Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1569
All 10047188
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 6/16/2017 10:06:43 AM

Xây dựng tổ chức Hội trong hoạt động Hội của Hội nông dân huyện Thanh Liêm

 

Tổ chức bộ máy là vấn đề cốt yếu quyết định mọi hoạt động của một tổ chức. Là một cấp Hội trong hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện Thanh Liêm luôn chú trọng củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.

Hội đã thực hiện việc tổ chức giao ban công tác Hội hàng tháng với cơ sở Hội, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giao ban nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương. Hội đã tiến hành xây dựng và giao chỉ tiêu thi đua, tiêu thức chấm điểm thi đua năm 2017 cho các cơ sở Hội gắn với đăng ký thi đua theo đúng quy định của Điều lệ HND Việt Nam, Luật thi đua khen thưởng năm 2003, đảm bảo đúng số lượng, tỷ lệ và hoàn thành theo thời gian quy định với Hội đồng TĐKT HND tỉnh và Hội đồng TĐKT UBND huyện.

Bên cạnh việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ như trên, Hội đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để thông qua đó nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội, đồng thời qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vấn đề tồn tại, yếu kém, giúp cho hoạt động Hội ngày càng phát triển bền vững.

Từ những việc làm trên, 6 tháng đầu năm toàn huyện đã kết nạp mới được 723 hội viên, tăng trưởng quỹ hội được 61,5 triệu đồng, bình quân quỹ/hội viên là 63.000đ đạt 100% kế hoạch; tổ chức được 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, thu hút 230 người tham dự; chỉ đạo thành lập được 01 chi hội nghề mộc tại Hội Nông dân xã Thanh Hải, thu hút 10 thành viên tham gia; tổ chức được 109 cuộc kiểm tra, trong đó: Hội trực tiếp kiểm tra cơ sở 24 cuộc, kiểm tra tại chi hội 60 cuộc; Cơ sở kiểm tra chi hội 11cuộc, kiểm tra tại hộ vay vốn 14 cuộc; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân thu hút 15.090 lượt người tham dự; ra mắt thành lập 01 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại xã Thanh Hương, với 20 thành viên tham gia; đã lựa chọn một đơn vị để chỉ đạo điểm về thực hiện Đề án số 01 của HND tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, Hội đã bám sát công tác lãnh chỉ đạo của Thường trực HND tỉnh và Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội HND cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời hướng dẫn chi tiết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đối với Hội Nông dân cơ sở.

Có thể thấy, xây dựng bộ máy tổ chức trong hoạt động Hội phải được thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ và giải pháp. Nếu nhiệm vụ đề ra sát, đúng thì giải pháp mới hiệu quả. Mà giải pháp hiệu quả thì hoạt động Hội mới phát triển./.

 

         Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

Tỉnh Hà Nam

 

 

CÔNG TÁC XD TỔ CHỨC HỘI

Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Bình Lục

Trong 2 ngày, ngày 23, 24/5/2018, Hội nông dân huyện Bình Lục tổ chức Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam