Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 639
All 10463318
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 1/9/2018 4:10:18 PM

Hội nông dân huyện Kim Bảng gắn dạy nghề với giải quyết việc làm cho nông dân

 

          Thời gian qua cùng với tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút tập hợp hội viên, hội nông dân huyện Kim Bảng còn quan tâm chú trọng công tác dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn.

          Để giúp hội viên phát triển  kinh tế, Hội Nông dân huyện Kim Bảng đã thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân tại các xã, thị trấn thông qua việc tín chấp vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ; Hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, liên kết về chế biến và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, hỗ trợ và xúc tiến xây dựng tổ hợp tác, tổ sản xuất ngành nghề tại các địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề tại các buổi sinh hoạt chi hội. Hàng năm Hội Nông dân cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề của nông dân. Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của hội viên nông dân, tổng hợp danh sách, phân loại nghề để có cơ sở bố trí đào tạo nghề theo nhu cầu của nông dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân. Hàng năm Hội Nông dân huyện Kim Bảng đã giao chỉ tiêu cho Hội Nông dân các xã, thị trấn thực hiện. Với mục tiêu tạo điều kiện cho người lao động nông thôn có kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động, chất lượng sản phẩm trở thành hàng hóa, có thương hiệu, có sức cạnh tranh trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân, dần từng bước thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Năm 2017, Hội đã phối hợp với các ngân hàng quản lý tốt các nguồn vốn tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn của nông dân trên địa bàn đầu tư sản xuất kinh doanh. Cụ thể đã quản lý, khai thác có hiệu quả 116.150 triệu đồng nguồn vốn của  ngân hàng nông nghiệp cho 974 hộ vay, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tín chấp cho hội viên nông dân vay với tổng dư nợ 61 tỷ đồng. Ngoài các nguồn vốn trên hội còn phối hợp với Công ty GreenFeed tạo điều kiện cho 29 hộ nông dân nghèo ở xã Đại Cương, Văn Xá vay 580 triệu đồng không lấy lãi.

Song song với tạo điều kiện về vốn cho hội viên đầu tư sản xuất kinh doanh Hội nông dân huyện đã phối hợp Phòng Nông nghiệp & PTNT, trạm Khuyến nông huyện tập huấn, chuyển giao kỹ thuật thâm canh, chuyển giao kỹ thuật gieo trồng một số giống lúa, phân bón mới, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng thu hút hơn 37 nghìn lượt hội viên tham dự. Khai trương cửa hàng cung cấp giới thiệu nông sản sạch an toàn trên địa bàn, giúp người dân an tâm sử dụng sản phẩm nông sản. Các cấp hội đã phối hợp với các ngành Thanh tra, Tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 35 nghìn lượt cán bộ hộ viên, trợ giúp pháp lý cho 1.730 lượt hội viên. Giới thiệu việc làm cho 1.508 lượt người đạt 150% kế hoạch. Tư vấn việc làm cho 2.726 lượt người đạt 123,9% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện đề án 24 ngày 23/6/2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo thành lập 2 chi hội ngành nghề, 3 tổ hợp tác gồm: chi nghề chăn nuôi lợn tại thôn Thanh Nộn – Xã Thanh Sơn với 10 thành viên tham gia; Chi hội nghề, tổ hợp tác nuôi ong tại chi hội 3 – Hội Nông dân thị trấn Ba Sao với 35 thành viên tham gia; Tổ hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Phương Xá – Đồng Hóa với 10 thành viên tham gia. Bên cạnh đó Hội Nông dân huyện còn xây dựng 9 mô hình trồng nấm ăn tại xã Đồng Hóa, Nhật Tân, thị trấn Ba Sao. Riêng mô hình nấm sò đã cho thu hoạch trừ chi phí thu được từ 8- 12 triệu đồng/tấn. Mô hình liên kết 3 nhà, tổng số 26 mô hình tại 15 xã, thị trấn với 313 hộ tham gia. Ngoài ra Hội Nông dân huyện đã cùng với phòng Lao động – TB&XH, phòng Nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở các lớp dạy nghề cho hơn 1.561 hội viên tại 18/18 xã, thị trấn. Trong đó hội trực tiếp dạy 155 người. Học viên học nghề được phân theo các ngành nghề đào tạo: Nghề nông lâm nghiệp, thủy sản; nghề Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; nghề du lịch, dịch vụ... Đối tượng đào tạo nghề gồm: Lao động thuộc các hộ bị thu hồi đất canh tác, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, lao động nữ, lao động nông thôn khác... Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện còn tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng khác như: Tuyên truyền trên đài huyện; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội... Đặc biệt, thông qua các buổi sinh hoạt ở chi, tổ hội, lồng ghép vào các hội nghị, tập huấn, qua các lớp dạy nghề để hội cử cán bộ trực tiếp theo dõi từng địa bàn, bám sát cơ sở.

 Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Kim Bảng tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai thực hiện Đề án gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, lồng ghép vào các hội nghị, tập huấn, qua các lớp dạy nghề để Hội cử cán bộ trực tiếp theo dõi từng địa bàn, bám sát cơ sở. Đổi mới các hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt gắn với tạo việc làm cho nông dân nhất là nông dân nghèo, nông dân bị thu hồi đất canh tác, các hoạt động dạy nghề cho nông dân tập trung vào việc nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng từ đó tăng hiệu quả lao động, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho người lao động sau khi học nghề có việc làm ổn định và bền vững./.

 

HND huyện Kim Bảng

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam