Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 364
All 11141653
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 4/17/2017 3:31:40 PM

 

Hội nông dân Kim Bảng với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được các cấp Hội nông dân trong toàn huyện quan tâm và thực hiện; Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ban, ngành, mở các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật cho hội viên nông dân góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông thôn và đặc biệt đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân huyện đã thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân tại các xã, thị trấn thông qua việc tín chấp vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ; hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, liên kết về chế biến và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, hỗ trợ và xúc tiến xây dựng tổ hợp tác, tổ sản xuất ngành nghề tại các địa phương. Hàng năm Hội Nông dân cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề của nông dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề trên các ấn phẩm như Bản tin công tác Hội, tại các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội Nông dân cơ sở. Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của hội viên nông dân, tổng hợp danh sách, phân loại nghề để có cơ sở bố trí đào tạo nghề theo nhu cầu của nông dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân, hàng năm đã giao chỉ tiêu cho Hội Nông dân các xã, thị trấn thực hiện.

Với mục đích tạo điều kiện cho người lao động nông thôn có kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động, chất lượng sản phẩm trở thành hàng hóa, có thương hiệu, có sức cạnh tranh trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân, dần từng bước thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Trong những năm qua, thực hiện Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp cùng với Phòng Lao động TBXH, phòng Nông nghiệp, Phòng kinh tế hạ tầng, Trung tâm dạy nghề và các ngành của huyện tổ chức được các lớp dạy nghề cho hơn 1.200 hội viên, giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 lượt người tại 18/18 xã, thị trấn. Đồng thời năm 2016 Hội nông dân các xã: Thanh Sơn, Ngọc Sơn, Đồng Hóa, Tân Sơn, Lê Hồ...trực tiếp mở các lớp dạy nghề mỹ ký, thêu ren; may công nghiệp; xâu chiếu trúc và đan đồ gia công dân dụng từ sợi nhựa với 215 hội viên; Học viên học nghề được phân theo các ngành nghề đào tạo: Nghề Nông lâm nghiệp, thủy sản, Nghề Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Nghề du lịch, dịch vụ...   Đối tượng đào tạo nghề gồm: lao động thuộc các hộ bị thu hồi đất canh tác, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, lao động nữ, lao động nông thôn khác...

Trong thời gian tới, với mục tiêu “dạy nghề gắn với việc làm cho nông dân” và để Đề án 1956 ngày càng phát huy hiệu quả, Hội Nông dân huyện Kim Bảng tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai thực hiện Đề án gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Mặt khác, các hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt gắn với tạo việc làm cho nông dân nhất là nông dân nghèo, nông dân bị thu hồi đất canh tác, các hoạt động dạy nghề cho nông dân tập trung vào việc nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng từ đó tăng hiệu quả lao động, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho người lao động sau khi học nghề có việc làm ổn định và bền vững.

 

 

Hội Nông dân huyện Kim Bảng

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam