Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 561
All 10463240
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 1/8/2018 9:11:38 AM

 


Hội Nông dân Hà Nam với các phong trào thi đua và công tác

 

 

Thi đua khen thưởng năm 2017

 

Năm 2017, được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, TW Hội Nông dân Việt Nam và sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Công tác TĐKT trong hệ thống Hội đã đi vào nề nếp; phương thức tổ chức cũng được đổi mới cả về nội dung, hình thức, đi sâu vào từng nội dung phát động, tổ chức dứt điểm, khen thưởng kịp thời nên đã có tác dụng thúc đẩy phong trào trong hệ thống tổ chức Hội và trong giai cấp nông dân. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện các chỉ tiêu thi đua cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch. Nội dung và phương thức hoạt động đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác tuyên truyền giáo dục của Hội được tiến hành cả bề rộng và chiều sâu; công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng được quan tâm sâu sát; các phong trào lớn của Hội được tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng; các cấp Hội tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất- kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội. Vị thế vai trò của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên nhất là trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

 Hội đã thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng, đăng ký, xây dựng tiêu thức chấm điểm, bình xét công khai dân chủ đúng quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Đăng ký các nội dung thi đua trọng tâm Khối MTTQ và các đoàn thể Chính trị- Xã hội trong tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định; Phát động các đợt thi đua chuyên đề. Các đợt phát động đều được triển khai rộng khắp đến mọi tổ chức Hội, hội viên, nông dân tham gia; vì vậy góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ công tác Hội; nhiều gương điển hình được tuyên dương trong các đợt thi đua của cấp cơ sở, huyện và tỉnh Hội.

BTV HND tỉnh đã gắn chặt các phong trào thi đua của Hội với các phong trào thi đua do tỉnh phát động, nên đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong tổ chức Hội, hội viên, nông dân thi đua hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, kết quả các chỉ tiêu chính đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Cụ thể trong năm 2017 đã phát động 2 đợt thi đua lớn:

          + Đợt 1: Thời gian từ đầu năm đến 30/6/2017, thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2017), kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), kỷ niệm 69 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2017).

          + Đợt 2: Thời gian từ 01/7/2017 đến kết thúc năm 2017, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017), chào mừng 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017).

Đặc biệt năm 2017 với quyết tâm cao trong thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BTV Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động xuyên suốt 2017-2018, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể  xây dựng mô hình về cán bộ, hội viên nông dân Hà Nam thực hành tiết kiệm tặng Bò vàng sinh sản cho hội viên, nông dân nghèo theo địa chỉ, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả sau 1 năm thực hiện các huyện, thành Hội đã vận động, ủng hộ được 916,73 triệu đồng và đã tổ chức trao 70 con bò vàng sinh sản cho 70 hộ hội viên nông dân nghèo.

          Cùng với đó, Ban thường vụ HND tỉnh triển khai xây dựng nhà bia; các hạng mục phụ trợ công trình di tích lịch sử tiếng trống Bồ Đề năm 1930 (tại đình Triều Hội, xã Bồ Đề, tỉnh Hà Nam); trị giá 5.713.900.000 đồng (trong đó TW hội hỗ trợ 800 triệu đồng; UBND tỉnh hỗ trợ 4.743,9 triệu đồng; HND tỉnh vận động đóng góp 170 triệu đồng).  

Việc xét khen thưởng của đơn vị đã gắn thành tích cá nhân lãnh đạo với thành tích tập thể; quan tâm đến tập thể nhỏ: chi hội xuất sắc được tặng Bằng khen của HND tỉnh. Chính vì vậy đã khuyến khích, động viên kịp thời những điển hình tiên tiến thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân phát triển bền vững. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là tấm gương cho mọi người noi theo học tập

          Qua bình xét 6/6 huyện, thành hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 111/112 cơ sở hội đạt vững mạnh (không có cơ sở trung bình, yếu kém); có 1.082 chi đạt vững mạnh (không có chi yếu kém); được TW Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội nông dân tỉnh và 7 tập thể, 12 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Ban chấp hành HND tỉnh tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 27 cá nhân.

Vinh dự được ghi nhận và khen thưởng những thành tích trên có thể khảng định năm 2017 với Hội Nông dân Hà Nam là một năm bận rộn và khá thành công. Trong công tác lãnh chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tập thể Thường trực đã có nhiều đổi mới sáng tạo giữ vững nguyên tắc, linh hoạt mềm dẻo trong công tác chỉ đạo, không đi theo lối mòn mà gắn với yêu cầu thực tiễn, phát hiện ra những cái mới tạo ra được phong trào, thống nhất giữa nói và làm, mọi việc làm đều xuất phát từ hội viên nông dân.

Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm 2017, năm 2018 Hội Nông dân Hà Nam tiếp tục đổi mới; phát động các phong trào thi đua sát với thực tiễn, tạo tâm thế mới, khí thế mới, thúc đẩy phong trào hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, lập thành tích trào mừng thành công của đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023.

 

                                                            Đặng Đình Chung

                                              Ban Tuyên huấn Hội Nông dân Hà Nam

 

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam