Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 349
All 10840537
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 3/29/2018 3:40:12 PM

 

Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội nông dân Việt Nam có gì mới?

 

          Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 996-QĐ/HNDTW, ngày 24/12/2011 (gọi tắt là QCBC 2011). Sau một nhiệm kỳ thực hiện đã được bổ sung một số điểm mới theo Quyết định số 3850-QĐ/HNDTW, ngày 27/11/2017 (gọi tắt là QCBC 2017). Vậy những điểm mới được bổ sung trong QCBC 2017 là những nội dung gì?.

          1. Về phiếu bầu cử:

          QCBC 2011 quy định đối với phiếu bầu không có số dư thì phiếu bầu được chia làm 5 cột (số thứ tự, họ và tên, chức vụ, đồng ý, không đồng ý).

          QCBC 2017 phiếu bầu không có số dư chỉ còn 4 cột (số thứ tự, họ và tên, đồng ý, không đồng ý), cột chức vụ được bỏ đi.

          2. Về cách tính kết quả bầu cử:

          QCBC 2011 quy định người trúng cử phải đạt số phiếu bầu của trên 50% đại biểu so với tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội.

          QCBC 2017 quy định người trúng cử phải đạt số phiếu bầu của trên 50% so với tổng số đại biểu có mặt dự đại hội.

          3. Về chuẩn y kết quả bầu cử:

          QCBC 2011 quy định chậm nhất 10 ngày sau đại hội, Ban Thường vụ khóa mới phải báo cáo lên Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp biên bản bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch kèm danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử.

          QCBC 2017 quy định chậm nhất 15 ngày làm việc sau đại hội, ban thường vụ phải báo cáo lên ban thường vụ Hội cấp trên trực tiếp biên bản bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch kèm danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử.

4. Về giải quyết khiếu nại, vi phạm quy chế bầu cử:

          QCBC 2011 quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn thư khiếu nại về bầu cử thì Ban Thường vụ cùng cấp có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo Ban Chấp hành cùng cấp quyết định.

          QCBC 2017 quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn thư khiếu nại về bầu cử thì ban thường vụ cùng cấp có trách nhiệm xem xét, xử lý và báo cáo ban chấp hành cùng cấp.

          Với 4 nội dung cơ bản được bổ sung, điều chỉnh như trên cho thấy, hoạt động của tổ chức Hội ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Đặng Thị Thu Hiền

Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

Hà Nam

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam