Hội nông dân Hà Nam - THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI CHÍNH THỜI GIAN QUA. DỰ BÁO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TỪ NAY ĐẾN 01/5/2014
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 2027
All 11038597
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI CHÍNH THỜI GIAN QUA. DỰ BÁO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TỪ NAY ĐẾN 01/5/2014
Cập nhật ngày : 4/21/2014 8:29:45 AM

 

 

 SỞ NN & PTNT HÀ NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

                                                                               Phủ Lý,  ngày 14 tháng 4  năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI CHÍNH THỜI GIAN QUA. DỰ BÁO

MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

TỪ NAY ĐẾN 01/5/2014

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1.1. Thời tiết: Từ đầu tháng 4 đến nay trời âm u, số giờ nắng ít, nhiều ngày có mưa phùn, mưa nhỏ; nhiệt độ trung bình 22 - 280C, cao 300 C thuận lợi cho một số đối tượng dịch hại phát sinh, phát triển và gây hại. 

1.2. Cây trồng: Lúa trà chính vụ đang ở giai đoạn phát triển đòng, lúa xuân muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh – đứng cái. Ước diện tích trỗ từ nay đến 5/5 khoảng 1.000 ha; trỗ từ 5/5 – 10/5 khoảng 16.000 ha. Cây ngô xoáy nõn, trỗ cờ – bắp non; lạc: Hoa - phát triển củ; dưa chuột đang thu quả rộ; xoài, vải: Quả non, nhãn: đang đậu quả.

 

II. KẾT QUẢ PHÒNG TRỪ

2.1. Trên cây lúa

2.1.1. Bệnh đạo ôn lá: Do điều kiện thời tiết rất thuận lợi nên bệnh phát triển nhanh, đặc biệt trên các giống nhiễm: Nếp, BC15; Q5; T10; 1 số dòng của giống Nhị ưu 838; Bắc thơm số 7 .... tỷ lệ bệnh rải rác, nơi cao 15- 20%, cục bộ 60 -80 % lá. Tổng diện tích có vết bệnh trên lá: 3.100 ha. Các diện tích phun trừ theo hướng dẫn đạt kết quả tốt, diện tích phun 550 ha. 

2.1.2. Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại trên các diện tích cấy dầy, xanh tốt; tỷ lệ bệnh nơi cao: 3 -5 % dảnh.

2.1.3. Chuột hại: Gây hại cục bộ gia tăng ở tất cả các địa phương. Đến thời điểm này lúa phân hoá - phát triển đòng chuột ăn mồi bả rất ít hoặc không ăn. Diện tích bị chuột hại: 8,8 ha (giảm gần 10 lần so với vụ Xuân 2013). Số lượng chuột bắt thủ công chỉ tính từ giai đoạn làm đất đến nay: 240.875 con (Kim Bảng: 72.701 con, Duy Tiên: 63.000 con, Phủ Lý: 42.269 con; Thanh Liêm: 15.505 con; Bình Lục 25.600 con; Lý Nhân 21.800 con).

2.1.4. Rầy nâu và rầy lưng trắng: Mật độ trung bình 20 – 30 con/m2, cao 80 -100 con/m2, cục bộ 200 -300 con/m2, rầy rải các tuổi, chủ yếu tuổi 3- 5, trưởng thành; chủ yếu là rầy lưng trắng.

2.1.5. Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành cao điểm 1 lứa 2 vũ hóa rộ từ 7 -15/4 mật độ thấp, cá biệt 0,3 -0,5 con/m2, sâu non tiếp tục nở rộ từ nay đến 20/4, mật độ nơi cao 10 - 15 con/m2 đối với cao điểm 1 lứa 2 các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sâu trên đồng ruộng.     

2.2. Trên cây màu

2.2.1. Ngô: Sâu cắn nõn, sâu đục thân gây hại cục bộ, diện tích nhiễm 509,3 ha, diện tích phun 501,8 ha. Bệnh đốm lá trung bình 10 -15 %; nơi cao 30 -40 % lá, diện tích nhiễm: 686,0 ha; diện tích xử lý: 665,3 ha.

2.2.2. Dưa chuột, bí xanh: Bọ trĩ phát sinh gây hại trên 1 số diện tích, diện tích nhiễm 64,0 ha; diện tích phun 1 lần: 23,4 ha; 2 lần: 40,6 ha. Bệnh héo xanh xuất hiện rải rác, nơi cao 1 -3 % số cây; bệnh phấn trắng, virus gây hại cục bộ. Bệnh giả sương mai phát triển mạnh, nơi cao 40 – 50% số lá cấp 1-3 -5. Hầu hết các diện tích trồng đều được phun phòng định kỳ 5-7 ngày/lần.

2.3. Trên cây ăn quả (Xoài, vải, nhãn): Bệnh sương mai, thán thư tiếp tục phát sinh gây hại, trung bình 10 -15 %; cao: 30 - 35% cành hoa, quả non. Bọ xít non tiếp tục nở rộ, nơi cao 10 -12 con/cành, chùm quả. Hiện tại các địa phương tiếp tục hướng dẫn nông dân phun trừ.

 

III. DỰ BÁO MỘT SỐ  ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TỪ NAY ĐẾN 01/5/2014

3.1. Trên cây lúa

3.1.1. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông

* Đối với bệnh đạo ôn lá: Khả năng thời gian tới thời tiết tiếp tục âm u, xen kẽ có mưa phùn, mưa nhỏ nhiều, ẩm độ cao, số giờ nắng ít rất thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại nên bệnh tiếp tục phát triển rất nhanh trên hầu hết các giống lúa đặc biệt trên các giống lúa nhiễm, những diện tích lúa xanh tốt. Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và năng suất lúa cuối vụ.

Để hạn chế sự gây hại của bệnh trong thời gian tới; chi cục BVTV hướng dẫn biện pháp phòng trừ như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng đặc biệt trên các giống nhiễm bệnh nặng, các diện tích bón phân mất cân đối, diện tích lúa xanh tốt, phát hiện sớm bệnh, chỉ đạo phòng trừ đạt hiệu quả cao.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tự kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời. Chỉ đạo các HTX DVNN thường xuyên thông báo tình hình nhiễm bệnh và biện pháp phòng trừ trên đài phát thanh xã, thôn xóm.

- Những ruộng đã có bệnh xuất hiện, dừng bón phân đạm, kali không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước 2 -5 cm trong ruộng.

- Chỉ đạo phun trừ sớm cho các diện tích khi chớm nhiễm bệnh, có vết bệnh cấp tính. Phun kép lại lần 2 sau lần 1 từ 4 – 5 ngày nếu bệnh tiếp tục phát triển theo hướng dẫn chi tiết của thông báo số 25/TB-BVTV ngày 19/3/2014 của Chi cục BVTV.

Sử dụng một số loại thuốc theo hướng dẫn ghi trên nhãn mác như: Beam 75WP; Filia 525SE; Ensino 400 SC; Marx 525 SC; Kasai S 92 SC; Tillage super 525 SE; Kabim 30WP; Bamy 75WP; Kabum 650 WP; Bem super 750 WP; Belazole 75 WP; Bump 650 WP; Koma 22 WP; Verygold  460 SC; Nativo 750 WG; Katana 20 SC; Amistar top 325 SC.

* Bệnh đạo ôn cổ bông: Đối với 1 ít các diện tích trà chính vụ, trỗ trước 01/5: Chỉ đạo phun trừ 1 lần trước khi lúa trỗ (khi lúa dạn áo the) cho toàn bộ các diện tích bằng các loại thuốc hướng dẫn ở trên. Phun kép lại lần 2 khi lúa trỗ xong hoàn toàn cho các diện tích lúa bị nhiễm đạo ôn lá và các giống lúa nhiễm đạo ôn cổ bông như BC 15; Nếp, Nhị ưu 838, D ưu 527 ..... Liều lượng thuốc dùng gấp 1,5 lần so với liều lượng dùng trừ đạo ôn lá, pha đủ 20 - 24 lít nước phun cho 1 sào.

3.1.2. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: Có hiện tượng rải lứa, dự kiến trưởng thành cao điểm 2 vũ hoá rộ từ 20/4 - 28/4, gây hại trên diện rộng. Mật độ sâu non trung bình khoảng 20 - 30 con/m2; nơi cao 80 -100 con/m2; cá biệt các diện tích xanh tốt mật độ > 150 con/m2. Ước diện tích nhiễm phải phun trừ 18.000 ha. Thời gian phun trừ dự kiến từ 28/4 - 5/5. Sẽ có thông báo hướng dẫn phòng trừ cụ thể trước 25/4

3.1.3. Rầy nâu – rầy lưng trắng: Dự kiến rầy lứa 2 nở rộ 22/4 - 02/5, khả năng mật độ rầy 800 - 1.000 con/m2, nơi cao: 5.000 – 7.000 con/m2. Ước diện tích nhiễm phải phun trừ khoảng 15.000 ha. Kiểm tra và hướng dẫn phun trừ kết hợp cùng với sâu cuốn lá nhỏ cho các diện tích có mật độ > 500 con/m2; Đối với các ổ rầy có mật độ > 1.500 con/m2 nở trước 26/4 kiểm tra và hướng dẫn phun trừ ngay khi rầy chủ yếu tuổi 1 -2.

Sử dụng các loại thuốc: Elsin 10 EC; Oshin 20 WP; Zap 350 SL; Chersieu 50 WG; Penalty gold 50EC; Sectox 100WP; Chess 50WG; Apta 300 WP; Difluent 10 WP; Cytoc 250 WP; Bonus gold 50 EC...

3.1.4. Bệnh khô vằn, vàng lá, lem lép hạt: Bệnh khô vằn tiếp tục phát triển mạnh đặc biệt những diện tích xanh tốt bón thừa đạm, có nơi tỷ lệ bệnh 60 - 80% số dảnh nếu không được phòng trừ kịp thời. Bệnh vàng lá chín sớm và đen lép hạt gây hại cục bộ những diện tích lúa trỗ gặp điều kiện không thuận lợi. Biện pháp phòng trừ:

- Những diện tích lúa đòng non có tỷ lệ bệnh > 10% số dảnh phải phun ngay.

- Phun trừ 100% diện tích trước khi lúa trỗ kể cả  đối với các diện tích đã phun. 

- Sử dụng 1 số loại thuốc nội hấp như: Tilt super 300EC; Super Tim 300 EC; V-Tvil 500SC; Til Janpan super 350 EC; Cure supe 300 EC; Nativo 750WG;  Tilrral super 500 WP; Tiensa 250EC; Tien 250EW; Moren 25 WG; Tiptop 250 EC...

Hoặc phun phòng bằng thuốc Amistar top 325 SC vào giai đoạn lúa phân hoá đòng - đến chớm nhiễm bệnh có hiệu quả trừ bệnh rất cao, ngoài ra còn có tác dụng rất tốt với sinh trưởng của cây lúa, sau phun cây lúa cứng, lá xanh đẹp đặc biệt đối với các diện tích xanh tốt, các diện tích thường nhiễm khô vằn nặng các vụ trước.

* Để tiết kiệm công phun cho nông dân, có thể kết hợp thuốc phun trừ các đối tượng, cụ thể:

Đối với những diện tích lúa trỗ trước 01/5: Chỉ đạo phun trừ Sâu cuốn lá, rầy kết hợp với trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn vào giai đoạn lúa đòng già dạn áo the (trước trỗ 3 ngày).

Đối với những diện tích trỗ sau 01/5: Chi cục sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

 3.1.5. Bệnh đốm sọc và bạc lá vi khuẩn: Khả năng phát sinh gây hại cục bộ từ cuối tháng 4 trở ra nếu thời tiết mưa giông. Hướng dẫn phun trừ sớm khi bệnh chớm xuất hiện bằng một số loại thuốc: Xanthomix 20WP; PN - Balacide 22WP, 32WP; Ải vân 6,4SL; Shirahagen 10WP; Lobo 8 WP; Supervery 50 WP; Physan 20L; Starwiner 20 WP.

3.1.6. Chuột hại: Tiếp tục khuyến cáo nông dân diệt bằng biện pháp thủ công như săn bắt, bẫy bán nguyệt giai đoạn lúa có đòng.

3.2. Trên cây màu: Trên ngô: Chỉ đạo phun trừ các đối tượng như sâu đục thân, đục bắp khi mật độ sâu > 5 con/m2 hoặc > 10 % số cây bị hại; bệnh khô vằn khi tỷ lệ bệnh > 10%; bệnh đốm lá, ghỉ sắt khi tỷ lệ bệnh > 30 %.

Trên lạc phun trừ Sâu khoang ở những nơi có mật độ trên 5 con/m2 tuổi 1-2; sâu cuốn lá ở những nơi có mật độ > 20 con/m2, bệnh héo rũ ở những nơi chớm xuất hiện bệnh, bệnh đốm lá khi tỷ lệ bệnh > 15%.

Trên dưa chuột: Bệnh héo xanh vi khuẩn. Cần hướng dẫn nông dân nhổ bỏ các cây đã bị bệnh và xử lý ngay vùng đất đó bằng vôi bột đồng thời phun trừ sớm khi chớm xuất hiện bệnh.

Bệnh sương mai: Hướng dẫn phun phòng trước hoặc ngay sau khi có các đợt không khí lạnh và mưa, vệ sinh các già và lá bị bệnh. Sử dụng luân phiên các loại thuốc để có hiệu quả cao. 

Bệnh phấn trắng: Hướng dẫn phun trừ khi bệnh mới xuất hiện

Rệp, bọ trĩ, bọ phấn: Kiểm tra cho phun trừ bọ trĩ, rệp, bọ phấn khi tỷ lệ hại trên 10% số lá (số ngọn) cấp 1-2.

Sử dụng bộ thuốc theo khuyến cáo của chi cục.

3.3. Trên cây ăn quả (xoài, vải, nhãn): Nhất thiết hướng dẫn phun trừ bọ xít non những cây chưa phun có mật độ 1- 2 con/cành (chùm quả) bằng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Sec saigon 50 EC; Wamtox 250 EC; Ofatox 400 WP; Sutin 5 EC; Confidor 100SL, 700WG; Actara 25 WG.

                  

                                                                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HÀ NAM

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam