Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 902
All 10677997
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 4/18/2018 2:45:00 PM

 

Những kết quả thành công Đại hội Hội nông dân các xã, thị trấn của huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2018 -2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/HNDT, ngày 06/3/2017 của BTV Hội nông dân tỉnh Hà Nam về việc “Tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023”; thông tri số 10-TT/HU, ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ban thường vụ Huyện ủy Lý Nhân về việc “Lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023” và thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức Đại hội Hội nông dân xã, thị trấn. Hội nông dân huyện Lý Nhân tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức Đại hội Hội nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 xong trong đầu quý II/2018

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban thường vụ Hội nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn và chỉ đạo HND các xã, thị trấn chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội. Hội Nông dân huyện chọn Hội nông dân xã Nhân Chính là đơn vị Đại hội điểm của huyện để Hội Nông dân các xã, thị trấn tham dự và rút ra những bài học kinh nghiệm từ Đại hội  

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy và phối hợp tốt với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn trong công tác chuẩn bị và thực hiện quy trình công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, chất lượng.

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ ngày 27/2/2018, kết thúc ngày 06/4/2018.

Kết quả cụ thể: 23/23 xã, thị trấn= 100%. đã tổ chức xong Đại hội

Các báo cáo trình bày tại Đại hội và nội dung chương trình đều được chuẩn bị và trình duyệt với các cấp kịp thời, có chất lượng tốt; Công tác tuyên truyên, thông tin, cổ động được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của giai cấp nông dân và hội viên nông dân (băng zôn, khẩu hiệu, cờ, hoa); Công tác bầu cử: Tỷ lệ trúng cử BCH, BTV và các chức danh chủ chốt đạt cao và đảm bảo đủ số lượng cần bầu; đúng định hướng; đặc biệt là các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch đều trúng cử với tỷ lệ (từ 95 đến 100%) chất lượng tốt; Đảm bảo số lượng, cơ cấu, độ tuổi theo quy định; đặc biệt là chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch được trẻ  hóa và có tính kế thừa cao so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội đại biểu HND các xã, thị trấn trong huyện đã thành công tốt đẹp, đạt được kết quả và chất lượng cao, thực hiện tốt sự lãnh đạo của cấp ủy; vai trò trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Hội nông dân từ huyện đến cơ sở nghiêm túc, chặt chẽ, có sự đổi mới, sáng tạo. Tạo không khí phấn khởi chung của giai cấp nông dân và cán bộ hội viên nông dân trong suốt thời gian diễn ra tổ chức Đại hội ở từng địa phương.

          Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội nông dân các xã, trong huyện tiếp tục phát huy tính đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Hội nông dân vững mạnh, là nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân... góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xã, phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

                                         HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LÝ NHÂN

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam