Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 2209
All 11035851
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 3/13/2019 3:59:12 PM

 

Hội nông dân huyện lý nhân cùng với Hội nông dân các xã, thị trấn đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2019

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội nông dân tỉnh Hà Nam V/v đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo" năm 2019. Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Lý Nhân đã chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện như: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân, nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của hội viên nông dân với cộng đồng dân cư và toàn xã hội, góp phần thực biện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời rà soát, thống kê các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả năm 2018; tiếp tục duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng và đăng thực hiện hình “Dân vận khéo" năm 2019 mang tính độc lập của phong trào thi đua, nội dung xây dựng các mô hình tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ: xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề học tập năm 2019. Các tập thể hoặc cá nhân đăng ký thực hiện mô hình phải rõ ràng, cụ thể.

Kết quả triển khai đăng ký thực hiện “Dân vận khéo” có 24 mô hình thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó Hội nông dân huyện Lý nhân đăng ký và làm điểm mô hình năm 2019: “tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tự thu gom, phân loại, xử lý rác thải bảo vệ môi trường sinh thái” và tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả của năm 2018; theo đó các cơ sở Hội đăng ký mới và thực hiện mô hình đồng thời tiếp tục duy trì mô hình năm trước đã được thực hiện tốt.

Với phong trào“Dân vận khéo” Hội nông dân từ huyện đến các cơ sở Hội sau khi đăng ký thực hiện mô hình đã bắt tay vào việc đặc biệt những mô hình “tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tự thu gom, phân loại, xử lý rác thải bảo vệ môi trường sinh thái” được đông đảo cán bộ hội viên nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm.

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LÝ NHÂN

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam