Hội nông dân Hà Nam - Bài phát biểu của đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVII
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1580
All 10047199
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 7/19/2011 9:53:46 AM

 

Bài phát biểu của đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVII

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ trách nhiệm, hôm nay HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ Hai.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của Thường trực HĐND về tình hình hoạt động cảu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và báo cáo công tác về các lĩnh vực: Tài chính ngân sách; tiếp dân và giải quyết dơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thi hành án dân sự, công tác quốc phòng địa phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự; các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. HĐND tỉnh cũng đã nghe Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của cử tri trong tỉnh; nghe UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh; quyết định một số vấn đề quan trọng khác trên cơ sở các tờ trình đề nghị của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh cơ bản tán thành với báo cáo của UBND tỉnh và nhận định: Mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và giá trị hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ và đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt kết quả toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định. Tuy nhiên, đến nay tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi cần được tiếp tục quan tâm, đó là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra cho cả năm. Một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt 50% kế hoạch năm. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chậm so với yêu cầu. Tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp, ô nhiễm môi trường còn bức xúc…

Trên cơ sở đánh giá những nguyên nhân, khó khăn, thuận lợi, thống nhất với những giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất nhiều biện pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 05 năm 2011 - 2015

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung hoạt động, nhất là việc tập trung nâng cao chất lượng kỳ họp, đổi mới hình thức và nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, đổi mới phương pháp và cách thức tiến hành giám sát, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị và đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định nhìn chung hoạt động của HĐND cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định đòi hỏi tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới như báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh đã nêu.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường, cho việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn. Đã có 09 lãnh đạo các sở, ngành và UBND huyện, thành phố tham gia trả lời kiến nghị của cử tri. Việc tiếp tục thực hiện tổ chức truyền hình trực tiếp nội dung này với cử tri toàn tỉnh đã phát huy hiệu quả rõ rệt nhất là chất lượng của câu hỏi cũng như nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của người trả lời. Có 20 ý kiến của cử tri gửi qua các số điện thoại nóng và đài phát thanh truyền hình tỉnh đến kỳ họp. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến thông qua Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh đã được lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trả lời trực tiếp, một số ý kiến cụ thể khác sẽ được gửi để các cơ quan liên quan giải quyết. Điều đó thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan dân cử nói chung và HĐND tỉnh nói riêng, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động để đáp ứng sự tin tưởng và mong muốn đó. Nhất là các vị đại biểu HĐND tỉnh phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri.

Thực hiện chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 06 nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

- Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015.

- Nghị quyết về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách năm 2011 của tình Hà Nam

- Nghị quyết về mức thu học phí đối với giao dục mầm non và phổ thông năm học 2011 - 2012.

- Nghị quyết về bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trong tỉnh.

Các nghị quyết được xây dựng là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tổ chức thực hiện, song cử tri và nhân dân quan tâm nhất là việc đưa các nghị quyết vào cuộc sống, đó mới là điều có ý nghĩa quyết định, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò quan trọng của cơ quan chấp hành.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, thực hiện đúng nội dung, chương trình đề ra. Đạt được kết quả đó, trước hết là do có sự nỗ lực quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự cố gắng của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các ngành, các cấp và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh trong việc tổng hợp kịp thời, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh, giúp các vị đại biểu HĐND có thêm thông tin để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; sự hoạt động tích cực của các cơ quan thông tin, báo chí trong việc tuyên truyền kịp thời các hoạt động của HĐND đến cử tri và nhân dân cũng như kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới kỳ họp.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và mỗi đại biểu trên cương vị của mình, tích cực tham gia truyền truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết được HĐND thông qua. Các ban của HĐND, các tổ và các vị đại biểu HĐND tăng cường hoạt động giám sát đề góp phần bảo đảm cho nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Các cơ quan thông tin đại chúng cần có kế hoạch cụ thể, bằng nhiều hình thức, làm tốt công tác tuyên truyền để đông đảo các tầng lớp nhân dân nắm được kết quả của kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết HĐND đã được kỳ họp thông qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin cảm ơn các vị đại biểu của Bộ Nội vụ, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu đã về dự kỳ họp. Cảm ơn Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan thông tin, báo chí; các chuyên viên, cán bộ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ góp phần vào thành công của kỳ họp.

 

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII.

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam