Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 736
All 11044863
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 5/9/2019 8:39:25 AM
Những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Hội nông dân tỉnh Hà Nam

 

 

Những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Hội nông dân tỉnh Hà Nam

 

Tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ngày15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đây là Chỉ thị có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, nhất là với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, hội viên nông dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong Tỉnh. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thúc đẩy các hoạt động công tác Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thờilà giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Hội, nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX .

Quán triệt Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 17- KH/TU ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam; Kế hoạch số 176- KH/HNDTW ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, ngày 26 tháng 12 năm 2016 Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động số 65 - CTr/HNDTthực hiện Chỉ thị số 05về“ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt 2017-2018, lập thành tích chào mừng Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023” triển khai đến các cấp Hội trong tỉnh, các cấp Hội đã nghiêm túc chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn hệ thống Hội.

    Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền, đồng thời xây dựng Kế hoạch học tập chuyên đề. Chỉ đạo các cấp Hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt các chi, tổ hội, và các câu lạc bộ. Hướng dẫn các cấp Hội triển khai học tập chuyên đề, trọng tâm là thực hành “làm theo” gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời làm tốt công tác phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.100% các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Kết quả 100% cấp Hội và trên 90% hội viên đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân hưởng ứng tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục những yếu kém của cán bộ, hội viên. Mỗi cán bộ hội viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thực sự là vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới mà Nghị quyết TW 7 (khoá X) của Đảng đề ra.

Qua việc thực hiện, học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều gương cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ Hội cơ sở vừa nhiệt tình, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, vừa mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi; nhiều gương hội viên nông dân vượt khó vươn lên làm giàu có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Nổi bật nhất trong học tập và làm theo Bác là việc cụ thể hóa bằng “Cuộc vận động tiết kiệm tiền mua, trao tặng bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo theo địa chỉ” là việc làm thiết thực, nói đi đôi với làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác Hồ và là hành động cụ thể hướng về cuộc vận động vì người nghèo do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đây là việc làm thiết thực của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới và chào mừng Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả sau 3 năm thực hiện các cấp Hội đã vận độngđược 1.299.800 ngàn đồng mua121 conbò vàng sinh sản  trao cho 121 hộ hội viên nông dân nghèo,đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lá lành đùm lá rách và đây là một cách làm mới, sáng tạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh nhằm giúp đỡ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững.

Với những kết quả mà các cấp hội đã đạt được trong những năm qua, năm 2017 Hội đồng Thi đua Hội Nông dân tỉnh đã khen thưởng cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị. Đặc biệt nhân dịp kỉ niệm 129 năm Ngày sinh, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị, với thời điểm ý nghĩa sâu sắc đó,Hội đồng Thi đua khen thưởng Hội Nông dân tỉnhđãkhen thưởng  cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác cụ thể là thực hiện tốt mô hình trao tặng bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo.

          Phát huy kết quả đạt được trong 3 năm qua,trong thời gian tới và những năm tiếp theo, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt Chỉ thị 05, đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các CLB của hội viên nông dân trong  tỉnh, cùng với đó phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động: Tuyên truyền các biện pháp hay, các cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức và thực hiện học tập và làm theo Bác, tập trung tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu,để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thấm nhuần đến mỗi cán bộ, hội viên nông dân. Cùng với đótiếp tục xây dựng mô hình cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam thực hành tiết kiệm tặng Bò vàng sinh sản cho hội viên, nông dân nghèo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội, giúp cho hộ hội viên nông dân nghèo giảm bớt khó khăn, góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân Tỉnh nhà hoàn thành chỉ tiêu xóa nghèo bền vững thiết thực lập thành tích trào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

                                                                                       Tạ Văn Đạt

                                                                                      

                                                                                       Tỉnh Ủy viên

                                                                            Chủ Tịch Hội Nông dân tỉnh

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam