Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 281
All 11141548
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 5/27/2019 2:57:44 PM

 

Đại hội điểm HTX DVNN Thanh Nguyên.

 

HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Nguyên xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm tổ chức đại hội Đại biểu thành viên HTX DVNN nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội điểm trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, HTX DVNN Thanh Nguyên xã Thanh Nguyên đã tổ chức điều hành các khâu dịch vụ thiết yếu hợp lý có hiệu quả như chuyển giao KHKT, điều tiết nước hợp lý, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh nên hàng năm toàn bộ diện tích lúa và hoa màu của HTX không bị sâu bệnh phá hại, hàng năm HTX cũng đã hoàn thành gieo cấy hơn 250 ha lúa trong khung thời vụ tốt nhất, với năng suất bình quân đạt từ 118-120tạ/ha, thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu trồng lúa điểm của huyện với 30 ha tại thôn Kim Lũ; trồng cây vụ đông đạt từ 30-50ha với các cây trồng như bí ngô, bí đỏ và rau màu các loại. Bên cạnh đó HTX còn làm tốt khâu dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp như phân bón, lúa giống, thuốc bảo vệ thực vật; Công tác quản lý kinh doanh điều hành vốn, quỹ đều được HTX xây dựng lên kế hoạch cụ thể, việc hoạch toán thu-chi được thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch.

Nhiệm kỳ 2019-2024, HTX DVNN Thanh Nguyên xã Thanh Nguyên phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ mà nghị quyết ĐH đã đề ra, trong đó tiếp tục đưa các giống lúa có tiềm năng, năng suất và các loại lúa hàng hóa vào sản xuất phấn đấu chiếm 80% tổng diện tích, đưa năng suất lúa hàng năm đạt 120 tạ/ha; xây dựng mô hình từ 10-20 ha cây trồng hàng hóa theo chuỗi giá trị sản phẩm đạt 100 triệu/ha/năm, trồng cây vụ đông từ 25-30ha/năm… Đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị gồm 3 thành viên và bầu kiểm soát viên, giám đốc HTX DVNN nhiệm kỳ 2019-2024./

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Nguyên

Thanh Liêm, Hà Nam

 


Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam