Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 543
All 10463222
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 1/5/2018 10:19:31 AM

 Hội Nông dân xã Đạo Lý thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, đô th văn minh

Thực hiện Kế hoạch 09 – KH/HND ngày 17/2/2017 của Hội Nông dân huyện Lý Nhân về việc xây dựng “Phát triển kinh tế hộ gắn với bảo vệ môi trường”. Năm 2017 Hội Nông dân xã Đạo Lý đã chọn chi hội Thôn Đồng Lâu - xã Đạo Lý và chỉ đạo trong việc thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô th văn minh” phát đng đến các gia đình cán bộ, hội viên nông dân trong thôn đăng ký thực hiện. Đây là chi hội điểm của huyện trong việc thực hiện Cuộc vận động này.

Nhìn lại kết quả trong năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô th văn minh” cho thấy, cán bộ hội viên chi hội thôn Đng Lâu đã luôn cố gắng, nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả Cuộc vận đng, do đó đã đt được những kết quả rất phấn khởi trên các lĩnh vực: kinh tế phát triển, tình hình an ninh, chính trị ngày càng ổn đnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô th văn minh ”, phát huy đức tính cần cù, luôn tìm tòi sáng tạo, đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đoàn kết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, đời sống của hội viên nông dân thôn Đng Lâu ngày càng được ổn định và từng bước phát triển. Trong thôn không còn hộ đói, số hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 12 hộ (trong đó có 11 h đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội). Kinh tế phát triển, hội viên, nông dân đu tư xây dng cơ bn như nhà kiên cố, nhà cao tầng, các công trình hiện đại, mua sắm đồ dùng sinh hoạt đắt tiền... phục vụ đời sống sinh hoạt của hội viên nông dân ngày càng tốt hơn.

Trải qua nhiều năm không ngừng nỗ lực phấn đu, vượt qua nhiều khó khăn, năm 2016 xã Đo Lý đã vinh dự được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, xác định thực hiện việc giữ và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu huyện giao là nhiệm vụ trọng tâm. Chi hội Nông dân đã phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn Đng Lâu đã cụ thể. hóa nội dung tuyên truyền, vận động sát với nhiệm vụ chính trị của đa phương gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” và mô hình điểm của xã “Khu dân cư văn hóa thân thin vớii môi trường”', góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã hoàn thành 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô th văn minh”, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, chi hội nông dân thôn Đồng Lâu luôn tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn nếp sống văn hóa lành mạnh, mỗi nhà, môi người nêu cao tính tự giác chấp hành và thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện và chấp hành nghiêm các Quy chế, Quy định và hương uớc của địa phương như: Không dùng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, không mở loa đài quá 22 giờ, việc chôn cất người quá cố, xây dựng mồ mả phải đúng theo quy định của thôn. Kết quả năm 2017, cán bộ, hội viên nông dân trong thôn đã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hoá, đặc biệt là việc chôn cất, xây dựng mồ mả cho người thân đúng theo hướng dẫn của quản trang và cán bộ thôn. Phát huy hiệu quả Nhà văn hoá thôn trong sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, hoạt động của chi hội đi vào nề nếp. Trong năm 2017 chi hội đã tham mưu phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giỗ trận của địa phương. Các hoạt động trên góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động, các hộ gia đình hội viên đã tích cực, tự nguyện, tự giác đăng ký thực hiện các nội dung gia đình văn hóa. Năm 2017, toàn thôn đã có 240/252 hộ gia đình hội viên nông dân, nhân dân đăng ký gia đình văn hóa thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động qua bình xét đã có 220/252 hộ gia đình = 91,7% đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hoá cấp tỉnh.

Thực hiện mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa thân thiện với môi tờng”, Chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân, nhân dân giữ gìn cảnh quan môi trường. Trong năm qua chi hội nông dân thôn Đồng Lâu đã làm tốt công tác phối hợp thu gom rác thải, vệ sinh môi trưng phát quang đường làng, ngõ xóm vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự phân loại, xử lý chôn lấp rác thải tại gia đình, tích cực tham gia bảo đảm vệ sinh chung và đóng góp 2.000đ/khu/tháng để vận chuyển rác về bãi tập kết của xã để chôn lấp. Chi hội nông dân đã phối hợp với MTTQ, chính quyền đa phương tổ chức thành viên hỗ trợ 1 triệu đng để mua 100 cái làn nhựa tặng cho hội viên nông dân, nhân dân đ đi chợ hạn chế sử dụng túi ni lon. Ngoài ra chi hội đã làm tốt công tác vận đng, hướng dẫn các hộ gia đình chăn nuôi phải thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh môi trường có hầm biogas xử lý nước thải trước khi sả thải ra môi trường.       

Truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đn ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cũng luôn được hội viên nông dân thôn Đồng Lâu giữ gìn và phát huy hiệu quả. Thực hiện Kế hoạch của Hội cấp trên, và chi hội thôn Đồng Lâu đã triển khai vận động các hộ gia đình trong thôn tích cực ủng hộ xây dựng các quỹ như “Quỹ đn ơn đáp nghĩa ” “Quỹ bảo trợ trẻ em ” “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học, khuyên tài”... Trong năm 2017, chi hội đã phối hợp vận động cán bộ hội viên nông dân, nhân dân trong thôn ủng hộ quỹ “đn ơn đáp nghĩa” đưc 1.760.000đ, đạt 117% KH mà cấp trên giao; ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em (quỹ vì trẻ thơ) 7.374.000đ, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo" 2.880.000đ đạt 144%, ủng hộ “Quỹ khuyến học khuyến tài" 6.871.000đ, trao thưởng cho 63 cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017; vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt được trên l triệu đồng. Bên cạnh đó các hot động từ thiện nhân đạo ở ngay đa phương trong thôn, trong xóm, được hội viên nông dân, nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả qua đó đã gắn kết tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt hơn.

Có được những kết quả trên là do chi hội đã làm tốt công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả công tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách ca Đảng, pháp luật của Nhà nưc, các quy định của đa phương, hội viên nông dân và nhân dân thông qua các cuộc họp định kỳ ở khu dân cư, các buổi sinh hoạt của chi hội.

Để thực hiện ngày càng hiệu quả. Cuộc vận đng đòi hỏi cán bộ hội viên nông dân, nhân dân thôn Đồng Lâu trong thời gian tới phải tăng cưng hơn nữa tinh thần nỗ lực, đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái. Đồng thời phát huy dân chủ, huy động nội lực, xây dựng cộng đng dân cư ngày một phát triển; giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng; đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp; không phát sinh các tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đây là chi hi điển hình của Hội Nông dân xã, từ chi hội này sẽ làm lan tỏa đến các chi hội khác trong xã. Hội Nông dân xã đánh giá rất cao và chỉ đạo cho chi hội tiếp tục duy trì tốt cho các năm tiếp theo, để cho các chi hội trong xã học tập và làm theo. Thời gian tới (năm 2018) Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi hội thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô th văn minh”.

Phạm Thị Thủy- Chủ tịch HND xã Đạo Lý, Lý Nhân

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam