Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 234
All 11107564
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 9/29/2016 2:37:32 PM
Hội nông dân tỉnh Hà Nam, 86 năm – một chặng đường

Hội nông dân tỉnh Hà Nam, 86 năm – một chặng đường

 

          Trong chặng đường 86 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, giai cấp nông dân Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc về vị thế chính trị xã hội, về trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật... Từ thân phận người dân nô lệ đã trở thành người chủ của đất nước độc lập, có ruộng đất cày cấy và được mở mang kiến thức trên nhiều lĩnh vực, vai trò kinh tế hộ được xác định góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của giai cấp Nông dân Việt Nam.

            Trải qua 6 kỳ Đại hội, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đến nay, tổ chức Hội có hệ thống 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở và có trên 10 triệu hội viên. Các cấp Hội luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết tập hợp nông dân, coi trọng chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên và nông dân.

Truyền thống lịch sử của giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Hà Nam gắn liền với truyền thống lịch sử của dân tộc, của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Với tinh thần yêu nước và cách mạng, quá trình hình thành và phát triển của giai cấp nông dân tỉnh nhà luôn là người bạn đồng hành của giai cấp công nhân, gắn bó mật thiết với lịch sử đấu tranh của nhân dân và Đảng bộ tỉnh Hà Nam. Trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử, giai cấp nông dân Hà Nam cũng luôn giữ vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thành công 9 kỳ Đại hội đại biểu, đó là những mốc son, đánh dấu sự phát triển và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong từng thời kỳ. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đã tập hợp được 186.696 hội viên chiếm 58 % so với lao động nông nghiệp, ở 112 cơ sở Hội thuộc xã, phường, thị trấn và 1.303 chi hội thôn, xóm. Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trên 3 mặt: Chính trị - tư tưởng và tổ chức. Hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ Hội các cấp từ tỉnh tới cơ sở đảm bảo về số lượng và tăng về chất lượng; trình độ và năng lực của cán bộ cơ sở Hội được nâng cao từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với xây dựng tổ chức, các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động: phong trào“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh”. Trong đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm xuyên suốt, đã động viên được cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Các cấp Hội đã tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn chuyển giao KHKT, công nghệ mới; thăm quan các mô hình sản xuất giỏi ở trong và ngoài tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân, góp phần nâng tỷ lệ lao động có việc làm ở nông thôn.

Hội Nông dân các cấp phối hợp với các ngân hàng tín chấp giúp nông dân vay hàng nghìn tỷ đồng, cho hàng chục nghìn hộ vay. Chủ động xây dựng Ban vận động quỹ HTND. Tổng nguồn vốn quỹ HTND các cấp đến nay là 18.871 triệu đồng, trong đó: Nguồn ủy thác của Trung ương: 10.800 triệu đồng; Quỹ cấp Tỉnh: 1.100 triệu đồng; Quỹ cấp huyện, thành phố: 6.971 triệu đã giúp cho 1.556 hộ vay phát triển sản xuất. Vận động trong nội bộ nông dân thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, phân công hộ giàu giúp hộ nghèo, chi Hội giúp hộ nghèo vươn lên.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới. Từ đó, Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa; vận động nông dân góp đất, hiến đất, góp tiền cùng với nguồn vốn Nhà nước để xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương và đường ra đồng. Thành lập các tổ thu gom rác, xây dựng mô hình con đương nông dân tự quản, xây dựng tuyến phố không rác thải, chỉnh trang khuôn viên gia đình, thu gom bao bì thuốc BVTV... góp phần bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Tính đến tháng 6/2016 toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thành tích chung đó có vai trò rất lớn của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà.

Cùng với hai phong trào trên, phong trào “nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh” được các cấp Hội triển khai và đạt kết quả khá toàn diện. Hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an, thanh tra, tư pháp... xây dựng mô hình CLB nông dân với pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CTTW ngày 15/4/2011 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua làm theo lời Bác trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong nông dân, phát huy vai trò “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Hà Nam tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh./.

 

Trần Thị Thanh Hương

 

Hội nông dân Hà Nam

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam