Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 159
All 11141412
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 3/26/2019 3:25:45 PM

 

Hội Nông dân huyện Thanh Liêm tổ chức lấy ý kiến phản biện

vào dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam

 

Trên cơ sở Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội, vừa qua Hội Nông dân huyện Thanh Liêm đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam về chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020. Đây chính là một trong những chức năng quan trọng của tổ chức Hội Nông dân các cấp: giám sát và phản biện xã hội.

Theo dự thảo kế hoạch thì mục đích của chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi trồng thuỷ sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống người dân nông thôn. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở một số vùng, tạo ra các vùng chuyên canh sản xuất cây ăn quả, rau củ quả và nuôi trồng thủy sản với khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản sạch tỉnh Hà Nam.

 

Tại hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến, trong đó các ý kiến tập trung vào một số nội dung của dự thảo, như: tiêu đề của dự thảo kế hoạch nên mở rộng hơn chứ không chỉ quy định chuyển đổi đối với đất trồng lúa; thời gian chuyển đổi nên quy định cụ thể là bao nhiêu năm; đối với yêu cầu “nghiêm cấm xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi dưới mọi hình thức, kể cả nhà tạm, nhà trông coi (trên diện tích chuyển đổi)” thực hiện rất khó khăn đối với những diện tích được chuyển đổi không gần nhà, vì ảnh hưởng đến trông coi, bảo vệ sản xuất, do vậy, đề nghị UBND tỉnh nên quy định rõ thế nào là nhà tạm, nhà kiên cố, còn dạng khác thì cho phép làm. Đối với các điều kiện đảm bảo hạ tầng cho phát triển sản xuất thì có được phép làm mới các điều kiện hạ tầng phục vụ sản xuất không? trong nguyên tắc mới đề cập khai thác hiệu quả hạ tầng sẵn có, còn chỗ không sẵn có thì phải làm mới để phục vụ sản xuất, mà với những diện tích chuyển đổi gần lúa - cá - trồng cây phải đào đắp hạ thấp mặt bằng mà theo quy định thì như vậy là mặt bằng bị phá vỡ, đề nghị UBND tỉnh nên quy định những trường hợp cụ thể và cho phép hạ thấp mặt bằng, vậy có cho phép tôn cao mặt bằng đất để trồng cây quả cho phù hợp không?

Về giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2019-2020, hầu hết các ý kiến đều thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét vấn đề thời gian (2 năm), vấn đề tiêu thụ sản phẩm, vấn đề diện tích dưới 2ha, 1ha.

Có thể thấy, thông qua việc lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh, các cấp Hội Nông dân đã thể hiện được vai trò và trách nhiệm trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

 

Hội Nông dân huyện Thanh Liêm, Hà Nam

 

 

 

 

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam