Hội nông dân Hà Nam - Chức năng nhiệm vụ của Hội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 844
All 11044976
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 8/18/2011 1:46:44 PM

 

         1. Những vấn đề cơ bản về Hội Nông dân Việt Nam

          Hội nông dân Việt Nam mà tiền thân là nông hội đỏ, được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1930, trải qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đạng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

         Mục đích của hội là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng đồng minh tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

          Hội nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hạnh động; nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

         Phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo, cần kiệm, tự lực, tự cường, đoàn kết của nông dân; tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng văn hoá, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

       Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp nông dân do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        Chính vì vậy Giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt nam vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương sao vàng ( lần 2).

         2. Chức năng của Hội Nông dân Việt Nam

 2.1.Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2.2. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 2.3.Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

3.Nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam

 

3.1.Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

3.2.Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống và tinh thần của hội viên, nông dân.

3.3.Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

3.4.Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lương hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

3.5.Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

          3.6.Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ kho học, kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

 

          Giới thiệu về Hội Nông Dân tỉnh Hà Nam.

 

        Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật- P. Lê Hồng Phong- TP Phủ Lý.

        Điện thoại: 0351. 3852766.

        Hội nông dân tỉnh Hà Nam được thành lập ngày 01/01/1997 sau khi chia tách tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định. Ngày đầu khi tỉnh mới được tái lập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Ban chấp hành lâm thời Hội Nông dân tỉnh đã sớm tập trung ổn định bộ máy, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, tổ chức chỉ đạo các hoạt động của Hội đi vào nề nếp.

        Đại hội VI hội Nông dân tỉnh tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 1998- 2003 là đại hội đầu tiên, kể từ khi tỉnh Hà Nam được tái lập.

        Kể từ đó đến nay Hội nông dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức ba kỳ đại hội: Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần VI, lần VII, lần VIII;

         Về cơ cấu tổ chức bộ máy gồm:

        + Hội Nông dân tỉnh;

        + 6 tổ chức Hội nông dân huyện, thành phố gồm: Huyện Duy tiên, Kim bảng, Thanh liêm, Lý nhân, Bìmh lục và Hội Nông dân thành phố Phủ Lý.

        + 112 tổ chức Hội Nông dân cơ sở ; 1.245 chi hội; 1.137 tổ hội (Trong đó có 54 Chi nghề nghiệp);

        + Tổng số hội viên đến 31/12/2010 là: 153.394 hội viên đạt 52,5% so lao động nông nghiệp; Có 145.010 hộ hội viên, đạt 81% so hộ nông nghiệp.

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam