủ thể .Qúa trình xây dựng nông thôn mới nhanh hay chậm,thành hay bại đều phụ thuộc vào nhân dân.Chỉ khi nào người dân tự nguyện,tích cực và trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới,khi đó các mục tiêu của đề án mới trở thành hiện thực

Với vai trò của tổ chức Hội, trong những năm qua Hội nông dân xã Công lý đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, các quyết định của Chính phủ và đề án xây dựng NTM của xã tới từng cán bộ hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng như: thông qua sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, phối hợp trong các buổi họp xóm và thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã; nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương xây dựng NTM để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân bàn bạc, thảo luận, thống nhất và thực hiện sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền. Thông qua tuyên truyền mọi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của quá trình xây dựng nông thôn mới là làm cho chính mình và từ đó có trách nhiệm tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở thôn, xóm ….

Bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM xã gặp không ít khó khăn do điểm xuất phát, mặt bằng dân trí, kinh tế còn thấp, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác nguồn vốn đầu tư của Nhà nước chưa thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương. Người dân còn tư tưởng ỷ nại, trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, chưa nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đây là một trở ngại lớn của xã trên bước đường xây dựng và phát triển nông thôn mới.

Trước vấn đề trên Đảng uỷ, UBND xã đã tập trung chỉ đạo cấp uỷ, đoàn thể trong xã xác định nội dung cụ thể, chọn đơn vị đi trước làm tiên phong trong công tác chỉ đạo, từ đó nhân rộng ra các địa bàn khác trong xã. Trọng tâm trong 2 năm 2011 và 2012 đó là xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó đường giao thông thôn xóm được chọn làm khâu đột phá với phương châm việc dễ làm trước việc khó làm sau.

Tuy nhiên khi tổ chức triển khai thực hiện thì gặp rất nhiều những khó khăn, tưởng chừng không thể thực hiện được bởi lẽ toàn bộ hệ thống đường giao thông của xã chưa đạt chuẩn.Nhìn chung nền đường hẹp có chỗ chỉ rộng hơn 2 mét, hai bên đường có mương, máng, ao hồ, có chỗ nhân dân xây dựng nhà cửa và trồng cây ăn quả, tường dậu giáp đường và phần lớn đều thuộc đất thổ cư của các hộ dân.Vì vậy để có các tuyến đường đạt chuẩn theo tiêu chí quốc gia thì phải vận động các hộ dân tự nguyện dịch tường, dịch dậu, hiến đất, làm kè. Bên cạnh đó khi triển khai việc làm đường, ngoài sự hỗ trợ xi măng của nhà nước thì phải tuyên truyền vận động nhân dân góp tiền, ngày công lao động, có như vậy mới đảm bảo đủ nguồn lực về kinh phí để mở rộng lòng lề đường liên thôn xóm.  

Đứng trước tình hình trên, BTVHND xã họp, bàn và ra Nghị quyết chuyên đề để lãnh chỉ đạo các chi hội và vận động nông dân tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã để tham gia tích cực vào phong trào làm đường giao thông nông thôn. Ban chấp hành phân công từng đồng chí phụ trách các chi hội, đơn vị làm điểm là chi hội xóm Cát Tường do ông Nguyễn Tiến Thuấn chi hội trưởng phụ trách để làm mô hình điểm sau đó nhân rộng ra toàn xã. Hàng tuần các đồng chí trong Ban thường vụ hội ý để báo cáo đảng uỷ công tác triển khai, tuyên truyền, vận động, nhứng khó khăn, kiến nghị của nhân dân và nông dân được phản ảnh kịp thời với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã để kịp thời giải quyết. Chính vì vậy sau khi triển khai làm trên 100m đường xóm cát tường, Ban chấp hành Hội Nông dân xã họp bàn và triển khai ra diện rộng trên tất cả các thôn xóm, chi hội trong xã. Với yêu cầu: “ mỗi chi hội nhận tuyên truyền vận động nông dân, nhân dân ít nhất 1 ngõ của thôn, xóm”; đồng thời giao chỉ tiêu thi đua, nên các chi hội tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chủ động tham gia thực hiện.

Trong quá trình thực hiện BCH HND xã đã chỉ đạo các chi hội chọn một số hộ hội viên gương mẫu, tiêu biểu đi đầu trong việc hiến đất, công trình và tài sản để mở rộng đường giao thông, làm cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi tường và thuận lợi trong giao thông; Vì vậy nhiều hộ tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất ở, đất vườn và nhiều công trình, tài sản, cây cối. Điển hình như: Hộ ông Nguyễn Tiến Thiệp chi hội xóm Cát Tường hiến 65m2 đất, tháo dỡ 53m tường xây, phá xây lại cổng ngõ, dịch chuyển bể nước ăn, chặt 2 cây ăn quả lâu năm; hộ ông Lê Huy Bằng chi hội xóm Bá hiến 81m2 đất, dỡ 32m tường xây; hộ bà Nguyễn Thị Vinh chi hội Tiền Vinh hiến 67m2 đất, dỡ xây lại 120m tường,chặt 5 cây nhãn lâu năm và còn rất nhiều hội viên khác …

       Mắt thấy tai nghe chứng kiến sự gương mẫu của cán bộ Hội viên nông dân các hộ dân đều cảm phục và phấn khởi cùng làm theo, các hộ đã tự nguyện dỡ tường, chặt cây, dịch dậu, hiến đất làm đường.

       Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến nay có 212 hội viên hiến 4118 m2 đất, trị giá trên 1.400 triệu đồng; có 79 hội viên dỡ công trình phụ, dỡ tường xây lại là 3.685m ttrị giá trên 1tỷ sáu trăm triệu đồng. 69 hội viên dịch 1.795m dậu; 122 hội viên chặt 470 cây ăn quả lâu năm (khoảng 235.000.000đ). Vận động con cháu ủng hộ 340m3đá làm nền 300m3 đá đổ bê tông và hàng nghìn ngày công lao động. Đó là những kết quả đóng góp đáng trân trọng của cán bộ hội đã phấn đấu thực hiện trong phong trào xây dựng NTM.

            Song trong quá trình tuyên truyền vận động  triển khai thực hiện cũng còn những cán bộ  hội viên chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò,trách nhiệm của mình ,chưa thực sự gương mẫu mà còn trông chờ ỷ nại gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng như dịch tường, dịch dậu, chặt cây, hiến đất, phát ngôn thiếu ý thức xây dựng,thậm trí có hội viên chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ đóng góp của mình với xóm gây chậm tiến độ thi công, làm ảnh hưởng tới phong trào chung của Hội.Những hội viên này đều được cán bộ chi hội và thường vụ Hội gặp gỡ phân tích, động viên kịp thời  nên đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức cùng hoà đồng với thôn xóm thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.  

Vì vậy đến nay toàn xã đã có 18/18 xóm đổ bê tông đường, ngõ xóm với tổng chiều dài 22,7km, xây dựng hệ thống thoát nứơc đựơc 6.865m, kè giữ đường 5.632m, tổng kinh phí đầu tư trên 14 tỷ đồng, trong đó Nhà nứơc hỗ trợ 3469 tấn xi măng, 388m3 đá; cát vàng 30m3 (khoảng 3.711.000.000đ); nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động và các loại vật liệu khác như đá trải nền, đá, cát đổ bê tông, gạch xây kè, và làm hệ thống thoát nước, là trên 11 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi khẩu đóng góp 1.300.000đ,  đến 3.000.000đ, có hộ gia đình đóng góp lên đến trên 20 triệu đồng để làm đường giao thông.

           Trong quá trình tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các nội dung trong công cuộc xây dựng NTM chúng tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau:

          Mọi việc làm được bàn bạc dân chủ đến mọi hộ dân, người dân được thảo luận cụ thể về từng nội dung công việc, kinh phí thực hiện, nguồn vốn hỗ trợ cấp trên… và người dân đóng góp bao nhiêu, công việc nào người dân đảm nhận được, phần việc nào phải đi thuê….. như vậy mọi việc được công khai với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ.

          Đây là việc khó nếu không có phương pháp, cách chỉ đạo, kể cả tuyên truyền, vận động không khéo sẽ không thành công. Đây thực sự cần có đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, không quản khó khăn, không ngại va chạm thì mới thành công. Trong chỉ đạo chọn đơn vị làm trước để rút kinh nghiệm; đồng thời chọn một số cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu để có sức thu hút và vận động toàn dân tham gia.

Kính thưa đại hội

Để thực hiện thắng lợi chương trình XDNTM của xã giai đoạn 2011- 2015. Với tinh thần đoàn kết năng động, sáng tạo hội nông dân xã Công Lý tiếp tục vai trò, trọng trách của hội xác định  xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở,của mọi người dân, trong đó hội viên nông dân giữ vai trò chủ thể,tích cực đóng góp công sức,tiền của để xây dựng nông thôn mới. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng , vật nuôi,áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để không ngừng nâng cao năng xuất lao động,hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân. Đồng thời vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên. Thực hiện tốt 3 phong trào Trung ương hội đề ra chung tay xây dựng quê hương Công Lý hoàn thành tiêu chí  NTM vào năm 2015

    Để thực hiện mục tiêu XDNTM bền vững tôi xin có những ý kiến đề xuất như sau :

       1. Đời sống kinh tế vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn để thực hiện được mục tiêu XDNTM thì đòi hỏi phải đóng góp nhiều tiền của công sức,vậy nhà nước cần quan tâm nâng mức hỗ trợ, đầu tư cho nông dân để người nông dân giảm bớt phần đóng góp có như vậy mới thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới nhanh và bền vững

       2. Đề nghị tỉnh giải quyết kịp thời kinh phí hỗ trợ cho nông dân mua công cụ sản xuất .Xem xét tăng thêm kinh phí hỗ trợ làm nền đường ra đồng,và hàng năm điều chỉnh mức hỗ trợ cho XDNTM

       3. Nhà nước nghiên cứu tăng mức hỗ trợ đối với diện tích trồng lúa nước cho nông dân, tăng nguồn vốn vay để nông dân mở rộng sản xuất

Trước khi ngừng lời một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc, thành đạt. chúc Đại hội hội nông dân tỉnh Hà Nam thành công tốt đẹp

                         Xin trân trọng cảm ơn!


 

 

 

 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN

TẠI ĐẠI HỘI HND TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ IX

 Đơn vị tham luận: Hội nông dân xã Nhân Bình – Lý Nhân

 

     Kính thưa: đoàn chủ tịch

     Kính thưa các vị đại biểu khách quý

     Kính thưa Đại hội.

Lời đầu tiên thay mặt cho cán bội, hội viên nông dân xã Nhân Bình- huyện Lý Nhân xin gửi đến các vị Đại biểu khách quý; các vị đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Qua nghe báo cáo kết quả công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2013-2018 do đồng chí Nguyễn Thị Bình- Thay mặt đoàn chủ tịch trình bầy. Tôi cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo chính trị, nhất trí với các ý kiến tham luận tại Đại hội. Tôi xin được tham luận với nội dung: “Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của cơ sở, chi, tổ hội. Lấy hội viên nông dân là trọng tâm trong mọi hoạt động để tập hợp thu hút nông dân vào hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội xây dựng tổ chức hội vững mạnh.”

Kính thưa đại hội

Nhân Bình là xã nằm ở phía nam huyện Lý Nhân, dân số: 6400 khẩu, 1.777 hộ nông nghiệp. Toàn xã có 5 làng với 20 chi hội thường xuyên sinh hoạt tổng số hội viên là: 1.521 chiếm tỷ lệ 90% so với hộ nông nghiệp. Đời sống của nông dân trong xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nghành nghề khác bình quân đất sản xuất là: 684m2/khẩu. Trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bão lụt, rét đậm, rét hại phần nào đã làm ảnh hưởng đến công tác hội và phong trào nông dân.

Trong nhiệm kỳ qua ban thường vụ Hội nông dân xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của BTV Hội nông dân huyện Lý Nhân. Trực tiếp BTV Đảng ủy xã Hội nông dân đã xây dựng mục tiêu phấn đấu là xây dựng tổ chức hội vững mạnh xuất sắc. Vì tổ chức hội có vững mạnh thì nhiệm vụ triển khai đến hội viên nông dân mới đạt được kết quả cao. Để làm tốt nội dung đó Hội nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch cho từng tháng, quý, năm và toàn khóa. Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, BTV hội đã bám sát tiêu chí do trung ương Hội nông dân Việt Nam ban hành, đồng thời đánh giá đúng thực trạng tổ chức hội gồm cơ sở, chi, tổ hội. Để từ đó đề ra kế hoạch, các chỉ tiêu cụ thể phân công các đồng chí BCH phụ trách chi, tổ hội. Trong đó trọng tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh ký cam kết thi đua của các chi hội với Hội nông dân xã. Chỉ đạo các chi hội tổ chức sinh hoạt để triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của hội đặc biệt là nghị quyết số 04, 05 của Hội nông dân Việt Nam, nghị quyết số 12 của BCH Hội nông dân tỉnh Hà Nam đến 100% cán bộ, hội viên nông dân thảo luận và quyết định. Trong hoạt động luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các buổi sinh hoạt được lồng ghép các kế hoạch, phong trào thi đua của hội và lắng nghe hội viên đề xuất những tâm tư, nguyện vọng của mình để hội tiếp thu và đề xuất với Đảng, nhà nước. Thông qua các mô hình sinh hoạt lồng ghép như giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức diễn đàn, trợ giúp pháp luật cho nông dân đã thu hút trên 5.015 lượt người dự. Để tạo cho nông dân phát triển kinh tế hàng năm phối hợp với các ban ngành đoàn thể, HTX DVNN mở 8 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT cho 1.116 lượt hội viên nông dân dự. Tổ chức sinh hoạt các mô hình, các CLB, tư vấn cho hội viên vay vốn để phát triển sản xuất. Đến 31/3/2013 hội quản lý 8 tổ với số dư 3 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn vay các chi hội đã tích cực vận động, tuyên truyền hội viên đóng góp xây dựng quỹ chi hội 20/20 chi có quỹ bình quân/ hội viên trên 100.000 đồng; có quy chế sử dụng quỹ tạo điều kiện cho hội viên nghèo vay không lấy lãi và thăm hỏi động viên nhau khi ốm đau.

Hoạt động của BCH Hội nông dân xã sau khi có nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy hàng tháng BCH hội tổ chức sinh hoạt 1 tháng 1 lần để cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thực hiện và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân vào hội trong 5 năm qua hội đã kết nạp được 150 hội viên đạt 100% kế hoạch giao so với đầu nhiệm kỳ, tăng 9,3%.

Hàng năm hội đều tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá ưu điểm, nhược điểm, bình xét xếp loại các phong trào thi đua qua bình xét hằng năm chi xuất sắc: 4 chi, chi vững mạnh: 16 chi, Hội nông dân xã được tặng 3 bằng khen của trung ương Hội nông dân Việt Nam, 4 giấy khen của UBND tỉnh, tỉnh hội và huyện hội tặng, được BTV Hội nông dân huyện Lý Nhân, BTV Đảng ủy xã công nhận là đơn vị vững mạnh đã góp phần xây dựng nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt Nhân Bình được chọn điểm xây dựng mô hình NTM.

Thông qua tổ chức Hội nông dân rút ra những kinh nghiệm thực tiễn:

Thứ 1: BTV, BCH Hội nông dân xã hàng tháng có nghị quyết sát để chỉ đạo tổ chức hội vững mạnh hàng năm BTV hội tổ chức ký cam kết của các chi về xây dựng chi hội vững mạnh.

Thứ 2: Chủ động tham mưu với Đảng, chính quyền về hoạt động của hội, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, doanh nghiệp về vốn, về KHKT để giúp nông dân phát triển sản xuất.

Thứ 3: Hàng năm có biểu dương khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do hội phát động để động viên khích lệ nông dân.

Kính thưa đại hội:

Để thực hiện xây dựng tổ chức hội vững mạnh tại đại hội hôm nay tôi thay mặt cho cán bộ, hội viên nông dân xã Nhân Bình xin có một số đề xuất như sau:

1.  Đề nghị BTV Hội nông dân tỉnh, huyện hàng năm tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ công tác hội và tập huấn kỹ năng cho cán bộ từ BTV hội cơ sở, tổ chức đi thăm quan thực tế các mô hình tiêu biểu để triển khai ra diện rộng.

2.  Đề nghị với Đảng, nhà nước tăng cường các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng cường đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng các công trình  kết cấu hạ tầng nông thôn như đường giao thông nội đồng. Kiên có hóa kênh mương có như vậy thì nền kinh tế mới phát triển.

       3. Đề nghị Nhà nước nghiên cứu tạo điều kiện vốn vay cho nông dân để phát triển kinh tế.

       4. Để hoạt động của hội có hiệu quả cao gắn lền giữa quyền lợi và trách nhiệm đề nghị các cấp quan tâm có chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ chi hội trưởng vì hiện nay đều phải kiêm nhiệm.

Kính thưa đại hội!

Trên đây là những nội dung tham gia đóng góp vào báo cáo và các đề xuất của Hội nông dân xã Nhân Bình tại đại hôi đại biểu Hội nông dân tỉnh Hà Nam. Trước khi ngừng lời xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, đoàn chủ tịch dại hội cùng toàn thể các vị đại biểu về dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

 

 

 

 

 

 

 ơ

THAM LUẬN

TẠI ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ IX

Nhiệm kỳ 2013-2018

  ĐƠN VỊ THAM LUẬN: HỘI NÔNG DÂN XÃ CHUYÊN NGOẠI-  DUY TIÊN

 

 Kính thưa: + Đoàn Chủ tịch Đại Hội

                    + Các vị đại biểu khách quý

                    + Đại hội

Được sự cho phép của đoàn chủ tịch Đại Hội, phát biểu tham luận. Thay mặt cho trên 1500 hội viên nông dân xã Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên xin gửi tới đoàn chủ tịch Đại Hội, các quí vị đại biểu khách quí, và toàn thể các đại biểu về dự đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp!

          Kính thưa Đại Hội! Trước hết tôi cơ bản  nhất trí Báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2008-2013, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu của hội nông dân tỉnh nhiệm ky 2013-2018 do đồng chí Nguyễn Thị Bình Thay mặt BCH HND tỉnh trình trước đại hội. Tôi Xin được tham luận nội dung : Hội nông dân xã chuyên ngoại làm tốt công tác tuyên truyền, vận  động nông dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá; tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế-xã hội.

          Kính thưa Đại Hội! Xã Chuyên Ngoại Nằm ở phía bắc của huyện Duy Tiên, nơi có trục đường quốc lộ 38 đi qua, có cầu Yên lệnh nối liền hai tỉnh Hưng Yên –Hà Nam, có khu công nghiệp Cầu giát. Tổng diện tích đất nông nghiệp trên 400 ha. Với số hộ dân là 2700 hộ. Trong đó hộ sản xuất nông nghiệp chiếm tới trên 60% , hộ hội viên nông dân là 1.520 hội viên = 90% hộ sản xuất nông nghiệp. Đê Đại- Hà chia diện tích đất canh tác và khu dân cư làm 2 nửa riêng biệt, đó là khu khu ngoài đê và khu trong đê. Trên địa bàn có 2 tôn giáo đó là đạo phật và đạo thiên chúa chiếm trên 30% dân số.

          Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực, chủ động tham gia của các đoàn thể chính trị -xã hội tại địa phương, trong đó có vai trò rất quan trọng của hội nông dân , đã góp phần tích cực, trong việc vận động hội viên nông dân, thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng các mô hình kinh tế có tính thực tiễn, giúp cho việc nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

          Kính thưa Đại Hội! Như trên đã nêu địa bàn xã chuyên ngoại khá phức tạp có các tuyến giao thông là quốc lộ 38, có điểm nút giao thông nối 2 tỉnh Hà Nam Hưng yên, khu công nghiệp cầu Giát hiện tại có gần 20 Doang nghiệp đang hoạt động với số lượng trên 3.000 công nhân. Trong đó số công nhân là người trong xã chiếm tới trên 10%. tạo điều kiện tạo công ăn việc làm cho lao động , đa dạng hóa các nghành nghề dịch vụ của địa phương, tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Song cũng là tiềm ẩn những tác động đến đời sống văn hóa xã hội . Đặc biệt làm khó khăn thêm trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Trên cơ sở nắm chắc những điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn, được sự quan tâm chỉ đạo định hường của hội nông dân cấp trên, sự lãnh đạo lãnh đạo, chỉ đạọ của các cấp ủy đảng, chính quyền, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội trong nhiệm vụ chính trị xã- hội chung của địa phương. Hội nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất với đảng ủy xã. Tích cực vận động nông dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh. Phát động phong trào hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và làm giàu chính đáng. Trong đó chú trọng  nhiệm vụ xây dựng những mô hình kinh tế để từ đó nhân ra diện rộng, giúp cho việc nâng cao thu nhập. tạo công ăn việc làm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hội nông dân xã chọn thôn Quan Phố để xây dựng mô hình điểm. Để tổ chức tuyên truyền vận động hội viên nông dân hội nông dân xã đã chủ động lập kế hoạch tham mưu với Đảng ủy , UB ND được sự quan tâm Hội cấp trên đã thành lập Câu lạc bộ nông dân với pháp luật và Câu lạc bộ nông dân phát triển bền vững tại đơn vị thôn Quan Phố. Ngoài 2 câu lạc bộ trên thôn Quan Phố còn có câu lạc bộ bong truyền hơi, câu lạc bộ thơ ca hầu hết thành viên cac câu lạc bộ này là hội viên nông dân.Thông qua các câu lac bộ này các kiến thức về pháp luật, kiến thức về kinh tế, văn hóa được tuyên truỳên, phổ biến cho hội viên hiểu, nắm vững để tự giác thực hiện. Rút kinh nghiệm từ mô hình đã triển khai, hàng năm Hội nông dân có kế hoạch giao chỉ tiêu thi đua đến từng chi hội. Kết quả cho thấy sau 5 năm số hộ hội viên đạt gia đình văn hóa tăng lên từ 70% năm 2007 đến hết năm (2012) đạt trên 95%. Tại hội nghị tuyên dương các gia đình văn hoá tiêu biểu của xã năm 2012 thì 100% là hộ hội viên nông dân. 7/7 đơn vị thôn xóm đều được công nhận là làng văn hóa =100%. Trong đó có 1 thôn đạt làng văn hóa cấp tỉnh( đó là thôn Quan phố),  đây là thôn mà hội nông dân xã chọn làm mô hình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.  7/ 7 đơn vị thôn xóm có câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ bóng truyền hơi  các thành viên trong các các câu lạc bộ này nòng cốt là hội viên nông dân.

           Kính thưa Đại hội!  Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền,vận động hội viên nông dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa. Hội nông dân xã trong những năm qua đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, Như các cụ ta đã từng nói “trăm nghe không bằng một thấy” chính vì vậy ngoài việc tổ chức tuyên truyền , vận động cho hội viên nông dân phát triển kinh tế thì việc hội đã  phối hợp với UBND xã,  HTX dịch vụ NN để xây dựng các mô hình kinh tế nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phù hợp điều kiện địa phương để hội viên tham khảo học hỏi áp dụng vào điều kiện của từng gia đình có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế-xã hội . Trong những năm qua hội đã phối hợp với ngân hàng CSXH giúp hộ hội viên được vay vốn phát triển SXKD và thực hiện các mô hình kinh tế. Tổng số vốn vay về giải quyết việc làm và thực hiện các mô hình  trên 2,5 tỷ đồng trong đó một số mô hình kinh tế của hội được vay hàng trăm triệu đồng, các mô hinh mà hội đã thực hiện như mô hình ươm tơ- dệt  hộ ông Quận thôn Yên Mỹ; xe sợi (như hộ ông Thảnh thôn Từ Đài). Mô hình nuôi bò sữa ( hộ ông Khu, thôn Lỗ Hà) mô hình trồng cây ăn quả như hộ ông Đồng thôn Từ Đài, Ông Toàn thôn Lỗ hà). Mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ như hộ ông Nhị thôn Yên Mỹ vv…. Tất cả các mô hình này đến nay đều phát huy hiệu quả cả về mặt kinh tế - xã hội. Về kinh tế các mô hinh đã giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, về mặt xã hội giúp xóa nghèo cho nhiều hộ dân, tạo nhiều công ăn việc làm cho người nông dân, giúp ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kính thưa Đại Hội phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới chúng tôi nhận thấy cần làm tốt một số nội dung sau:

Trước hết vận động, tuyên truyền hội viên nông dân tích cực, chủ động tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. trong đó trọng tâm vào nội dung vận động hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cụ thể phấn đấu đến năm 2016, 98% gia đình hội viên nông dân có nước hợp vệ sinh sử dụng. Tiếp tục vận động, tuyên truyền và xây dựng những mô hình kinh tế mới và phát triển nhân rộng mô hình ra diện rộng trên cơ sở nhu cầu của hội viên nông dân. Hiện nay Hội Nông dân xã đang vận động một hội viên xây dựng mô hình chăn nuôi bằng đệm lót sinh học. Hiện tại đã có 2 mô hình đang được triển khai

Phối hợp với các ngành đoàn thể ,thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hôi của địa phương, các nội dung, chương trình, kế hoạch của hội cấp trên giao cho.

Kính thưa đại hội! qua thực tế chỉ đạo, và thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương tôi xin đề nghị với các cấp hội và các cấp các nghành một số vấn đề sau:

         1. Các cấp, các ngành cần có chế độ quan tâm tới cán bộ chi hội trưởng.

2.  Hội cấp trên cần hỗ trợ tài liệu phục vụ cho các hoạt động các câu lạc bộ và tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình.

Tôi xin cảm ơn Đại Hội Đã giành thời gian cho tôi được phát biểu tham luận tại Đại hội. Trước khi dừng lời một lần nữa xin kính chúc đoàn chủ tịch Đại hội, các quí vị đại biểu khách quí và toàn thể đại hội, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

                                Xin trân trọng cảm ơn !

 

(Đ/c Lương Văn Chiêu - Chủ tịch HND xã Chuyên Ngoại tham luận tại Đại hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAM LUẬN

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HND TỈNH HÀ NAM KHÓA IX

 

Đơn vị tham luận: Chi hội Ngành nghề xã Liêm Chung- TP Phủ

 

Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội!

                    Các vị đại biểu khách quý!

                    Thưa Đại hội!

Hôm nay tôi rất phấn khởi về dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013- 2018. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí về dự Đại hội luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt; chúc đại hội  thành công tốt đẹp

            Qua nghiên cứu Bản báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình trước Đại hội tôi cơ bản nhất trí với nội dung của Báo cáo; đồng tình với những tham luân tại Đại hội . Được sự nhất trí của đoàn chủ tịch đại hội, Thay mặt cho Chi hội nghề may HND xã Liêm Chung thành phố Phủ Lý tôi xin tham luận với nội dung: Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới; tích cực dậy nghề tạo việc làm cho hội viên; xây dựng chi hội vững mạnh.

Kính thưa Đại hội!

          Tên tôi là: Phạm Văn Thịnh; Sinh ngày: 04/08/1975

          Chi hội trưởng chi hội nghề may công nghiệp xã Liêm Chung.

          Năm 1995 tôi nhập ngũ vào đơn vị Trung đoàn 8 - Quân khu 3 - Quảng Ninh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, tôi xuất ngũ về địa phương.

          Năm 1997, tôi vào công ty may Bắc Hà - Hà Nam học nghề may mặc công nghiệp, cho tới nay đã 15 năm trong nghề may công nghiệp.

          Những năm tháng làm thuê ở công ty, tôi không ngừng học hỏi vươn lên. Từ những  ngày đầu, tôi còn là một người công nhân bình thường, sau nhiều năm làm việc và học hỏi tôi đã phấn đấu không ngừng và được Ban lãnh đạo công ty bổ nhiệm vào rất nhiều vị trí quan trọng cụ thể: Tổ phó sản xuất, tổ trưởng sản xuất và Trưởng phòng đào tạo của Công ty.

          Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ, vợ tôi làm ruộng và chăn nuôi, với mức lương công ty Bắc Hà trả cho tôi cũng tạm đủ để chi tiêu và sinh hoạt trong gia đình. Xong với nhiều đêm trăn trở và suy nghĩ: Rất nhiều con em xã Liêm Chung phải vượt qua gần chục cây số mới tới được công ty may, ngày nắng vậy còn ngày mưa thì sao? Ý nghĩ đó đã thôi thúc trong con người tôi là phải làm một điều gì đó có ý nghĩa cho quê hương. Tôi quyết định về bàn với gia đình và xin nghỉ việc tại cơ quan về thành lập xưởng may công nghiệp và dậy nghề miễn phí cho con em địa phương.

          Những ngày đầu thành lập cơ sở may, tôi gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn. Tôi đã dồn tất cả số tiền tích cóp nhiều năm, vay mượn anh em họ hàng xong vẫn chưa đủ. Tôi quyết định bàn với vợ nhượng 2 sào ruộng vợ tôi đang trồng cấy để lấy tiền đầu tư cho cơ sở may.

          Sau thời gian làm việc và dạy nghề, cơ sở tôi đã có hơn 30 lao động. Để cơ sở  ngày một phát triển và mở rộng hơn tôi thống nhất với HND xã Liêm Chung thành lập Chi hội nghề nghiệp xã may công nghiệp xã Liêm Chung.

          Năm 2009, Chi hội nghề nghiệp được thành lập và được sự quan tâm tạo điều kiện của Hội Nông dân các cấp được Trung tâm dạy nghề Hội Nông dân tỉnh mở 01 lớp học nghề may miễn phí cho hội viên và con em hội viên trong chi hội. Ban đầu tham gia được 47 hội viên sản xuất mặt hàng nhỏ lẻ trong nước vì vậy đời sống hội viên trong chi hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Với ý chí quyết tâm vươn lên không sợ khó, tôi  và đồng chí Dương Văn Phong đã đề xuất với Hội cấp trên cho hỗ trợ nguồn vốn vay và đứng lên tín chấp với ngân hàng để vay vốn giúp cho chi hội. Cá nhân tôi đã dùng 2 bìa đỏ của gia đình để thế chấp với ngân hàng Nông nghiệp để vay vốn. Với số tiền trên tôi quyết định xây dựng thêm nhà xưởng và phát triển hội viên. Năm 2010, tổng hội viên của chi hội đã lên tới 80 hội viên. Tôi tiếp tục xây dựng thêm nhà xưởng và quan hệ trực tiếp với đối tác nước ngoài, và thành lập công ty may Đức Lợi dưới sự chỉ đạo của Hội nông dân xã. Hiện nay chi hội đã có trên 100 hội viên đang sinh hoạt và sản xuất.

Kính thưa Đại hội!     

          BCH chi hội chúng tôi cử một cán bộ đi chuyên sâu nắm bắt tình hình thị trường, tìm đầu ra phù hợp. BCH chi hội luôn làm tốt công tác giao ban lắng nghe ý kiến hội viên, các bộ và khách hàng, tìm ra những nguyên nhân hạn chế từ đó khắc phục và rút kinh nghiệm.

          Do làm tốt công tác tổ chức, phân công đúng người, đúng việc không  chồng chéo, quy rõ trách nhiệm, từng khâu làm tốt công tác kiểm tra giám sát đôn đốc kịp thời, có thưởng phạt theo quy định của chi hội. Hàng tuần công tác giao ban đầy đủ rút kinh nghiệm do vậy công việc sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng chi hội phát triển hội viên mới  ngày càng phát triển. Năm 2008 - 2009, có 47 hội viên, lương của hội viên từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đến nay có 100 hội viên; lương của hội viên từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Cán bộ từ 3.000.000 đồng đến 6.000.0000 đồng.

          Từ lúc chi hội mới thành lập, tay nghề còn thấp, chưa làm được các mặt hàng cao cấp. Đến nay, chi hội đã ký và làm trực tiếp các mặt hàng xuất khẩu Hàn Quốc, Nhật, Đức được các bạn hàng tin cậy và đánh giá là mặt hàng chất lượng cao. Đời sống của hội viên trong chi hội đã được nâng lên rõ rệt.

          * Về công tác hội: Hiện nay khu 1: có 100 hội viên, quỹ hội viên đóng 200.000 đồng/1 người/năm. Hàng tháng, quý, chi hội tổ chức tốt công tác hiểu hỷ, thăm hỏi ốm đau cho anh chị em trong chi hội.

          Chi hội ứng trước tiền lương cho hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn mua phương tiện đi lại, đồ dùng cần thiết cho gia đình.

          Chi hội đã hỗ trợ 70% kinh phí đóng BHXH, BHYT cho 18 đồng chí hội viên có thành tích, tâm huyết với chi hội.

          Để đảm bảo sức khỏe hội viên, chi hội tổ chức ăn cơm trưa tại chỗ, hỗ trợ 50% bữa cơm trưa. Tiền lương trả vào 15 hàng tháng không nợ đọng hội viên.

          * Về công tác sinh hoạt:

          Hàng tuần, hàng tháng, chi hội tổ chức sinh hoạt đóng góp ưu điểm, rút kinh nghiệm về những việc chưa làm được. Ban lãnh đạo nhắc nhở những đồng chí vi phạm nội quy mà chi hội đã đề ra.

          Chi hội: Chấp hành đầy đủ quy định về pháp luật, quy định của Nhà nước về: An toàn về phòng chống cháy nổ và tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất.

          Công tác môi trường trường: Chi hội luôn luôn phối kết hợp với chính quyền đóng trên địa bàn làm tốt công tác dân vận vệ sinh đường làng ngõ xóm.

          Công tác phối kết hợp: Chi hội thường xuyên phối kết hợp với chính quyền thôn xã, làm tốt công tác an ninh quốc phòng, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn, chi hội không có người nào mắc các tệ nạn xã hội.

          Chi hội phối kết hợp với ngành y tế thành phố cho mở lớp tập huấn cấp cứu tại chỗ cho hội viên.

          Chi hội cử các hội viên tham gia lớp tập huấn phòng chống cháy nổ do Công an thành phố tổ chức.

          * Công tác xã hội: Trong những năm qua, chi hội đã tham gia công tác từ thiện với tấm lòng tương thân tương ái, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ chất độc da cam, quỹ chữ thập đỏ, quỹ vì người nghèo, quỹ trẻ thơ, nhà tình nghĩa. Với tổng số tiền lên đến 25 triệu đồng.

          Ngoài số hội viên đang sản xuất tại chi hội, thì trong các năm qua chi hội còn đào tạo nghề miễn phí cho hàng trăm lao động của địa phương, hiện đang làm việc tại các công ty may trong nước và nước ngoài.

          Được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo của Đảng, chính quyền, cùng các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là ngân hàng nông nghiệp và phát triển, ngân hàng chính sách, trung tâm giới thiệu việc làm, Hội nông dân thành phố, Hội nông dân tỉnh Hà Nam đã tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để chi hội phát triển bền vững trên thương trường hiện nay.

          Những việc làm trên trong những năm qua tuy chưa lớn lao nhưng cá nhân tôi và chi hội đã nỗ lực hết mình mang lại công ăn việc làm ổn định cho trên 100 hội viên của xã, góp phần xây dựng xã Liêm Chung ngày một giàu đẹp hơn.

          * Phương hướng năm 2013 - 2014: Chi hội mở thêm 1 cơ sở đóng BHXH cho 50 hội viên.

          Cử 2 hội viên đi học tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh giao tiếp để đáp ứng với thời kì hội nhập WTO.

          Luôn luôn đổi mới tiếp thu những khoa học công nghệ, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật Nhà nước.

          Duy trì việc làm thường xuyên cho hội viên không bị thất nghiệp.

          Duy trì mức lương ổn định đáp ứng nhu cầu hiện tại.

          * Về kiến nghị: Chi hội đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể tạo mọi điều kiện về hành lang pháp lý cho chi hội ngày càng phát triển toàn diện.

          Đề nghị các cấp lãnh đạo tạo điều kiện mở thêm các lớp nghề và vay vốn lãi xuất ưu đãi hơn nữa để chi hội đủ khả năng đứng vững trên thị trường hiện nay.

          Cuối cùng thay mặt chi hội nghề nghiệp Hội nông dân xã Liêm Chung, tôi xin chúc các quý vị đại biểu về dự Đại hội  mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin chân trọng cảm ơn!
 

 

 

 

 

THAM LUẬN

 TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM

 khoá IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018

 Người tham luận: Vũ Thị Hiến- Chi hội trưởng xóm Tây –

 thôn Duyên Giang – xã Châu Giang

 

         Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội!

                   - Các vị đại biểu khách quý !

                   - Đại hội!

Rất vinh dự được dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Hà Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013- 2018, lời đầu tiên thay mặt cho 232 hội viên nông dân xóm Tây – thôn Duyên Giang – xã Châu Giang - huyện Duy Tiên gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe hạnh phúc, thành đạt. Chúc đại hội thành công rực rỡ.

        Trước tiên tôi cơ bản nhất trí với bản dự thảo báo cáo chính trị do bà: Nguyễn Thị Bình, thay mặt đoàn Chủ tịch vừa trình trước Đại hội; đồng tình với các tham luận tại đại hội. Tôi xin tham luận với nội dung: Nâng cao chất lượng hoạt động của BCH chi hội, vai trò, trách nhiệm của chi hội trưởng trong việc xây dựng chi hội vững mạnh toàn diện.

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Nghị quyết số 12 năm 2011 của BCH Hội nông dân tỉnh về việc “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội” và Nghị quyết Đại hội Hội nông dân xã Châu Giang nhiệm kỳ 2007 – 2012. Thực hiện chỉ tiêu thi đua do BTV HND xã giao hàng năm. Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp hội, đặc biệt sự lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy, ban lãnh đạo xóm Tây, BCH chi hội quyết tâm xây dựng chi hội “Vững mạnh toàn diện”.

Xóm Tây – thôn Duyên Giang – xã Châu giang có diện tích rộng (75 ha), dân cư đông với 1.400 khẩu, nằm tiếp giáp với thành phố Hà Nội và 3 xã trong huyện. Những năm qua tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, nhiều lao động trẻ đi làm ăn xa và làm công nhân trong khu CN. Vì vậy công tác Hội cũng chịu nhiều ảnh hưởng của khách quan đưa lại. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của BCH chi hội, đứng đầu là đồng chí chi hội trưởng đã triển khai thực hiện kế hoạch và phân công mỗi Ủy viên BCH phụ trách 01 tổ để thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên ở từng  khu vực.

BCH luôn coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền cho hội viên, nông dân là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy các hộ gia đình trong xóm đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội dung quy chế của địa phương.

Nhiệm vụ phát triển hội viên luôn được chú trọng, quan tâm. BCH chi hội đã vận động một số hội viên có uy tín trong xóm cùng tham gia làm công tác tuyên truyền vận động. Thực hiện phương châm “Cán bộ hội phải đi sâu, đi sát hội viên nông dân”, phải gần gũi tiếp xúc với họ, qua đó tuyên truyền quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, phân tích cho họ thấy rõ mục đích, ý nghĩa khi tham gia sinh hoạt hội như: vào hội sống có đoàn thể, có sự giúp đỡ tương thân, tương ái, có tình làng nghĩa xóm “Ốm thăm, chết viếng”.

Ngoài việc làm tình nghĩa BCH còn tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với ban lãnh đạo xóm mở các lớp chuyển giao KHKT về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Tạo các nguồn vốn cho vay với lãi suất ưu đãi như vốn của NHCSXH (trong 05 năm tổ chức được 13 lớp cho 1.250 lượt hội viên nông dân tham dự, đứng ra tín chấp 654 triệu đồng cho 48 hộ vay). Nhờ đó nhiều hộ đã có công ăn việc làm ổn định như gia đình anh Phạm Văn Hồng mua máy phay, máy phụt lúa để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; hộ anh Nguyễn Văn Hùng  mua máy cưa, máy bào làm nghề mộc. Nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng và đã tạo được việc làm cho nhiều lao động trong xóm như hộ anh Phạm Hồng Sơn, hộ anh Phạm Đắc Viên và còn rất nhiều hộ khác.

Ngoài ra BCH còn giúp đỡ các hộ khi gặp khó khăn về tinh thần như hộ anh Phạm Văn The, anh Nguyễn Tất Cơ mắc bệnh hiểm nghèo, BCH tổ chức đến thăm, tặng quà và cho gia đình vay 1 triệu đồng không lấy lãi một năm. Đặc biệt năm 2012 chi hội có hội viên Vũ Thị Hợi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. BCH chi hội họp và thống nhất báo cáo xin ý kiến cấp Ủy chi bộ, lãnh đạo xóm mở cuộc vận động hội viên đóng góp ủng hộ gia đình nhà chị được 360 nghìn đồng. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa, tuy vật chất không đáng là bao xong gia đình rất cảm động trước việc làm đầy tính nghĩa của hội.

BCH chi hội thường xuyên kết hợp với ban lãnh đạo xóm tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi phương thức gieo cấy sang gieo xạ và xóm Tây cũng là đơn vị đi đầu của xã Châu Giang thực hiện thành công kế hoạch gieo xạ (năm 2011 bắt đầu gieo xạ được 45 mẫu, thì đến vụ xuân năm 2013 gieo được 80 mẫu).

Chi hội nông dân xóm Tây cũng là điểm sáng trồng cây vụ đông trên đất hai lúa chủ yếu là cây đỗ tương và cây dưa chuột xuất khẩu.

Ngoài lao động, sản xuất chi hội còn thành lập được nhiều loại hình CLB như bóng chuyền hơi, văn hoá, văn nghệ, làm thơ để vui chơi giải trí sau một ngày lao động vất vả.

Từ những việc làm của BCH có nhiều ý nghĩa và thiết thực, hội viên đã tin tưởng vào tổ chức, nhất là BCH chi hội nhiều hộ gia đình trong xóm đã nhận thức được vai trò quan trọng của hội viên và từ đó nhiều thành viên đã tự nguyện làm đơn xin tham gia vào sinh hoạt.

Nhiệm kỳ qua chi hội đã kết nạp được 72 hội viên, nâng tổng số từ 160 lên 232 hội viên, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch hội xã giao là 22 hội viên. Tính đến năm 2012 đạt 92% trên tổng số hộ nông nghiệp.

Song song với phát triển hội viên việc xây dựng quỹ cũng được coi trọng. Hàng năm đồng chí chi trưởng liên hệ với ban lãnh đạo xóm nhận giải toả nạo vét kênh mương, tu sửa đường đi nội đồng và tổ chức cho hội viên đi lao động để lấy tiền gây dựng quỹ, ngoài các khoản đóng góp của hội viên. Vì vậy quỹ hội tăng nhanh, cụ thể:

- Năm 2007 quỹ hội đạt 73.000 đ/hội viên.

- Năm 2012 quỹ hội đạt 192.000đ/hội viên, nâng tổng số quỹ chi hội từ 13.790.000 đ lên 44.431.000 đ, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch hội xã giao.

Thực hiện Nghị quyết của BTV Hội nông dân xã về xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, BCH đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ với tổng số tiền bằng 2.350.000đ.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định rằng chi hội nông dân xóm Tây thôn Duyên Giang, xã Châu Giang phát triển một cách đồng đều, là một chi hội “Vững mạnh, toàn diện 5 năm liền”. Cụ thể năm 2008, 2009, 2010 được UBND xã tặng giấy khen. Năm 2011 được Hội nông dân huyện Duy Tiên tặng giấy khen. Đặc biệt năm 2012 chi hội được hội nông dân tỉnh Hà Nam tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân”.

Đây là niềm vinh dự, tự hào cho cán bộ, hội viên chi hội nông dân xóm Tây. Có được kết quả trên trước hết phải nói đến sự nhiệt tình, đồng tâm hợp lực của đội ngũ BCH . Đứng đầu là đ/c chi hội trưởng luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Luôn làm việc với tinh thần “Tận tuỵ với công việc”, hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào nông dân.

Phát huy những thắng lợi mà chi hội nông dân xóm Tây đã thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm giữ vững là chi hội vững mạnh toàn diện, BCH chi hội nông dân xóm Tây xác định trong nhiệm vụ tới: Tăng cường đoàn kết, nhất trí về nhận thức, thống nhất về hành động.

Với truyền thống của chi hội đã đạt dược trong nhiều năm qua cùng với sự đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo kcủa các cấp hội cán bộ, hội viên chi hội nông dân xóm Tây – thôn Duyên Giang- xã Châu Giang tích cực đóng góp nhiều công sức cho công cuộc xây dựng nông thôn mới xã nhà.

Để phong trào ngày càng phát triển đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của hội, cán bộ hội viên chi hội mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của cấp Ủy đảng, chính quyền và hội cấp trên.

Một số ý kiến đề xuất:

1. Tăng thêm nguồn vốn vay cho hội viên với lãi suất thấp giúp hội viên phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất.

2. Quan tâm đến chế độ phụ cấp cho chi hội trưởng nhằm động viên, khuyến khích để họ an tâm công tác, gắn bó với công tác hội.

Trước khi ngừng lời cho phép tôi thay mặt chi hội nông dân xóm Tây xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc.

             Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

 

         Sau đây tôi xin có bài thơ để tặng Đại hội.

 

                         Không ruộng cũng vào nông dân,

Có ruộng sản xuất càng cần nhà nông

Mơ ước này đâu viển vông

Đã làm nông nghiệp sao không muốn vào

Nông dân lực lượng dồi dào

Lớp tuổi phong phú ai nào dám so.

Mong cho chi hội luôn no,

Chung tay đoàn kết làm cho dân giàu.

Cán bộ gương mẫu đi đầu,

Ắt chi hội mạnh đoàn tàu băng băng.

Phong trào nào cũng làm hăng,

Sáng tỏ như thể ánh trăng đêm rằm./.

 

 

                        Xin trân trọng cám ơn Đại hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TÁC XD TỔ CHỨC HỘI

Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Bình Lục

Trong 2 ngày, ngày 23, 24/5/2018, Hội nông dân huyện Bình Lục tổ chức Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam