Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1573
All 10047193
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 11/29/2011 2:16:50 PM
Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Hội nông dân các cấp  nhiệm kỳ 2012 – 2017

Thực hiện Thông tri số 09 – TT/TU ngày 01/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam “Về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2012 – 2017”. 

 

Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Hội nông dân các cấp

 nhiệm kỳ 2012 – 2017

 

Thực hiện Thông tri số 09 – TT/TU ngày 01/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam “Về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2012 – 2017”. Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, ngày 28/11/2011 Hội nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017. Về dự có đồng chí Lê Thị Hồng Lạng - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực Hội nông dân tỉnh; các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khoá VIII; các đồng chí trưởng, phó các ban, văn phòng, trung tâm Hội nông dân tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội nông dân các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Hồng Lạng - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đã quán triệt Thông tri số 09 – TT/TU ngày 01/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam “Về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2012 – 2017” và Kế hoạch số 499-KH/HNDTW ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI; triển khai Kế hoạch số 42 – KH/HNDT ngày 08/11/2011 của Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Hà Nam về “Tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017”. Đồng chí Dương Văn Bằng – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh hướng dẫn công tác nhân sự, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội nông dân cấp huyện, thành phố và cơ sở  nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Để làm rõ các vấn đề nêu trong hướng dẫn về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở; cấp huyện, thành phố đảm bảo tốt về mọi mặt, thực hiện tốt kế hoạch, hướng dẫn đề ra; các đồng chí về dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, làm rõ hơn những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện.

Đồng chí Lê Thị Hồng Lạng - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đã giải đáp những vấn đề còn chưa rõ, còn vướng mắc của các đồng chí đồng thời yêu cầu Hội nông dân các huyện, thành phố trong thời gian tới cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn của tỉnh hội để hướng dẫn cơ sở.

- Tổ chức Hội nghị đến các đồng chí Ủy viên BCHHND huyện, thành phố, chủ tịch HND cơ sở để: quán triệt, triển khai các văn bản: Thông tri của Ban thường vụ tỉnh ủy “Về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2012 – 2017”; các văn bản của Huyện, Thành ủy; Kế hoạch số 42 – KH/HNDT ngày 08/11/2011 của Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Hà Nam về “Tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017”; Kế hoạch của Hội nông dân huyện, thành phố về tổ chức Đại hội, hướng dẫn của BTVHND tỉnh xong trước  ngày 6/12/2011.

- Trên cơ sở quán triệt, triển khai kế hoạch đại hội; BTVHND các huyện, thành phố thành lập các tiểu ban tổ chức đại hội ở cấp huyện; đồng thời chỉ đạo các cơ sở hội báo cáo cấp ủy chuẩn bị các điều kiện để xây dựng báo cáo, đề án nhân sự; chỉ đạo đại hội chi hội nhiệm kỳ 2012 - 2015.

- Các đồng chí Ủy viên BCHHND tỉnh, các Ban, đơn vị của tỉnh hội căn cứ vào nhiệm vụ phân công hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện tổ chức, triển khai, thực hiện.

Công tác Đại hội Hội Nông dân các cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn này cả nước đang thi đua xây dựng nông thôn mới, trong đó nông dân giữ vai trò chủ thể; vì vậy công việc tổ chức, triển khai, thực hiện của các cấp Hội Nông dân cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; có như vậy tổ chức Hội Nông dân mới thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

 

Trần Thị Thanh Hương

Ban tuyên huấn HND tỉnh

 

CÔNG TÁC XD TỔ CHỨC HỘI

Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Bình Lục

Trong 2 ngày, ngày 23, 24/5/2018, Hội nông dân huyện Bình Lục tổ chức Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam