Hội nông dân Hà Nam - Chế độ hưu trí khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 2033
All 11038603
Chế độ hưu trí khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Cập nhật ngày : 7/13/2011 2:47:26 PM

 

CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ KHI THAM GIA

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

 

 

          Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) được hưởng lương hưu hàng tháng khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên hoặc nam từ đủ 55 tuổi trở lên, nữ từ đủ 50 tuổi trở lên đối với người tham gia BHXHTN mà trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc.

 

          Hỏi: Người lao động (NLĐ) tham gia BHXHTN thì được tính chế độ hưu trí như thế nào?

 

          Trả lời: Theo Thông tư số 02/2008/TT – BLĐTBXH ngày 31/1/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Luật BHXH và BHXHTN, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng; cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố; người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; người lao động tự tạo việc làm, tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân; NLĐ làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã nhận BHXH một lần được quyền tham gia BHXHTN.

          Người tham gia BHXHTN được hưởng lương hưu hàng tháng khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên hoặc nam từ đủ 55 tuổi trở lên, nữ từ đủ 50 tuổi trở lên đối với người tham gia BHXHTN mà trước đó đã có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

          Người tham gia BHXHTN mà trước đó đã có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc trường hợp nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên, hoặc có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

          Thí dụ: Ông A sinh ngày 25/3/1960 tham gia BHXHTN từ tháng 5/2008, trước đó ông A đã có 20 năm đóng BHXH bắt buộc và đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc. Ông được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động 61%. Từ tháng 7/2010 ông A đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng với mức thấp hơn.

          NLĐ là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần, có nhu cầu tham gia BHXHTN thì được đóng tiếp BHXHTN cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hàng tháng. Thí dụ ông B đủ 60 tuổi, có 15 năm 6 tháng đóng BHXH bắt buộc và chưa nhận BHXH một lần. Ông B được đóng tiếp BHXHTN cho 4 năm 6 tháng còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

          Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.

          Thí dụ: Ông C hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 35 năm 2 tháng đóng BHXH tỷ lệ lương hưu được tính như sau:

          - Thời gian đóng BHXH của ông C là 35 năm 2 tháng, số tháng lẻ 2 tháng không tính, nên số năm đóng BHXH để tính hưởng lương hưu của ông C là 35 năm

          + 15 năm đầu tính bằng 45%

          + Từ năm thứ 16 đến năm thứ 35 là 20 năm

                   Tính thêm: 20 x 2% = 40%

          + Tổng hai tỷ lệ trên là: 45% + 40% = 85%

          Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông C được tính mức tổi đa bằng 75%. Nếu mức bình quân thu nhập hàng tháng đóng BHXHTN của ông C là 2.000.000đ/tháng thì mức lương hưu hàng tháng của ông C là: 75% x 2.000.000đ/tháng = 1.500.000đ/tháng.

 

Ban tổ chức - kiểm tra

Hội nông dân tỉnh

 

                                            

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam