Hội nông dân Hà Nam - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2012
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1939
All 11038503
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2012
Cập nhật ngày : 4/5/2012 8:54:45 AM

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
 
 

Số:      /BC - SCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

       Hà Nam, ngày      tháng 3 năm 2012

 

BÁO CÁO

Tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2012

 

I. Tình hình giá cả thị trường tháng 3/2012

1. Đánh giá chung

Theo Cục Thống kê Hà Nam, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,64% so với tháng 02 và tăng 2,58% so với tháng 12/2011. Các yếu tố tác động tăng chỉ số giá tháng 3 do giá xăng dầu và giá gas tăng; ngoài ra do giá nguyên liệu hàng may mặc mùa hè; giá vật liệu và nhân công xây dựng tăng là những yếu tố tác động trực tiếp tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng này. Cụ thể, biến động giá cả của 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tháng 3 so với tháng 02 như sau:

Có 9 nhóm chỉ số giá tăng, gồm: May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 2,30%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,05%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,45%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,19%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,04%; giao thông tăng 0,91%; giáo dục tăng 0,50%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,41%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,07%;

Có 2 nhóm chỉ số giá ổn định: Bưu chính viễn thông; thuốc và dịch vụ y tế;

Giá vàng và giá đô la Mỹ tháng 3 có xu hướng giảm do ảnh hưởng của tình hình tài chính thế giới, chỉ số giá vàng giảm 0,21%; giá đô la Mỹ giảm 0,81%.

2. Diễn biến về giá cả của một số mặt hàng chủ yếu

-  Lương thực, thực phẩm:

+  Mặt hàng lương thực: Trong tháng 3 giá mặt hàng lương thực vẫn giữ ở mức ổn định so với tháng 02. Cụ thể: giá gạo tẻ thường 11.000-12.000 đ/kg; giá gạo nếp ngon 24.500-25.000 đ/kg; giá gạo Bắc Thơm 16.000-16.500 đ/kg; gạo nếp ngon giá 24.500-25.000 đ/kg; gạo Tám Hải Hậu 17.000-18.000 đ/kg ...

+  Mặt hàng thực phẩm tươi sống: Chỉ số giá hàng thực phẩm trong tháng 3 giảm 0,05% so với tháng 02. Nguyên nhân do nhu cầu tiêu dùng của người dân sau Tết giảm so với trước. So với tháng 02, giá các mặt hàng thịt trong tháng 03, giá thịt lợn hơi ở mức 47.000-50.000đ/kg (giảm 3.000-5.000đ/kg), giá thịt lợn mông sấn 85.000-90.000 đ/kg (giảm 5.000 đ/kg), giá thịt lợn nạc thăn 95.000-100.000 đ/kg (giảm 5.000 đ/kg), giá gà ta sống 120.000-130.000 đ/kg (giảm 5.000 đ/kg); giá thịt bò 190.000-200.000đ/kg (giảm 10.000-15.000 đ/kg) ...

+ Mặt hàng thực phẩm công nghệ: Giá mặt hàng đường trắng tinh luyện và sữa hộp trong tháng này ổn định so với tháng trước. Hiện tại giá mặt hàng đường trắng tinh luyện dao động ở mức 21.000-22.000 đ/kg, sữa ông Thọ 14.500-15.000 đ/hộp; dầu ăn Neptune  43.000-44.000 (đ/lít)

+ Mặt hàng nông sản: Giá mặt hàng nông sản trong tháng giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể: giá bắp cải 2.000-3.000 đ/cái; xu hào 1.000-1.500 đ/củ; rau muống 3.000-3.500 đ/bó; cà chua 9.000-10.000 đ/kg; khoai tây 9.000-10.000 đ/kg; trứng vịt 2.500-3.000 đ/quả ....

- Vật liệu xây dựng:

+  Giá thép Thái Nguyên Φ6, Φ8 tại tỉnh Hà Nam so với trong tháng trước tăng nhẹ 200 đ/kg và hiện đang dao động ở mức 17.500-17.700 đ/kg.

+  Giá xi măng trong tháng 3 giữ ở mức ổn định so với tháng trước và hiện đang dao động ở mức 1.300-1.350 đ/kg (xi măng Bút Sơn).

- Phân bón hóa học:

Trong tháng 3, mặc dù nhu cầu tiêu thụ phân bón cho vụ Đông Xuân tăng cao nhưng do nguồn cung dồi dào giá mặt hàng phân bón vẫn giữ ở mức ổn định. Cụ thể: giá phân URE Phú Mỹ hiện đang dao động ở mức 10.000-10.500 đ/kg; phân Lân Lâm Thao ở mức 3.000-3.500 đ/kg.

II. Giá bán lẻ một số mặt hàng thiết yếu:

(Có bảng chi tiết kèm theo)

III. Dự báo giá cả tháng 4/2012

Dự báo giá cả thị trường một số mặt hàng thiết yếu tháng 4/2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ do tác động tăng của giá xăng dầu trong tháng 3 và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng trong ngày lễ 30/4 và 1/5. Các mặt hàng thiết yếu dự báo tăng giá: lương thực, thực phẩm tươi sống, vật liệu xây dựng, phân bón hóa học./.

Nơi nhận:

- Tỉnh Uỷ;

- UBND tỉnh;            để b/c

- Bộ Công Thương;

- Giám đốc Sở;

- Sở Công Thương một số tỉnh;

- Lưu: VT; QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

     Đinh Văn Dương

 

 

 

 

GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU

 

TẠI TỈNH HÀ NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN MẶT HÀNG

ĐƠN VỊ TÍNH

GIÁ THÁNG 02/2012                     (đồng/đ.vị tính)

GIÁ THÁNG 3/2012                 (đồng/đ.vị tính)

Tăng giảm     (%)  

 
 

I

Lương thực

 

 

 

 

 

1

Thóc tẻ thường

Kg

7.500-7.700

7.500-7.700

0,00

 

2

Gạo Bắc thơm

Kg

15.500 – 16.000

15.500 – 16.000

0,00

 

3

Gạo tẻ thường

Kg

11.500-12.000

11.500-12.000

0,00

 

4

Gạo nếp ngon

Kg

24.500-25.000

24.500-25.000

0,00

 

II

Thực phẩm

 

 

 

 

 

1

Thịt lợn hơi

Kg

50.000-53.000

47.000-50.000

-5,83

 

2

Thịt mông sấn

Kg

90.000 – 95.000

85.000 – 90.000

-5,41

 

3

Thịt nạc thăn

Kg

100.000 – 110.000

95.000 – 100.000

-7,14

 

4

Thịt bò loại 1

Kg

200.000-220.000

200.000-210.000

-2,38

 

5

Gà ta sống

Kg

130.000-135.000

120.000-130.000

-5,66

 

6

Cá trôi

Kg

33.000-35.000

33.000-35.000

0,00

 

III

Công nghệ thực phẩm

 

 

 

 

 

1

Đường trắng Biên Hoà

Kg

21.000 – 22.000

21.000 – 22.000

0,00

 

2

Sữa Ông Thọ

Hộp

14.500 – 15.000

14.500 – 15.000

0,00

 

3

Muối

Kg

5.000 – 6.000

5.000 – 6.000

0,00

 

4

Dầu ăn Neptune

Lít

43.000-44.000

43.000-44.000

0,00

 

5

Bột ngọt Ajnomoto

Kg

56.000-57.000

56.000-57.000

0,00

 

IV

Phân bón

 

 

 

 

 

1

Phân URE Phú Mỹ

Kg

10.500 – 11.000

10.500 – 11.000

0,00

 

2

Phân NPK Pháp

Kg

12.000 – 12.500

12.000 – 12.500

0,00

 

3

Phân Lân Lâm Thao

Kg

3.000 – 4.000

3.000 – 4.000

0,00

 

V

Vật tư

 

 

 

 

 

1

Sắt tròn f6, f8

Kg

17.000-17.200

17.500-17.700

2,92

 

3

Xi măng Bút Sơn

Kg

1.300 – 1.350

1.300 – 1.350

0,00

 

4

Xăng A92

Lít

                20.800

                 22.900

10,10

 

5

Dầu Diezel

Lít

                20.400

                 21.400

4,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam