Hội nông dân Hà Nam - HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH HẠI CÂY TRỒNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 278
All 11141545
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH HẠI CÂY TRỒNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014
Cập nhật ngày : 1/25/2014 5:47:22 AM

 

 

   SỞ NN & PTNT HÀ NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              

            Số: 07/ HD - BVTV                                           Phủ Lý,  ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

PHÒNG CHỐNG DỊCH HẠI CÂY TRỒNG

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

 

Thời gian trước, trong và ngay sau tết Nguyên đán là thời gian tập trung gieo mạ và lấy nước - làm đất ở các địa phương trong tỉnh, đây cũng là thời gian cần tập trung triển khai các biện pháp diệt chuột, phòng bệnh lùn sọc đen cho vụ Đông xuân 2014.

          Theo báo cáo của Trạm BVTV các huyện, thực hiện công văn số 503/NN - BVTV ngày 23/12/2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam về việc chỉ đạo phòng trừ chuột, bệnh Lùn sọc đen hại lúa Đông Xuân 2014; Hướng dẫn số 144/HD - BVTV ngày 23/12/2013 của Chi cục BVTV Hà Nam về biện pháp phòng trừ chuột hại, bệnh lùn sọc đen và 1 số đối tượng dịch hại đầu vụ Đông xuân 2014, tính đến nay 1 số HTX DVNN đã tổ chức diệt chuột cho các diện tích lấy nước – làm đất sớm được 1 lần, cụ thể kết quả diệt chuột của các huyện, thành phố như sau:

Bảng 1: Kết quả diệt chuột

STT

Tên huyện, thành phố

Các loại thuốc đã dùng (kg)

Tổng số

(kg)

RAT – K 2%D (kg)

Phốt phua kẽm  (kg)

Muối Nitơrat(kg)

Thuốc khác (kg)

1

Kim Bảng

0

0

0

0

0

2

Duy Tiên

30

10

0

0

40

3

Thanh Liêm

19

0

0

0

19

4

Bình Lục

60

2

0

0

62

5

Lý Nhân

31

0

0

0

31

6

TP. Phủ Lý

27

0

0

0

27

Tổng

167

12

0

0

179

Số chuột được nông dân bắt thủ công trong vụ Đông Xuân 2014 đến nay được 4.000 con (chủ yếu tại huyện Bình Lục).

Việc xử lý hạt giống phòng bệnh lùn sọc đen: Các địa phương đang triển khai.

Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp diệt chuột, bệnh lùn sọc đen, các đối tượng dịch hại đầu vụ trong thời gian tới. Chi cục BVTV đề nghị các địa phương thực hiện tốt 1 số nội dung sau:

          1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công văn số 503/NN - BVTV ngày 23/12/2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam về việc chỉ đạo phòng trừ chuột, bệnh Lùn sọc đen hại lúa Đông Xuân 2014; Hướng dẫn số 144/HD - BVTV ngày 23/12/2013 của Chi cục BVTV Hà Nam về biện pháp phòng trừ chuột hại, bệnh lùn sọc đen và 1 số đối tượng dịch hại đầu vụ Đông xuân 2014. Đặc biệt lưu ý công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch phòng trừ chuột.

           2. Đối với chăm sóc mạ Đông xuân 2014: Khả năng thời gian tới tình hình thời tiết còn có hiện tượng rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sinh trưởng của các diện tích mạ. Để phòng chống rét cho mạ cần:

- Hướng dẫn che phủ nilon cho mạ (theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT).

- Đối với các diện tích mạ bị ảnh hưởng do rét: Sinh trưởng phát triển chậm, cây ngắn .... Để đảm bảo cây mạ khoẻ, ngoài các biện pháp như che phủ nilon, giữ nước, bón phân hoai mục ủ ấm cho mạ... Chi cục BVTV Hà Nam khuyến cáo dùng một số chế phẩm kích thích sinh trưởng cả ra rễ và ra lá phun khi thời tiết ấm trên 150C và mạ đã được 2,5 lá như: Comcat; Antracol 70WP; Multirice; Orgamin; Aushuma 26; Alsti .... Phun trước khi cấy 5 - 6 ngày.

- Đối với phun trừ rầy cho mạ: Tình hình bệnh virus lùn sọc đen hại lúa trong vụ Đông xuân 2014 chưa lường trước được. Để phòng bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất sự phát sinh phát triển của bệnh gây ra mà côn trùng môi giới là rầy lưng trắng, Chi cục BVTV có biện pháp chỉ đạo: Trước khi cấy 5 - 6 ngày, chỉ đạo phun trừ rầy để ngăn cản sự xâm nhập của rầy trưởng thành mang mầm bệnh và bảo vệ cây lúa mới cấy (trong đó đặc biệt là các diện tích mạ không xử lý hạt giống). Sử dụng một số loại thuốc trừ rầy nội hấp như: Elsin 10 EC, Chersieu 50 WG; Chess 50 WG, Penalty Gold 50EC, Zap 350 SC,  Bonus – Gold 500 EC; Elsin 10EC; Oshin 20WP;

Kết hợp thuốc trừ rầy với phân qua lá để tiết kiệm công phun.

3. Phòng bệnh nghẹt rễ: Để phòng bệnh nghẹt rễ ngay từ đầu vụ, đảm bảo cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Hướng dẫn nông dân tập trung cấy, bón phân lót cho lúa theo đúng quy trình kỹ thuật đối với từng giống lúa, từng chân đất. Khuyến cáo nông dân cấy lúa và bón phân theo quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI (cấy nông tay, ít dảnh, bón phân cân đối, điều tiết nước...) để cây lúa phát triển khỏe, tiết kiệm chi phí về giống, phân bón và phòng trừ sâu bệnh.

4. Phòng trừ cỏ dại

Để diệt cỏ ngay từ đầu vụ đặc biệt là cỏ lồng vực, đồng thời hạn chế tác hại của rêu nhớt gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của lúa. Các địa phương nên hướng dẫn nông dân sử dụng một số loại thuốc tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm phun hoặc rắc trước khi cấy hoặc sau khi cấy từ 1-15 ngày tuỳ theo đặc điểm của từng loại thuốc: Thuốc Nominee 10 SC; Ankill A 40 WP; Fenrim18,5WP; Vicet 25 SC; Pyanchor 3 EC, 5EC; Acenidax 17WP; Aloha 25WP; Wenson 53WP; Arorax 17WP dùng cho lúa cấy. Thuốc Sofit 300EC; Prefit 300 EC; Chani 300 EC dùng cho lúa gieo thẳng.

Sử dụng thuốc theo 4 đúng đặc biệt ở tuổi cây lúa sau gieo sạ, mực nước khi xử lý.

5. Đối với Trạm BVTV các huyện:

- Căn cứ theo hướng dẫn của Chi cục ra thông báo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai đồng loạt các biện pháp diệt chuột và phòng trừ một số đối tượng dịch hại đầu vụ sát với thực tế.

- Phân công Lãnh đạo và cán bộ trực ban trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên bám sát đồng ruộng, kiểm tra phát hiện, cánh báo kịp thời và hướng dẫn phòng trừ các đối tượng dịch hại đầu vụ ở từng địa phương.

- Tiếp tục theo dõi các đối tượng dịch hại trên cây rau màu, cây ăn quả như sâu cắn lá ngô; sâu xám hại ngô, lạc; dòi đục thân đậu tương; bệnh lở cổ rễ, bệnh sương mai, cháy lá vi khuẩn, sâu tơ, sâu xanh hại rau thập tự; bệnh sương mai, thán thư hại cây ăn quả xoài, vải, nhãn ... thông báo phun trừ khi sâu bệnh tới ngưỡng phòng trừ.

- Trong thời gian trước và sau tết nguyên đán, đề nghị trạm BVTV các huyện báo cáo Chi cục 02 lần: Lần 1 ngày 25/01; lần 2 ngày 10/02/2014 về tình hình triển khai các biện pháp diệt chuột, các đối tượng dịch hại đầu vụ, đồng thời vẫn thực hiện báo cáo hàng tuần theo quy định.

- Khi có tình huống phát sinh vượt quá thẩm quyền hoặc khả năng xử lý, Lãnh đạo các trạm báo cáo ngay, trực tiếp với Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Chi cục BVTV để có giải pháp xử lý kịp thời.

6. Đối với các xã, các HTXDVNN:

- Triển khai đồng loạt các biện pháp diệt chuột trong thời gian lấy nước – làm đất đúng kỹ thuật  

- Yêu cầu tổ BVTV nắm chắc kết quả diệt chuột giai đoạn lấy nước - làm đất. Kết quả xử lý hạt giống từng trà và phun trừ rầy môi giới để căn cứ vào đó điều tra phát hiện dự tính dự báo về sau và có biện pháp kỹ thuật cụ thể khi có diễn biến bất thường xảy ra.

- Tổng hợp báo cáo cụ thể với trạm BVTV biện pháp chỉ đạo, kết quả phun trừ./.  

 

Nơi nhận:                                                                               

- Tỉnh uỷ                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- UBND Tỉnh                Để báo cáo

- Sở NN&PTNT

- Ban chỉ đạo bệnh lùn sọc đen

- Bí thư huyện uỷ

- UBND các huyện, TP

- Phòng NN&PTNT

- Trạm BVTV các huyện

- Đài TH Hà Nam                                                                                        Bạch Văn Huy

- Phòng kinh tế báo Hà Nam

- Trung tâm DBKTTV Hà Nam

- Chi cục Kiểm lâm

- Lưu

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam