Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1017
All 10581599
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 10/10/2018 3:43:39 PM

 

Hội nông dân thành phố tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo gắn với phát triển kinh tế xã hội”

 

Trên địa bàn Thành phố hiện nay có 70 chùa, 72 chức sắc phật giáo với hơn 27 nghìn tín đồ. Về hoạt động công giáo: Hiện nay trên địa bàn Thành phố có 18/21 phường xã có đông đồng bào theo đạo thiên chúa với hơn 12 nghìn nhân khẩu, có 25 nhà thờ, 6 nhà thờ xứ, 19 nhà thờ họ lẻ, 7 linh mục.  Trong đó có đến trên 25% các tín đồ tôn giáo hội viên hội nông dân.

Trong những năm qua, Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác chính sách tôn giáo luôn được Hội nông dân các cấp trong thành phố quan tâm, chú trọng.

Cụ thể Hội nông dân Thành phố đã chỉ đạo Hội nông dân cơ sở Tuyên truyền để cán bộ, hội viên nông dân trong toàn thành phố nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của công tác Tôn giáo, tín ngưỡng  trong thời kỳ mới; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách tín ngưỡng, Tôn giáo của Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương như: Nghị quyết 25-NQ/TW hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khoá IX “về công tác tôn giáo”; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giao số 02/2016/QH14, ngày 18/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) …Thông qua các bài thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh xã, phường, thông qua các lớp tập huấn, các  sinh hoạt định kỳ, lồng ghép sinh hoạt chuyên đề về các nội dung về công tác Tôn giáo ngay tại cơ sở và chi tổ Hội.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và nhân dân có chuyển biến tích cực, nhất là những quan điểm, chủ trương, chính sách , nhận thức mới về tôn giáo và công tác tôn giáo gắn với việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội và các phong trào thi đua do Hội Nông dân TP phát động. Cụ thể như các phong trào: nông dân thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm bền vững đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên nông dân để đẩy mạnh sản xuất, góp phần quan trọng phát triển kinh tế tại địa phương. Từ năm 2012 đến nay, Thành phố đã đã có 760 lượt hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, riêng năm 2018 đã só155 hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu là: Hộ chị Trần Thị Kim Anh- Tín đồ Đạo Phật – Chi hội Bầu Cừu với mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, mỗi năm cho thu nhập từ 250 - 300 triều đồng; Hộ Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chi hội Kim Thanh với mô hình chăn nuôi gà vịt đẻ và cung cấp con giống, mỗi năm cho nhu nhập từ 320 – 350 triệu đồng; hay Mô hình chăn nuôi lợn của hộ Ông Nguyễn Văn Huân – Chi hội Kim Thanh – Kim Bình, mỗi năm cho thu nhập 270 – 340 triệu….Ngoài ra, những năm qua nông dân là tín đồ các tôn giáo đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đõ lẫn nhau ngày công, giống vật nuôi và cây trồng, vật tư cho người nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách.....

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân thành phố đã tuyên truyền vận động hội viên là tín đồ tôn giáo cùng tích cực tham gia cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.  Những năm qua hàng trăm nông dân là tín đồ các tôn giáo đăng ký xây dựng “gia đình nông dân văn hoá” , gắn với các phong trào của các tôn giáo như: “xây dựng chùa cảnh tinh tiến”, “giáo xứ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu,”… đồng thời thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phòng chống các tệ nạn xã hội, tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh trong đời sống văn hoá, tinh thần ở nông thôn. Trong quá trình xây dựng đời sống văn hoá mới, Hội nông dân Thành phố đã phát động nông dân các tôn giáo tham gia thực hiện tốt chính sách xã hội, chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình, chương trình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với Tổ quốc, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt…Từ những hoạt động trên đã góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam