Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 767
All 11044894
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 7/23/2018 3:40:16 PM

 

Hội nông dân huyện Kim Bảng thực hiện tốt quy chế dân chủ ơ cơ sở

          Hội Nông dân huyện Kim Bảng có 18 cơ sở Hội với 173 chi Hội với hơn 30.000 hội viên nông dân. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị  30- CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân, không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

          Các cấp Hội gắn việc tuyên truyền Chỉ thị số 30 với thực hiện 3 phong trào thi đua của Hội , gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, xã văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội…Thành lập các câu lạc bộ Nông dân phát triển bền vững, các câu lạc bộ luôn được duy trì sinh hoạt đều đặn, các hộ tham gia phát huy được vai trò nòng cốt trong phong trào vận động xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng văn hóa

          Thực hiện quyết định số 81/2014/QĐ-TTg về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội nông dân trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 19.720 lượt người và trợ giúp pháp lý cho 954 lượt người. Phối hợp với các ngành chức năng tham gia tiếp công dân 172 lượt = 203 người. Hội Nông dân huyện đã tham gia cùng chính quyền giải quyết thành công 56 đơn, nhiều vụ việc sau khi được cán bộ giải thích hội viên, nông dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo, nhờ đó giữ được tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết gắn bó trong nội bộ nông dân.

          Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của cấp ủy các cấp, quyết định chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuyên truyền hội viên nông dân tích cực chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân phản ánh với đảng, chính quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến với Đảng, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp.

Qua công tác tuyên truyền, học tập và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên. Đa số cán bộ, hội viên nông dân phát huy được quyền làm chủ của mình, có sự tham gia bàn bạc và đóng góp nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội. Các tranh chấp, vướng mắc trong nội bộ hội viên nông dân được chính quyền hòa giải, giải quyết ổn thỏa từ cơ sở đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí chan hòa, cởi mở, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.

 

 

Hội Nông dân huyện Kim Bảng

 


Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam