Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 752
All 11044879
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 6/27/2018 2:31:36 PM

 

Hội nông dân Bình Lục với công tác tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Nghị quyết 26 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong những năm qua Hội Nông dân (HND) các cấp trong huyện đã tập trung, tuyên truyền Hội viên, nông dân bám sát vào Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh Hà Nam, của huyện Bình Lục về việc thực hiện nghị quyết 26 để cụ thể hóa thành chương trình hành động, lựa chọn những việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế hoạt động ở từng cấp hội.

Theo đó, trong suốt 10 năm qua, HND các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết số 26 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình hành động số 306-CTr/HND ngày 7/5/2009 của  Ban Chấp hành Trung Hội NDVN, Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 09/10/2008 của Tỉnh uỷ, kế hoạch số 54 – KH/HU ngày 15/9/2008  của huyện ủy Bình Lục về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đến cán bộ, hội viên, nông dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như: tổ chức buổi tuyên truyền, vận động, thông qua sinh hoạt thường kỳ của Chi Hội, qua các bản tin của Hội, qua các lớp tập huấn, các diễn đàn, hội thi, tọa đàm để cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân giao lưu, học hỏi lẫn nhau… Qua đó, cán bộ hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc hơn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo về tổ quốc.

Bên cạnh công tác truyên truyền.Các cấp hội trong huyện đã tổ chức thực hiện tốt và vận động hội viên nông dân tích cực tham gia 3 phong trào thi đua của Tổ chức Hội, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, coi đây là giải pháp tích cực phát huy nội lực của hộ nông dân với vai trò chủ thể trong việc cụ thể hóa Nghị quyết.

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững:  Hưởng ứng phong trào này, bình quân mỗi năm có hơn 15 nghìn hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 65 % số hộ đạt tiêu chuẩn. Đến nay, toàn huyện có 9.458 hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp và đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại; hộ tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, tiêu thụ sản phẩm, một số ngành nghề truyền thống ở các địa phương trong huyện thu hút lực lượng lao động nông nghiệp, nông thôn, vừa tạo thêm việc làm, vừa trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giữa hội viên nông dân với nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống.

Về Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới:Cùng với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tuyên truyền vận động hội viên thi đua xây dựng gia đình nông dân văn hoá, bình quân mỗi năm có 20.136 hộ đăng ký, cuối năm bình xét có 19.256 hộ đạt gia đình nông dân văn hoá. Thực hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp công, của để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhiều hộ hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng trường học, làm đường. Cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp trên 30 tỷ đồng, 115.859 ngày công lao động góp phần xây dựng được 244,02 km đường trục xã, 223,51 km đường trục thôn, xóm, 363,71km đường ngõ xóm được bê tông hóa, trên 10 km kênh mương kiên cố hóa; xây dựng  mới và nâng cấp 333 phòng học, 16 trạm y tế; xây mới và nâng cấp được 4 nhà văn hóa xã, 192 nhà nhà văn hoá thôn, xóm đạt chuẩn. Những kết quả trên, đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn Bình Lục. Toàn huyện có 13/18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

Về Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh: Các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng....

Để cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Trong 10 năm qua hội nông dân các cấp trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn, dạy nghề cho hội viên, nông dân. Đến nay các cấp hội quản lý 93 tổ tín chấp với tổng số vốn vay trên 77,412 tỷ đồng cho 21.862 lượt hộ vay. Phối hợp với ngành nông nghiệp, các công ty, doanh nghiệp đã tổ chức trên 320 lớp tập huấn, các buổi hội thảo khoa học kỹ thuật cho trên 60.275 lượt hội viên nông dân. Hội nông dân huyện trực tiếp thực hiện các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm như: Mô hình sản xuất lúa giống VD5 (3ha),QJ 01 (12ha) tại Trung Lương; Mô hình sản xuất lúa hàng hóa tại Tràng An, An Đổ....  Các cấp Hội trong huyện tích cực vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Thành lập và duy trì hoạt động 2 Hợp tác xã: Hợp tác xã chăn nuôi Bình Thành - Tiêu Động (30 thành viên), Hợp tác xã rượu vọc - Vũ Bản (26 thành viên); 11 Tổ hợp tác  tại xã Tràng An, Đồng Du, Bình Nghĩa, An Ninh, An Nội, Đồn Xá, An Đổ, La Sơn, An Lão, Hưng Công, Ngọc Lũ.

Với những đóng góp của các cấp hội đã góp phần cùng với Đảng và nhân dân Bình Lục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng hàng năm, năm 2018 ước đạt 2.259 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trên lĩnh vực nông nghiệp bình quân 4%/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ dệt, đã xóa được đói,tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (năm 2008 tỷ hộ nghèo là 8,5%, năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%), thu nhập đầu người tăng từ 11,31 triệu đồng (2008) lên 35,2 triệu đồng (2018). Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, y tế, giáo dục được chú trọng, nâng cao chất lượng đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, phát huy được hiệu quả đầu tư; xóa đường đất, 100% đường trục thôn xóm được cứng hóa, các công trình thủy lợi được xây dựng gắn với việc quy hoạch đồng ruộng, dồn đổi, tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp góp phần công nghiệp hóa, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững; nhân dân đồng thuận, phấn khởi tin tưởng và sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở.

 

Trần Thị Hồng Nhung – Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Bình Lục.

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam