Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1809
All 10112649
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 9/6/2017 2:33:38 PM

 

Hội Nông dân huyện Bình Lục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

 

          Để kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017). Hội nông dân huyện Bình Lục đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt động thiết thực với sự tham gia của đông đảo hội viên nông dân. Trong đó, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới hội viên nông dân về ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở kế thừa bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước; ý thức, trách nhiệm của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc đối với cán bộ, hội viên, nông dân. Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của hội viên nông dân nói riêng và nhân dân nói chung vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.  Đồng thời giáo dục tới toàn thể các bộ, hội viên, nông dân về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội trong huyện còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như: Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Hạt thóc vàng”, tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng Hoa ven đường, điển hình là hội viên nông dân chi hội 1 – Ngô khê, xã Bình Nghĩa đã tiến hành đào các hố rác, trồng các loại hoa ven đường trong thôn. Hội phát động mọi gia đình treo cờ tổ quốc, điển hình xã Đồng Du, xã Bối cấu, An Nội…. Cấp huyện và 19/19 các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành liên qua tổ chức các cuộc thi bóng chuyền nam – nữ, bóng đá, giao lưu văn nghệ, tạo nên không khí vui tươi của ngày hội lớn; tổ chức lễ mít tinh, phối hợp thực hiện 40 băng rôn khẩu hiệu dọc theo các tuyến đường chính, khu vực trung tâm xã, thị trấn tạo diện mạo cổ động rực rỡ.

          Với hình thức tuyên truyền phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan toả rộng; các hoạt động thiết thực, sôi nổi đã tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân; cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp, lập thành tích chào mừng đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII.

                                                       HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BÌNH LỤC

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam