Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1011
All 10581593
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 6/4/2018 2:24:38 PM

 

Tiêu thức thi đua và phương thức chấm điểm năm 2018

 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng, năm 2018 Hội Nông dân huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đăng ký tiêu chí thi đua và phương thức chấm điểm với Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp theo các nội dung bao gồm:

Đối với Hội đồng thi đua khen thưởng UBND huyện Thanh Liêm, tiêu chí thi đua gồm Công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác văn phòng- chế độ hội họp, công tác phối hợp, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các mô hình phát triển kinh tế xã hội. Tổng quỹ điểm là 30 điểm.

Đối với Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân tỉnh Hà Nam, tiêu chí thi đua là các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân bổ cho năm 2018; phương thức chấm điểm là trên cơ sở phân bổ, kết quả thực hiện đến đâu chấm điểm đến đó, có điểm thưởng cho các nhiệm vụ khó và điểm trừ cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn thực hiện chậm, muộn, chưa hiệu quả. Tổng quỹ điểm là 100 điểm.

Để kết quả đạt được tương xứng với các tiêu chí đã đăng ký, trong năm 2018 Hội Nông dân huyện đã triển khai các điểm chỉ đạo tại cơ sở, làm điểm nhấn trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội trọng tâm và các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

 

Hội Nông dân huyện Thanh Liêm, Hà Nam

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam