Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 5490
All 10939276
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 4/5/2019 3:58:27 PM

 

Hội Nông dân Thành phố  phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019

Xác định giai cấp nông dân có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Vừa qua Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019, góp phần tạo ra diện mạo mới cho các vùng quê nông thôn của thành phố, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II

 Cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấpHội; Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023”, tập trung thực hiện 3 phong trào thi đua lớn của Hội. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của hội viên nông dân trong việc chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thi đua đổi mới phương thức hoạt động, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng các hoạt động tại chi, tổ Hội; thành lập các tổ hội nghề nghiệp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Điều lệ Hội triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Hội tại các địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Tổ chức hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế thông qua việc tăng cường nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân; tập huấn khoa học kỹ thuật; hỗ trợ cung ứng vật tư sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nông dân đăng ký xây dựng Gia đình văn hoá; xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Chủ động phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, khiếu nại, tố cáo của nông dân ở cơ sở và theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nông dân. Phong trào thi đua năm 2019 được thực hiện theo 2 đợt, đợt 1 từ đầu năm đến hết tháng 6, đợt 2 từ tháng 7 đến cuối năm nay.

Tại hội nghị, hội nông dân Thành phố và hội cơ sở đã ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019.

Trần Thị Tám

Chủ tịch HND TP


Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam