Hội nông dân Hà Nam - Giới thiệu chung
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 2000
All 11038570
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 6/29/2011 3:50:10 PM
Giới thiệu chung

Vài nét giới thiệu về Hội Nông Dân Việt Nam và Hội Nông Dân Hà Nam

1. Những vấn đề cơ bản về Hội Nông dân Việt Nam

          Hội nông dân Việt Nam mà tiền thân là nông hội đỏ, được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1930, trải qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đạng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

         Mục đích của hội là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng đồng minh tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

          Hội nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hạnh động; nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

         Phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo, cần kiệm, tự lực, tự cường, đoàn kết của nông dân; tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng văn hoá, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

       Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp nông dân do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        Chính vì vậy Giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt nam vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương sao vàng ( lần 2).

  2. Giới thiệu về Hội Nông Dân tỉnh Hà Nam.

         Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật- P. Lê Hồng Phong- TP Phủ Lý.

        Điện thoại: 0351. 3852766.

        Hội nông dân tỉnh Hà Nam được thành lập ngày 01/01/1997 sau khi chia tách tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định. Ngày đầu khi tỉnh mới được tái lập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Ban chấp hành lâm thời Hội Nông dân tỉnh đã sớm tập trung ổn định bộ máy, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, tổ chức chỉ đạo các hoạt động của Hội đi vào nề nếp.

        Đại hội VI hội Nông dân tỉnh tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 1998- 2003 là đại hội đầu tiên, kể từ khi tỉnh Hà Nam được tái lập.

        Kể từ đó đến nay Hội nông dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức ba kỳ đại hội: Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần VI, lần VII, lần VIII;

         Về cơ cấu tổ chức bộ máy gồm:

        + Hội Nông dân tỉnh;

        + 6 tổ chức Hội nông dân huyện, thành phố gồm: Huyện Duy tiên, Kim bảng, Thanh liêm, Lý nhân, Bìmh lục và Hội Nông dân thành phố Phủ Lý.

        + 112 tổ chức Hội Nông dân cơ sở ; 1.245 chi hội; 1.137 tổ hội (Trong đó có 54 Chi nghề nghiệp);

        + Tổng số hội viên đến 31/12/2010 là: 153.394 hội viên đạt 52,5% so lao động nông nghiệp; Có 145.010 hộ hội viên, đạt 81% so hộ nông nghiệp.

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam